Okul Öncesi Çocuk ve Oyun

Paylaş
 

 

Çocuk Gelişimi ve Oyun

Çocuğun ilk arkadasi annesidir. anne içinde çocuk dünyaya ikinci bir kez tekrar saflığın gözü ile bakabilmek, onun gözleri ile hayata tekrar çocuk gözü ile bakabilmek ve yeniden büyüyebilmek için ikinci bir şanstır. Bu anlamda tekrar mutluluğu yakalayabilme şansıdır. Yapılan istatistik ve araştırmalar mutluluğun en önemli anahtarlarından birinin tekrar çocuklaşabilmemizi, pazarlıksız masumiyeti ve saflığı yakalayabilmemizi sağlayan çocuklarımız olduğunu ortaya koymektır. Çocuk bunun ötesinde anneye daha önce hiç yaşamadığı türden bir sevgi yepyeni keşfedilmemiş bir duygunun ve bu duygunun yarattığı mutluluğun kapılarını açar. Onun yumuşaklığını hissetiği anda annenin yaşama sevincine bir halka daha etkilenir.

Oyunlar  çeşitli şekilde gruplandırılabilir. Gelişim kuramcılarından Piaget oyunları şu üç başlık altında ele almıştır.

1) Alıştırma oyunları: Bu oyunlar çocukların gelişiminde duyusal motor dönem olarak isimlendirilen doğumdan yaklaşık iki yaşına kadar olan bölüme uyar. Bu dönemde bebekler yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştır ve zihinsel gelişimde ise çevreden beş duyusu ile aldığı uyaranları birleştirip, sınıflandırmaya çalışmaktadır. Bebek  çıngırağının rengini ve sesini alır ve sınıflandırır.

2) Simgesel oyunlar: Bu gelişim döneminde 2 yaş ile 7 ve 8 yaşları arasındaki dönemi içerir.  Bu oyunların içeriği alıştırmalardan, simgeler ve varsayım boyutuna kadar değişmektedir. Çocuk kendi gerçeklerini hareketlerle yaşatmaktadır. Bunun en belirgin örneği sanki varmış gibi oyunlardır. Çocuğun bir köşede yarattığı evcilik oyunu, bir odun ya da plastik çubuk ile oluşturulan atı sürmesi gibi örnekler bu gruptandır. Burada çocuk düşüncelerini yeterince gelişmemiş dili ile anlatamadığından bunları simgesel oyunla anlatmaktadır. Ayrıca bu anlatım yoluyla zihinsel simge ve uygulamalar yinelenerek özümsenmektedir. Evcilik oyunu ile hem duygu ve düşünceler aktarılmakta, hem de annelik özdeşimi sindirilmektedir.

3) Kurallı oyunlar: Bu dönemde çocuk ilk olarak kendinden büyüklerin oyunlarını taklit etmeye başlar. Bu oyunlar 7-8 yaşlarından sonra kurulmaya başlar ve çocuğu sosyalleşmeye yönlendirir. İlk iki oyun yaş ilerledikçe azalmakta ve yerini kurallı oyunlara bırakmaktadır. Bu değişme çocuğun ilişkilerini ve sosyalleşmesini yansıtmaktadır.


Ayrıca oyunları başlangıçta belirli bir yönergenin olduğu, ancak sonrasında çocuğun serbest olduğu oyunlar ve kurallı olan, sabır ve çaba gerektiren oyunlar şeklinde de ayırabiliriz. İlk gruba örnek olarak evcilik oyunu verilebilir. Bu oyunda kurallar vardır, ancak çocuk oyunun kurulması ve akışında özgürdür. Saklambaç ve körebe ise ikinci oyun grubuna uymaktadır.

Oyunlar yapıları açısından da değerlendirilebilir. Yarışma, rastlantı, taklit ya da dönerek yoğunlaşmayı içeren oyunlardan söz edilebilir. Oyunların yapısı çocuk psikiyatrisinde bazı bozuklukların değerldnirilmesinde yardımcı olmaktadır. İlgi, etkileşim ve iletişimde belirgin bozukluğun olduğu otistik çocuklar ile duygu, düşünce va algıdabozulma ile belirli psikotik bozukluğu olan çocukların oyunlarında yarışma ya da rastlantı neredeyse hiç yoktur. Başka bir kişiyi gerektiren, dolayısıyla sosyal bir boyut taşıyan yarışma psikotik ve otistik çocuğun ilgi alanının tümüyle dışındadır. Bu çocukların gündeminde yineleme özelliği olan ve tümüyle dışa sınırlı açık ya da kapalı kendi dünyasına yönelik etkinlikler vardır. Aynı şekilde rastlantıyıda tümüyle reddetmektedirler. Etkinliklerinin tekdüze olması, yineleyen belirli davranışları içermesi ve değişikliğin olmadığı kendilerine özgü bir dünyayı içerir. Bu dünyada ise rastlantıya yer yoktur. Bu çocukların oyunlarında dönme ya da dönen cisimlere yönelme vardır. Bir topaç ile oynar, kendi kendine döner ya da dönen bir nesneye yönelirler. Zihinsel özürlü çocuklar yaşıtlarına göre daha az oynarlar ve hareketsiz oldukları dönemler çok daha fazladır. Kuralları karışık olmayan ve bulundukları yaştan daha küçük yaşlardaki çocukların oyunlarını oynarlar. Bu çocukların da yarışma gerektiren oyunlardan kaçındıkları gözlenir.

Çocukların duygusal ve düşsel yaşamı oyunlarına yansımaktadır. Eğer çocuğun iç dünyasından kaynaklanan dürtüleri çok yoğunsa oyun kesilmekte, değişik ve karmaşık bir duruma dönmektedir. Sakin bir oyun için çocuğun bu yoğun dürtüleri uzaklaştırabilmesi gerekir. Değişken davranışları izlenen aşırı hareketli ya da kaygılı çocuklar, oyunun kurallarını kabullenmede zorluk çekerler. Davranış sorunları olan çocuk ve ergenlerin oyunu da saldırgan dürtülerle doldurması tipik bir özelliktir. Onlar için oyun hızla içinden geldiği gibi davranma ve dürtüsel eyleme geçebilmenin bir yöntemidir. Oyun içinde saldırgan tutumların belirtilmesi cinsiyete göre de farklılık göstermektedir.

Erkek çocuklar güreş, kavga ve yarışmaya daha yatkın oldukları için oyunları kızların oyunlarından daha çeşitlidir. Sosyal belirleyiciler de kız ve erkek oyunlarında önemli rol oynamaktadır. Karşı cinsiyetin oyunlarını kızlar erkeklere göre daha rahat oynamaktadırlar. Erkek çocuklarda dürtülerin davranışa dökülmesi ön planda iken kızlarda bu sözel olarak belirtilmektedir.

ANNE – ÇOCUĞU ( 0 – 7 Yaş)

Çocuk annesi ile olan ilişkisinin 3.5 yaşına kadar olan bölümü sadece bilinç altında saklayabilir, ancak bilinç altına işlenen bu dönem çocuğun ileriki ruh sağlığı için son derece önemlidir. Bu dönemde başlatılan ve yaratılan ilişki ne kadar neşeli, sağlıklı, istikrarlı, güven ve sıcaklık dolu olursa ileriki dönemlere de o derece güzel bir ilişki taşınabilir. Bebek doğduğu andan itibaren etrafı, kendisini, bedenini, çevresini keşfetmeye çalışır. Doğal içgüdüleri ile başlattığı tüm yönelişleriyle geliştirdiği yaşantısının her safhası birbirini etkiler, onun için gelişimin her döneminde gereken ilgi ,sevgi, şefkat ve sıcaklığı hatta saygıyı bile görmelidir. Çocuğun zihinsel ve psikolojik gelismesi için olumlu koşulların sağlanması gereklidir ve koşulların olumlu olması anne ve babanın onu sevgi ve şefkat ile bilinçli bir ilgi ile yetiştirmesine bağlıdır. Anne ve babanın kendi çocuğuna has gelişim noktalarını ve ilgi alanlarını keşfetme konusunda uyanık olması gereklidir.

Örneğin: Çocuğun 3 yaşından sonra çevreyi keşfetme, eşyalara, doğaya sahip çıkma eğilimi vardır. Onun bu erişebildiği her şeye değme isteği engellenir ise bir sonraki gelişim evresine güçlü giremiyecektir. Onun eğilimleri, yararlı olduğu kadar çocuğa hoş gelecek biçimde güzel yönlendirilse, bir sonraki devrede zihin fonksiyonlarını daha serbest ve rahat özgürce geliştirebilir. Duyguları, hayalleri ve fikirleri yine ailenin şefkat ve ilgili yaklaşımı ile sağlıklı oluşabilir. Yeterlik durumunun ( Dispozisyonlarının ) gelişimi için tüm devrelerin gerektirdiği davranışlara hazır oluş sağlanmalıdır. Zekasını yeteneklerini geliştirecek biçimde kullanmaya koşullandırılması onun yeterlilik durumuna etkileyecektir. Bu evrelerde dayak başvurulacakbilecek en kötü, zarar verici ve küçültücü eylemdir. Gelişimi en kötü yönde etkileyen zarar veren bu eylemin köklerine indiğimizde annesinden küçüklüğünde dayak yemiş veya kocasindan dayak yiyenbir kadının bunu kendi çocuğunada tekrarlayabildiği ortaya çıkmaktadır. Anne her ne kadar yaşamış olduğu bu durumdan memnun olmayıp asla kendisi uygulamama kararında da olsa beyinde böyle bir olayın imgeleri yer aldığından bir kerede olsa bunu gerçekleştirebilme olasılığı yüksektir ve bu bir kereyi diğerlerinin takip etmesi daha kolaydır. Bu evrelerdeki en önemli konulardan bir taneside güven kavramı ve bunun geliştirilmesidir. Çocuğun herşeyden önce güven duyacağı bir ortama ve insana ihtiyacı vardır. İçinde geliştiği ortamın güven verici olması ondaki aidiyet duygusunun gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Bir sonraki aşamada ise sen bana güveniyorsun ben sana güveniyorum kavramını yalnız ihtiyaç duyduğumuz anlarda sözel kullanmanın ötesinde bazı ufak tefek sorumlulukları ona bırakmamaız söylediklerimiz ile tavırlarımızın tutarlılığı dolayısı ile güvenilirliğimizin devamı ve bu kavramı yaşatarak yerleştirmemiz açısından önemlidir. Çocukta bu duyguyu geliştirmek başarının en büyük kısmıdır. ( %80 – %90)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE OYUN

Çocuğun kelime haznesi gelişimi ve psikolojik gelişimi açısından doğduğu andan itibaren konuşmak gerekir. Çocuk ses tonuna karşı duyarlıdır ve algılamalar doğuştan itibaren başlar. Bu algılama mana çıkarma değil duyum alma anlamındadır. Yavaş yavaş anlam çıkarma ve takibinde anlamlı ve bilinçli ifade etme gelişir. Çocuk ufak yaşlarda kendi kendine oynar ve konuşur, daha sonraki yaşlarda grup oyunlarına başlanır.

1.Yaş çocuğu: Ses çıkaran yumuşak köşesiz boyasız objelerle ilgilenir. ( Ses çıkaran civciv, ayıcık, kuş, buruşturulabilen ayıcık.

2.Yaş çocuğu: Kutular, üstüste konulabilen karmaşık olmayan basit legolar, içiçe geçirme üstüste koyma yerine yerleştirme yapabileceği objelerle ilgilenir.

3. Yaş çocuğu: Çizgi film kahramanlarına karşı merak uyanmıştır. Kahramanları sembolize eden oyuncaklar veya onların kullandığı türden eşyalar ilgisini çeker. Daha karmaşık yapbozlar, bilgisini geliştirecek türden konulu kurgulanacak legolar ( Bahçe içinde ev, hayvan, göl v.s.) bir manzaranın aynısının puzzle olarak oluşturulması vs…

4.Yaş çocuğu: Resim yapmaya özellikle seramik çalışmaları, hamurdan renkli killerden objeler yapmaya teşvik etmek, yapılan çalışmalardada yer almak ve çalışma sürecini paylaşmak mesela sen tabak yap, ben de kiraz yapayım gibi yaklaşımlarda bulunup bitirincede aferin ne kadar kabiliyetlisin demek bir anlamda onu onere etmek çok önemlidir. Okul öncesi içine girdiği ortamlara ve bu ortamların standartlarına bağlı olarak ilgi ve gelişim kulvarları çeşitlenmeye başlar.

5.Yaş çocuğu: Okul öncesi eğitim dönemidir ve önemli olan nokta bu yaş çocuğun hala oyun çocuğu kabul ederek eğitilmesidir. Yine resim, seramik gibi aktivitelerin yanısıra artık daha sofistike el becerilerini devreye sokabileceği oyma kesme, yapıştırma, kolaj çalışmaları devreye girer. Grup oyunları başlar. Sek sek, saklambaç, top oyunlarından yaşına uygun olanlar vs. gündeme gelir.

6.Yaş çocuğu: Daha gelişmiş top oyunları, değişik zeka oyunları, grup ile oynanabilecek hafıza ve zeka oyunları, koşmaca, yakalamaca. Çocuğun gelişiminde bütün bu oyunlarında gerçekleşmesinde amaç 24 saat çocukla ilgilenmek ve yanında olmak değildir. Önemli olan çocuğun sadece kendisine ait ve annesinde kendisiyle ilgilendiği ve konsantre olduğu zaman parçasını bilmesi ve bundan yararlanmasıdır. Şöyle ki işten gelen annenin bütün işleri dışında çocuğa özel olarak onun istediği herhangi bir aktivite veya faaliyeti beraber paylaşabileceği yada çocuğun yaptıklarını seyredebileceği bir zaman dilimi ayırması gereklidir. Burada önemli olan kilit nokta çocuğun kendisi ile ilgilenildiğini hissetmesi yani ilgi doyumunu yakalayabilmesidir.


Bu yazı 1527 kere okundu.
Etiketler:
"okul öncesi çocuk ve oyun" 0 6 yaş arası çocuklar için oyun okulları 0 6 yaş cocuklarında oyun örnekleri 0 6 yaş oyunları 0-5 yaş arası çocuk ne oynar 0-5 yaş arası eğitici oyunlar 0-5 YAŞ Çocuklar İÇİN MATEMATİK OYUNLARI oyun dünyası 0-6 yaş çocuğuna uygun drama örnekleri 0-6 YAŞ ÇOCUĞUNDA HAREKETLİ OYUN 0-6 yaş çocuk oyun örnekleri 0-6 yaş çoçukları için sakın oyunlar 0-6 yaş hareketli oyunlar 0-6 yaş oyun okulları 0-6 yaş sözel drama oyunları 06 yaş anaokulu çocuk oyunları 06 yaş eğitici oyunlar 19 aylık çocuklar için oyun ve şiirler 3 5 yaşlarındaki cocukların oyun örnekleri 3 yas çocuk şiir örnek 3 yaş için çocuklar için oyun örnekleri 3 yasa uygun hareketli oyunlar 3.5 yaşındaki çocuklar için drama örnekleri 4 yaş çocugu için oyun yazısı 4 yaş çocuklar için eğitici oyunlar 4 yaş puzzle oyunları 5 6 YAŞ GRUBU HAREKETLİ OYUNLAR ÖRNEGİ 5 6 yaş hareketli oyunlar 5 yaşındaki çocuklar için yarışma çalışmalar 5- 6 yaş piyes örnekleri 5-6 yaş çocukların gelişimleri için oyun örnekleri 5.Yaş çocuğu: Okul öncesi eğitim dönemi ve önemli olan nokta bu yaş çocuğun hala oyun çocuğu kabul ederek eğitilmesidir. Yine resim 6 yaş altına göre oyunlar 6 yaş çoçukları için hareketli oyun 6 yaş hareketli çocuk oyunları 6 YAŞ HAREKETLİ OYUN 6 yaş piyes oyunları altına eden çocuklar oyunu anaokullarında çocuklar için yarışmalı oyunlar anaokulu cocuklar için oyunlar anaokulu çocukları için paylaşma davranışı ile ilgili konulu oyun etkinliği örneği anaokulu çocuklarına uygun oynanacak oyunlar anlatımlı seksek oyunu aşırı hareketli 4yaş çocuğu başlığı çocuk ve oyun olan şiir bebeklikte ve erken çocukluk döneminde oyun bir çocuğum okul öncesinde ilk günü tiyatro skeç çocu oyunları çocuk cocuk oyunları cocu edebiyatı çocuk oyunları kavram konulu oyunlar 5-6 yaş çocuk oyunlarına örnek veriniz çocuklar için oyun ve skeç örnekleri çocuklar için yarışma örnekleri çocuklar için yarışmalı oyunlar çocuklara koşmaca oyunlara örnek cocuklarda egitsel oyunlar ve tarihsel gelişimi çocuklarda kıskançlık skeç cocuklarla oyun 0-6 ornekler eğitim için hareketli çocuk oyunları en güzel hareketli okulöncesi çocuk oyunları en güzel okul öncesi yarışma oyunları engelli çocuklar için oyun örnekleri engelli cocuklar ıcın piyes örnek çalışma erken çocukluk 0-5 yaş donemi gelişimi erken çocukluk döneminde hareketli oyun erken çocukluk döneminde hareketli oyunlar erken çocukluk hareketli oyun erken çocuklukta hareketli oyunlar gelişim grip ile ilgili çocuk oyunları güven oyunu örnekleri hareketli oyun örnekleri okuloncesi hareketli 6 yaş oyunları hareketli çocuk oyunları 5yaş hareketli çocuk oyunları anlatımlı hareketli eğitsel oyunlar hareketli oyun okul öncesi hareketli oyun örnekleri hareketli oyunlar okul öncesi hareketli oyunlara örnek hayali oyun örneği okul öncesi hayali oyun örnekleri hayali oyunlarla ilgili çocukların büyük fotoğrafları içinde dışında kavramını veren hareketli oyun islami 06 yaş piyes örnekleri islamiyet öncesi 5 yaşındaki çocukların hayatı kıskançlık skeçleri kolaj çalışmaları devreye girer. Grup oyunları başlar. Sek sek kurallı oyun örnekleri kurallı oyunlar 5 yaş kuralsız oyunlara örnek o ve 5 yaş çocuğuna uygunhareketli oyunlar oyunlar o-6 yaş anne çocuk oyun okulları o-6 yas cocuklarda oyuncak secımı ıle ılgılı kıtalar oklu top oyunları okul içinde çocuk oyunları okul önces çocukları için örnek oyunlar okul öncesi çocuklarında hareketli oyun örnekleri okul öncesi oyun örnekleri okul öncesi 0 6 yaş çocuk oyunları okul öncesi 3 yaşa göre oyunlar okul öncesi boşaltım oyunu okul öncesi çocuğu için oyunlar okul öncesi çocuğuna uygun oyunlar okul öncesi çocuğuna uygun şiir okul öncesi çocuğunda hareketli oyun okul öncesi çocuğunda hareketli oyunlar okul öncesi çocuk için oyunlar okul öncesi çocuk oyun fotoğraf okul öncesi çocuk oyun gelişimi okul öncesi çocuk oyunları okul öncesi çocuk oyunları anlatımları okul öncesi çocuk oyunlarına örnek okul öncesi cocuk oyunuu okul öncesi çocuklar için alıştırma oyunları okul öncesi çocuklar için çevre oyunları okul öncesi çocuklar için kapalı açık oyunları okul öncesi çocuklar için konsantrasyon çalışmalarına örnekler okul öncesi çocuklar için koşmaca oyunları okul öncesi çocuklar için oyun okul öncesi çocuklar için oyunlar okul öncesi çocuklar için puzzle oyunları okul öncesi cocuklarda dini oyunlar okul öncesi çocuklarda kapalı ortam oyunları OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN OYUNLAR okul öncesi çocukların alışma dönemi okul öncesi çocuklarına uygun hareketli oyunlar okul öncesi çocuklarla ilgili örnek oyunlar okul öncesi dönemde hareketli oyunlar okul öncesi dönemde hareketli oyunları okul öncesi dönemde kurallı oyunlar okul öncesi dönemde oyun örnekleri okul öncesi egitsel oyunlar tarihsel gelişimi okul öncesi grup oyunları okul öncesi hareketli oyun örnekleri okul öncesi hareketli oyunlar okul öncesi hareketli oyunların amacı okul öncesi hareketli ve sakin oyunları okul öncesi için hareketli güzel bir oyun okul öncesi ile ceşitli oyunlar oyunlar okul öncesi kapalı ortam oyunları örnekleri okul öncesi piyes okul öncesi piyes örnekleri okul öncesi puzzle örnekleri okul öncesi sakin oyunlar okul öncesi sek sek oyunlarınının tarihçei okul öncesi su oyunlar okul öncesi ve okul sonrası çocuklarda oyun okul öncesi yarışmalı oyunlar okul öncesihareketli oyunlar okul öncesinde 3 yaşına hareketli oyun okul öncesinde çeşitli çocuk oyunları okul öncesinde eğitsel oyun örnekleri okul öncesinde grup oyunları okul öncesinde hareketli oyun örnekleri okul öncesinde hareketli oyunlar okul öncesinde hayali oyun örnekleri okul öncesinde hayali oyunlarla ilgili hareketli etkinlik örnekleri okul öncesinde ısı sıcaklık ile ilgili etkinlikler okul öncesinde kurallı oyun örnekleri okul öncesinde kurallı oyun yaşı okul öncesinde oyun okul öncesinde pazıl örnekleri OKUL ÖNCESİNDE SERAMİK ÇALIŞMALARI YAZILI BİLGİLER OKUL ÖNCESİNDEevcilik oyunları okul öncesine çocuklar için hareketli oyunlar okul öncesine uygun yarışmalı oyun okul oncesı ıle ılgılı oyunlar okullarda oynanabilecek eğitsel oyunlar okulöncesi coçuklar için oyunlar okulöncesi güzel yazılar okulöncesi hareketli oyunlar okulöncesi kavram oyuncakları resimleri okulöncesi kurallı oyun örnekleri okulöncesi oyun davranışları okulöncesinde davranışlarla ilgili oyun okulöncesinde kurallı oyunlar okulöncesinde yarışmalı oyunlara örnekler okulöncesinde yarışmalı uyunlar oyun Oyunlar çeşitli şekilde gruplandırılabilir. Gelişim kuramcılarından Piaget oyunları şu üç başlık altında ele almıştır. sakin grup oyunları örnekleri sakin oyun örnekleri saklambaç seksek oyunu şiiri seramik gibi aktivitelerin yanısıra artık daha sofistike el becerilerini devreye sokabileceği oyma kesme sosyal bilimle ilgili sözlü okul öncesi çocuk oyunları türleriyle beraber hareketli oyun örnekleri yapıştırma yarışmalı oyun örnekleri ziranbula oyun
 • Site Yorum

10 adet yorum var.

 1. fatmagül dedi ki:

  güzel yazı olmuş ama oyun örneklerine yer vermemişsiniz verseydiniz daha da güzel olurdu.

 2. yeliz dedi ki:

  acil hareketli oyun lazım lütfen hareketli oyuna da örnek verin

 3. dhıgojsdl dedi ki:

  güzel

 4. ali katı dedi ki:

  ya nerde oyun örnekleri yokmu yani yani yokmu

 5. ŞEYMA ERSAN dedi ki:

  bu kadarına gerek yoktu

 6. kübra dedi ki:

  oyun yokmu acil oyun lazım ya kızlar 50 tane cocuk oyunu nerde var off hiç bir yerde yokki ama

 7. Enes dedi ki:

  oyununuz güzel

 8. melek dedi ki:

  katılıyorum sana fatmagül oyun örneklerine yer werilseydi çok daha iyi olurdu ama yinede güzel bilgiler war

 9. hatice türker dedi ki:

  oyun yazsanız çoooooooooooooooooooooooooooooooooook daha güzel olur

 10. burcu dedi ki:

  oyunlardan yararlanamıyorum yani oyunlara yer verilmemiş bu yüzdn begenmedi

Bir yorum bırak