Balık burcu ve özellikleri


Balık Burcunun Güçlü Yönleri:


– Tutkulu
– Uyumlu
– Kabullenici
– Özverili
– Hayal Gücü Kuvvetli


Balık Burcunun Zayıf Yönleri:


– Aşırı Hassas
– Kararsız
– Kendine Acıyan
– Tembel
– Hayalperest


Balık Burcu ve Bağımsızlık:


Balıklar hayatlarında, baskın olacak bir rol modeli eşe ihtiyaç duyarlar; yoksa kolayca kendine acıma ve kendini mahvetme ruh haline girerler. Bağımsız olduklarında ve hayatın hadiseleri tarafından etkilendiklerinde, yaratıcılıkları ışık saçar, ancak mutlu insanlar ve mutlu sonlardan oluşan hayal dünyalarında gezinmeye başlamadan uzun süre kendi başlarına olamazlar. Ayaklarını yere sağlam basmaları ve doğru yolda olmaları için diğer insanlara ihtiyaç duyarlar.


Balık Burcu ve Arkadaşlık:


Balıklar bir arkadaşına yardım etmek için kendilerinden feragat ederler. İnanılmaz derecede hassas ve sadıktırlar. Bir arkadaşının sorununu alır ve kendi sorunu haline getirir, onunla birlikte acı çekerler. Bu, Balıkların zayıf yönüdür; ancak herhangi bir burçtan olan arkadaş şunu bilmelidir ki, büyük sorunlara sahip olan ve umutsuzca yardıma muhtaç olan insanlarla ilgilenmelerinin yarardan çok zararı vardır. Size her şeyi düzeltmeyi önerseler bile tüm sorunlarınızı üstlenmelerine izin vermeyin; çünkü sizin meselelerinizde kendi kimliklerini kaybedeceklerdir. Kendilerini güçlendirmesi için güçlü ve olumlu bir arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Balıklar macerayı, yeni durumları ve sosyal etkinlikleri severler. Bir Balık Burcunun aklında her zaman heyecan verici bir şey bulunur ve arkadaşlığı tatmin edici, uzun süreli bir arkadaşlıktır.


Balık Burcu ve İş:


Balık Burcu liderlik rolünü üstlenmez ya da başarılı bir iş insanı olmaz, aşırı hassastırlar ve böyle pozisyonlar için gereken öz disiplinden, özgüvenden yoksundurlar. İyi oldukları şeyler; yazma, rol yapma, şiir sanatı ve müzisyen olmaktır. Balıklar kalbe dokunan ve gizemli/ruhani olan tüm konularda harikadırlar. Son derece yaratıcıdırlar; yaratıcılık ve insanları anlama yeteneklerini diğerlerine ilham vermek için kullanabilirler. Ne yazık ki, çoğu Balık Burcu hayatta kolay yolu seçer ve hiçbir zaman, muhtemelen elde edebilecekleri yüksek şöhrete sahip olamazlar, kendilerinden şüphe etmeyi bırakmaları gerekmektedir; çünkü onlar örnek insan olmaya, diğerlerine liderlik etmeye ve insanlardan saygı görmeye yatkın insanlardır.


Balık Burcu Mizacı:


Balık Burcu karakteri anlaşılması zordur, o çok gizemli ve tarif edilemezdir. Balıklar çevrelerindekilerle şekillenmişlerdir, deneyimlerini ve çevrelerindekileri kendi içlerinde birleştirirler. Çok gelişmiş bir acıma duygusuna sahiptirler ve başkalarının acılarını hissederler. Eğer hayatta onları etkileyen yanlış bir şey varsa, bu onları derinlemesine etkiler, bunu içlerinde hissederler ve konuyla ilgili çok uç duygulara kapılırlar. Mutlu olduklarında, son derece neşeli olurlar; ama üzgün olduklarında da aşırı kederli olurlar.


Balık Burcunun Derinlikleri:


Balıklar, diğer tüm burçlardan daha çok, sezgisel ve ruhani yeteneğe sahiptirler. İçgüdülerine güvenirler, eğer güvenmezlerse bunu çabucak öğrenirler, çünkü önsezilerinin çoğu zaman doğru olduğunu fark ederler. Balıkların yıkımlarının nedeni, onların hassaslıkları ve başka bir insanı reddetme konusundaki yetersizlikleridir. Reddetmeyi sevmezler ve diğerlerine, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa öyle davranırlar, bu yüzden bir insanın duygularını incitmemek için, ona nadiren hayır diyeceklerdir. Diğer insanlara, problemleri konusunda yardımcı olacaklardır, bunu yapmayı severler de, çünkü başkalarını iyi hissettirmek, karşılık olarak onları iyi hissettirir. Balık Burcu, kendi çöküşüne neden olmanın burcudur. Bu burçta doğan insanlar kötü şansa ve talihsiz olaylara alışık değillerdir, eşlere ve arkadaşlara pek uymayan bir biçimde aşırı düşkünlükleri, tembellikleri ve bir şeyi kolay yoldan elde etmeye çalışmaları ile kendilerini ortaya koyarlar. Hayatlarında duygularını harekete geçiren insanları isterler, çünkü bu onların duygusal canlılıklarını uyandırmalarına yardımcı olur. Balık Burçlarının bu iç çatışması, mizaçlarının ve çelişkili duygularının aşırı uçlarıdır. Ruhani dünyaları görüşlerini bulanıklaştırırken, gerçek dünyadaki yerlerini belirlemeye çalışırlar, bir durumla yüzleşmek yerine ondan kaçmayı ya da uzak durmayı deneyeceklerdir. Balıkların sonsuz mücadelesi, güçlerini ve hayal güçlerini olumlu, verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmek ve duygularını kimseyle paylaşmadan duygusal canlılıkları için mücadele vermektir, kendilerine yardım etmeleri gerekmektedir.


Kısaca Balık Burcu:


Balık Burcu; mistisizmin, gizemin ve ruhani bilinmezliğin burcudur. Balıklar iki dünyada yaşarlar: Gerçek dünya ve gördüklerini istediklerine dönüştürdükleri ruhani ya da gizemli dünya. Bunu, dünyadaki tüm ıstırap ve acının gerçekliğinden uzak durmak için yaparlar. Aşırı duygulara sahiptirler ve yoğun olarak hem iyi hem kötü hissederler. Balık Burçları, hayranlık uyandırıcı bir sezgisel yeteneğe sahiptirler. Çoğu Balık bir şekilde esrarengizlik ve ruhanilik ile kuşanmıştır. Bir insanın psikolojisini derinlemesine araştırabilme ve hareketlerinin ardındakileri görebilme yeteneklerine sahip oldukları için insanları anlamakta çok başarılıdırlar. Balıklar, hiç bitmeyen kendini arama ve bir durumu değiştirmek zorunda kalmaktan korkmalarından dolayı, uyuşturucu bağımlılığına ve bu hayat tarzını hoş görmeye eğilimlidirler; hatta ‘ruhani benliklerine’ yakınlaşmalarını sağladığı gerekçesiyle uyuşturucu kullanımını haklı gösterirler. Bir kez bunu neden yaptıklarının farkına vardıklarında, bu alışkanlığa son vermek daha kolay olacaktır. Balıklar, öyle görünseler de basit insanlar değildirler, hatta karakter gücüne sahiptirler ve inandıkları şey uğruna mücadele verecek, ağır çalışmalara katlanabileceklerdir. Çok tembel olabilirler; ancak sadece önemsemedikleri durumlarda. Balık Burçları, tüm burçlar içinde en hassas olanlardır.


Bir Balık Burcu Kadını ile Birlikte Olmak Nasıldır:


Balık Burcu kadınları oldukça büyüleyici ve hayranlık uyandırıcı kadınlardır. Bir koruyucuya ve lidere ihtiyaç duyduğu için bir erkeğin, kendisini erkek gibi hissetmesini sağlar. Alımlı, yumuşak başlı ve kadınsıdır. Olabilecek en büyüleyici kadındır. Bir erkeğin içini görebilir ve kolay kolay kandırılamaz, bu yüzden herhangi bir erkeğin ona karşı dürüst olması, onu boş hayaller peşinde koşturmaması daha iyi olur; çünkü onunla yüzleşmek yerine öylece ortadan kaybolur. Bakıcı bir rol üstlenmeye ihtiyacı vardır ve erkeğe emirler verecektir, ancak sadece erkeğin iyiliği için. Bir annenin çocuğuyla ilgilenmesi gibi, erkeğin düzenli beslendiğinden ve yeterince uyuduğundan emin olmak isteyecektir. Karşılığında beklediği; kendisini koruyacak ve el üstünde tutacak, onu ihtiyaç duyulan ve sevilen biri olarak hissettirecek bir erkektir. Oldukça yapışkan ve bağımlı olabilir; ancak asla baskıcı bir şekilde değil. Eşi, hayat arkadaşı olacaktır. Sabra ve anlayışa ihtiyacı vardır ve ona karşı nazik olmanız gerekmektedir. Onunla alay etmeyin ya da onu kızdırmayın ve kesinlikle onu kaba bir biçimde reddetmeyin; çünkü reddedilmeye katlanamaz. Aşırı derecede romantiktir ve bir ilişkide kendini kaybeder. Balık Burcu kadını, son derece anaçtır, doğru erkek için en uygun kadındır.


Bir Balık Burcu Erkeği ile Birlikte olmak Nasıldır:


Balık Burcu erkeği, bir kadınla benzer hisleri olan, son derece romantik ve hassas bir erkektir. Balık Burcu, erkeklerin yeterince hassas olmadıklarından şikâyet eden kadınlar için en uygun burçtur, çünkü bu burcun erkekleri öyle değildirler. Buna rağmen, gerçekçi olmayan bir ideal romantizm anlayışına sahiptirler ve mükemmel kadın diye bir şeyin olmadığını anladıklarında sevgileri tükenir. Bu adam hayaller dünyasında yaşar ve ayaklarının yere basmasını sağlayacak bir kadına ihtiyaç duyar. Her zaman yanlış ya da evlenemeyeceği kadını seçermiş gibi görünse de; bu nedenle de duygusal olarak bağlanma konusunda kaygılanmasına gerek yoktur. Kendisine hükmedecek, ama bunu zarif bir biçimde yapacak, bir kadına ihtiyaç duyar. Bu kadının onu kötü alışkanlık ve düşüncelerden sakınabiliyor olması gerekmektedir. Balık erkeği; hassaslığa, fedakârlığa ve şefkate ihtiyaç duyar, onunla ilgilenin, o da size aynı şekilde karşılık verecektir. Güçlü ama hassas bir kadın için tatmin edici, duygusal bir ilişki.


Balık Burcu Nasıl Etkilenir:


Ruhanilik, bilinmezlik, astroloji, gerçek dünyanın dışında kalan herhangi bir şeyden bahsedin. Kaliteli sohbetlerde kolayca kaybolurlar. Her ne kadar yardıma ihtiyaç duyan, önemli sorunları olan insanlarla ilgilenseler de, bu aslında yarardan çok zarara neden olur. Balıklar size her şeyi düzeltmeyi önerseler bile tüm sorunlarınızı üstlenmelerine izin vermeyin; çünkü sizin durumunuzda kendi kimliklerini kaybedeceklerdir. Onları güçlendirecek güçlü ve olumlu bir arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Balık Burçları; macerayı, yeni durumları ve sosyal etkinlikleri severler ve hemen hemen önerdiğiniz herhangi bir şeyi yapmak isteyeceklerdir.  Onları güldürün, genellikle hüzünlüdürler ve birinin kendilerini güldürebildiğini görmek onları etkileyecektir. Çok tutucu insanlar değildirler; bu yüzden onlarla geleneksel olmayan ya da tuhaf olan şeyler hakkında konuşmaktan çekinmeyin ve onlara sıra dışı fıkralar anlatın, bundan etkileneceklerdir. Pohpohlanma konusunda çocuksudurlar, onlara iltifat edin ve dolaylı yoldan hayran olduğunuzu söyleyin. Hassas, fedakâr ve kibar olun; sizinleyken rahatlığı hissettirin onlara ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın, her şey yolunda gidecektir.


Bu yazı 802 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak