edebi akımlar

 • GERÇEKÜSTÜCÜLÜK (Sürrealizm)

  Avrupa’da bir ve 2’nci dünya savaşları arasında gelişti. Bu akım temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat

  0 514 14 Şubat 2015
 • EDEBİ AKIMLAR

  EDEBİ AKIMLAR

  KLASİZM ROMANTİZM REALİZM (GERÇEKCİLİK) PARNASİZM DOĞALCILIK (Natüralizm) SEMBOLİZM (Simgecilik) İDEALİZM GELECEKÇİLİK (Fütürizm) DADAİZM GERÇEKÜSTÜCÜLÜK (Sürrealizm)

  0 418 14 Mart 2012
 • KLASİZM

  KLASİZM

  Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş

  0 427 12 Mart 2012
 • KİŞİSELCİLİK

  KİŞİSELCİLİK

  Kişiselcilik, soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü

  0 310 21 Şubat 2012
 • VAROLUŞÇULUK (Egzistansiyalizm)

  VAROLUŞÇULUK (Egzistansiyalizm)

  Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıktı. Öncelikle bir felsefi akımdır. En önemli

  0 315 20 Şubat 2012
 • HARFÇİLİK (Letrizm)

  HARFÇİLİK (Letrizm)

  Öncülüğünü Romen asıllı şair Isidore Isou‘nun yaptığı, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir akımdır.

  0 328 20 Şubat 2012
 • DADAİZM

  DADAİZM

  Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco ve Emmy Hennings’in aralarında bulunduğu bir grup

  0 314 19 Şubat 2012
 • GELECEKÇİLİK (Fütürizm)

  GELECEKÇİLİK (Fütürizm)

  20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan

  0 364 19 Şubat 2012
 • İDEALİZM

  İDEALİZM

  Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki

  0 302 18 Şubat 2012
 • PARNASİZM

  PARNASİZM

  Adını, Louis Xavier de Richard ile Catulle Mendes’in hazırlayıp Alphonse Lemerre’in bastığı Le Parnasse Contemporain

  0 360 16 Şubat 2012
12