eğitim inkilapları

 • 2017-2018 Yılı Eğitim Öğretim Müfredatı Değişiyor.

  Yeni Eğitim Öğretim Müfredatı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yenilenen eğitim müfredatı toplantısında konuştu. “Yarıyıl

  0 421 17 Eylül 2017
 • Eğitim İnkilapları

  EĞİTİMDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLKELER EĞİTİM POLİTİKASI MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ESASLARI TÜRK MİLLİ EĞİTİM'İN ÖNEMİ MİLLİ EĞİTİM TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE

  0 960 8 Mart 2015
 • MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ESASLARI

  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ESASLARI

  Millî eğitim sistemimizin gözeteceği esaslar, Atatürk'ün eğitim hakkındaki şu görüşlerine dayanır: "Millî eğitim programımızın temel

  0 546 6 Şubat 2015
 • YENİ TÜRK HARFLERİN KABULÜ

  YENİ TÜRK HARFLERİN KABULÜ

  ürkler, tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı ilk alfabe, Göktürk Alfabesi'dir. Bu alfabe aynı

  1 1106 6 Şubat 2015
 • TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI

  TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI

  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, diğer kurumlar gibi eğitim kurumları da büyük bir çöküntü içinde idi.

  0 488 27 Mart 2012
 • MİLLİ EĞİTİM

  MİLLİ EĞİTİM

  Eğitim, bir insanın kabiliyet ve davranışlarını geliştirmek, toplumun iyi değerlerini benimsetmek için yapılan işler ve

  0 447 21 Kasım 2011
 • TÜRK MİLLİ EĞİTİM’İN ÖNEMİ

  TÜRK MİLLİ EĞİTİM’İN ÖNEMİ

  Toplum hayatına uyum sağlama, kişilik kazanma, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olma ancak

  0 424 20 Kasım 2011
 • EĞİTİM POLİTİKASI

  EĞİTİM POLİTİKASI

  Eğitimde tespit edilen amaçlar ile bu amaçları gerçekleştirmek için takip edilen yola, eğitim politikası denir.

  0 439 20 Kasım 2011
 • EĞİTİMDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLKELER

  EĞİTİMDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLKELER

  Türk millî eğitim politikasının başarılı olabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelerin, eğitim sisteminde başarılı bir

  0 471 19 Kasım 2011