HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ, İZOHİPS HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ VE HARİTALARDAN YARARLANMA


HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ, İZOHİPS HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ VE HARİTALARDAN YARARLANMA

 

1. RENKLENDİRME YÖNTEMİ

 

Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Renklendirme işlemi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olur:

 

Yükselti basamakları (m)

 Kullanılan Renkler

 

0-200

 Yeşil

 

200-500

 Açık Yeşil

 

500-1000

 Sarı

 

1000-1500

 Turuncu

 

1500-2000

 Açık Kahverengi

 

2000 ve üzeri

 Koyu Kahverengi

 

Fiziki haritalarda beyaz renkler buzulları ya da kalıcı karları gösterirler. Göl, deniz ve okyanuslar ise mavi renkle gösterilmektedir. Mavinin tonu koyulaştıkça derinliğin arttığı anlaşılır. Renklendirme yöntemi, günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdendir.

 

 

2. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ

 

Yerşekillerinin bir yönden ışıkla aydınlatıldığı düşünülür. Buna göre, ışık alan yerler açık, gölgede kalan yerler koyu renkte boyanır. Haritacılıkta daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

 

 

3. TARAMA YÖNTEMİ

 

Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yerşekilleri gösterilir.

 

Tarama yönteminde, eğim fazla ise çizgiler kalın, kısa ve sık olur. Eğim az ise çizgiler ince, uzun ve seyrek olur. Düz alanlar ise taranmayarak boş bırakılır. Fazla kullanılmayan bir yöntemdir.

 

 

4. KABARTMA YÖNTEMİ

 

Yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek oluşturulan maketleridir. Bu yöntem, yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. Ancak, kabartma haritaların yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı dardır.

 

 

5. İZOHİPS (EŞ YÜKSELTİ) YÖNTEMİ

 

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri denir.

 

İzohipslerin özellikleri şunlardır:

 

İç içe kapalı eğrilerdir.

Yeryüzü şekillerinin yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.

İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.

İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.

En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.

Aynı izohips üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri birbirine eşittir.

İki izohips eğrisi birbirini kesmez.

Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır.

İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.

Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi)

Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.

İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.

İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir.

 

Kıyıdan 200 m. derinliğe kadar olan sahaya kıta sahanlığı (şelf alanı) denir. Yüksek kıyılarda şelf alanı dar (Karadeniz ve Akdeniz kıyıları), alçak kıyılarda şelf alanı geniştir. (Ege ve Marmara kıyıları)

 

• Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobat eğrilerinin başlangıç çizgisidir.

 

Özellikleri:

 

İç içe kapalı eğrilerdir.

En geniş izobat eğrisi derinliği en az olan yeri, en dar izobat eğrisi ise derinliği en fazla olan yeri gösterir.

İzobatların sıklaştığı yerlerde eğim artarken, seyrekleştiği yerlerde eğim azalır.

İzobat eğrileri arası, kıyıdan derinlere doğru açık maviden koyu maviye doğru renklendirilir.

 

İZOHİPS HARİTALARINDA BAZI YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

 

1. Boyun

 

 Tepe ve sırtlar arasında nispeten alçakta kalan düzlüklerdir.

 

2. Vadi

 

İzohipslerin zirveye doğru “  Ù  ” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir. Vadi yamacının eğimine göre “  Ù  ” şeklindeki girintinin biçimi de değişir. “  Ù  ” nin açık ağzı suyun akış yönünü, kapalı kısmı kaynak yönünü gösterir.

 

3. Sırt

 

İki yamacın birleştiği, su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

 

4. Çanak (Kapalı Çukur)

 

Çevresine göre yükseltisi az olan sahalardır. Çanakların kolaylıkla tanınabilmesi için, eğim yönünde merkezi gösteren bir ok işareti konur.

 

5. Kıyı Çizgisi

 

Deniz seviyesini gösteren sıfır metre eğrisidir.

 

6. Delta

 

Akarsuların denize döküldükleri yerlerde denize doğru uzanan, üçgen şeklindeki çıkıntılardır.

 

 

 

HARİTALARDAN YARARLANMA

 

1. İzohips haritalarından profil çıkarma

 

Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne (kesitine) profil denir. Profil şu şekilde çıkarılır:

 

Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.

Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.

Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

Şu üç özellik kontrol edilerek profil bulunabilir.

 

a)Tepe sayısı          b) Eğim             c) Yükselti

 

 

2. İzobat haritalarından profil çıkarma

 

İzobat haritalarından profil çıkarma işleminde, aynen izohips haritalarından profil çıkarılırken izlenen yollar uygulanır.

 

 

3.Yükselti Bulma

 

İki izohips arasındaki yükselti farkı dikkate alınarak, yükseltisi bilinen yerden başlamak üzere izohipsleri sayarak, istenilen noktanın yükseltisi bulunabilir. İzohips aralığı sayısının, iki izohips arası yükselti farkına çarpımı, toplam yükseltiyi verir.

 

 

4. Yön bulma

 

Haritalar genellikle kuzey – güney istikametinde çizilirler. Bundan yararlanarak yön tayin edilebilir.

 

Ayrıca paralel ve meridyenlerden de yararlanılabilir. Bunun yanında harita üzerindeki yön okları da bize bu konuda bilgi verir.

 

 

5. Eğim bulma

 

Haritalardan yararlanarak, herhangi bir arazinin eğimi ölçülebilir. Herhangi iki noktanın yükselti farkının, yine aynı iki nokta arasındaki yatay mesafeye oranına eğim denir.

 

Yatay mesafe arttıkça, eğim azalır,

Yatay mesafe azaldıkça, eğim artar.

Eğim şu formülle bulunur:

 

EĞİM % =   h(yükselti farkı) X 100 : L(yatay uzaklık)

 

h = Yükselti farkı

 

L = İki nokta arasındaki yatay uzaklık.


Bu yazı 3357 kere okundu.
Etiketler:
'izohipslerle gösterilen yer şekilleri hangileridir' 1 yeryüzü özelligi bir izohips yöntemiyle bir il bir izohips haritasındaki yer şekilleri bir izohipsin profilini çıkarmak bir yer şeklinin izohipsi nasıl çizilir boş izohips boyun zirve vadi şekil izohips coğrafi haritalar ve özellikleri coğrafya harita yeryuzu seklini gosterme yontemi problemler ve cevaplari COĞRAFYA İZOHİPS coğrafya izohips şekilleri cografya izohips şekilleri anlatımı coğrafya İZOHİPS SORU ve cevapları coğrafya izohipsle ilgili test soruları coğrafya izohipsler yöntemini özellikleri coğrafya projeksiyon şekilli anlatım cografya yeryüzü şekilleri izohips coğrafya yeryüzü şekilleri soruları coğrafya yükselti bulma soruları coğrafyada izohips soruları COĞRAFYADA PROFİL GÖSTERME soruları coğrafyadan izohips ile ilgili 5 soru eğim ve izohip eş yeryüzü şekillerini gerçeğe yakın gösteren yöntem eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekilleri gösterme eşit yükselti egrilerin özellikleri nelerdir fiziki coğrafya haritalarında renklendirme fiziki harita da yeşil renkle nereler gösterilir fiziki harita özellikleri fiziki haritada beyaz renk fiziki haritada renkler nasıldır fiziki haritada renkler ve yer şekillerini gösterir fiziki haritada yeşil yerler nereleri ifade eder fiziki haritadaki renkler neleri gösterir fiziki haritadaki renklerin anlamı fiziki haritadaki renklerin özellikleri Fiziki haritalar yeşil renk neyi ifade eder fiziki haritalarda kahverengi renk fiziki haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri nelerdir fiziki haritalardaki renklerin anlamı fiziki haritalardaki renklerin anlamları fiziki haritaları nerelerde kullanılır fiziki haritaların özellikleri gölgelendirme yöntemi nedir? harita harita ölçekleri ve izohips mesafeleri harita özellikleri harita renklendirme ozellikleri harita şekilleri nasıl gösterilir harita üzerinde tarihi mekanlar şekilleri HARİTA ÜZERİNDE TÜRKİYENİN TARİHİ MEKANLARI GÖSTEREN ŞEKİLLER harita üzerinde türkiyenin tarihi mekanları harita üzerindeki türkiyenin tarihi mekanları harita yeryüzü harita yeryüzü şekilleri harita yöntemleri izohips haritada alan bulma ile ilgili sorular HARİTADA İZOHİP LER NEYİ GÖSTERİR haritada izohipsler neleri gösterir haritada kabartma yönteminin özellikleri haritada ölçek bulma ile ilgili 5 soru haritada renklerin anlamı haritada renklerin faydaları haritada yer şekillerini gösteren yöntemler haritada yer şekillerini gösterme tarama kısa haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri haritada yer şekillerini yükseLtiLerini Gösteren yöntemleri nelerdir haritada yer şeklleri gösterme metotoları haritada yeryüzü şekilleri haritada yeryüzü şekilleri hangi yöntemlerle gösterilir haritada yeryüzü sekilleri nasıl gösterilir haritada yeryüzü şekillerini bulma yöntemleriyle ilgili sorular haritada yeryüzü şekillerini gösterme metotları haritada yeryüzü şekillerinin gösterilme metodları haritada yeryüzü şekillerinin gösterilmesi haritada yeryüzü şekillerinin gösterilmesi soruları haritada yeryüzü şekillerinin gösterme biçimleri haritada yeryüzünü gösteren yöntemler haritadaki renglerin dağılımı haritadaki renk dağılımı haritadaki renklendirme yönteminde kahverenginin anlamı haritadaki renkler haritadaki renkler neleri belirler haritadaki renklerin amacı haritadaki renklerin anlamı haritalar nasıldır haritalar nerede kulanlır haritalarda eğim bulma ile ilgili sorular haritalarda eğim bulma soruları haritalarda gösterme şekilleri haritalarda izohipslerin özellikleri ve özelliklerinin şekilleri haritalarda izohipslerin yer şekillerini gösterme şekilleri haritalarda renklendirme yöntemi haritalarda renklendirmenin anlamı nedir haritalarda yer gösterme şekilleri haritalarda yer şekilleri gösterme haritalarda yer şekillerini bulma haritalarda yer şekillerini gosterme metotları nelerdir haritalarda yer sekillerini gosterme sekilleri haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri ile ilgili sorular haritalarda yer şekillerini renklendirme anlamı? haritalarda yerşekillerini gösterme yöntemleri haritalarda yeryüzü gösterme şekilleri haritalarda yeryüzü şekilleri hangi yöntemlerle gösterilir? haritalarda yeryüzü şekillerini gösteren metotlar özellikleri haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme metodları haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme şekilleri haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemi HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri nelerdir? haritalarda yeryüzünü gösterme biçimleri haritalardaki metotlar haritalardaki renklerin anlamı haritalardaki renklerin faydaları haritalardaki yer şekilleri gösteren metotlar haritalardan yararlanarak alan bulma HARİTALARDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ haritaların özelliği haritaların özellikleri haritanın özellikleri haritanın renklerinin özellikler haritda yer şekillerini gösterme yöntemleri harıtaların yer şekilleri özellıklerı harta ölcegini bulmasoru cvp işaretli haritalar izobat eğrilerinin özellıklerı izobat eğrisinin sık geçtiği yer izobat harita yöntemleri nelerdir izobat haritaların özellikleri izobat ve izohips gösterilişi izobat ve özellikleri izobat yöntemi izobatların özellikleri izohip haritalar izohip haritasında yer şekilleri nasıl gösterilir izohip ile ilgili sorular izohipler üzerinde gösterilen yer şekilleri ve özlellikler izohips izohips coğrafi şekillerdeki özelikleri izohips büyük şekilli izohips eğimin özellikleri izohips eğrileri gösterme izohips eğrileri ile yeryüzü şekilleri İZOHİPS EĞRİLERİ İLE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ NASIL ÇİZİLİR izohips eğrilerinde bazı yeryüzü şekilleri izohips eğrilerinde gösterilen yeryüzü şekilleri izohips eğrilerinde yeryüzü şekilleri izohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde Eğim nasıldır? izohips eğrilerinin sık geçdiği yerlerde Eğim nasıldır? izohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde Eğim nasıldır? izohips egrilerinin yeryüzü şekilleriyle nasıl gösterildigi izohips haritada yamacın gösterilmesi izohips haritalar nerede kullanılır izohips haritalar ve özellikleri şekillerle gösterme İZOHİPS HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ VE HARİTALARDAN YARARLANMA izohips haritaları izohips haritaları ilgili sorular izohips haritaları nasıl çizilir ve özellikleri nelerdir? izohips haritaları şekillerin resimli anlatımı izohips haritaların özellikleri izohips haritalarında en alçak yeri hangi halka gösterir? izohips haritalarında en izohips eğrilerinin sık geçtigi yerlerde kıta sahanlığı nasildır? izohips haritalarında gösterilen yeryüzü şekilleri izohips haritalarında renkler izohips haritalarında yeryüzü şekilleri izohips haritalarında yeryüzü şekillerinin gösterilmesi ile ilgili test soruları izohips haritalarında yeryüzü şekillerinin gösterilmesi resimli izohips haritalarında yeryüzü şekillerinin gösterilmesi sekilli izohips haritalarında yeryüzü şekillerinin gösterilmesiyle ilgili sorular izohips haritalarında yükselti bulma soruları izohips haritalarının renklendirilmesi izohips haritalarıyla ilgili sorular cevaplar izohips haritalarıyla ilgili yükselti bulma soruları izohips haritalarıyla yükselti bulma ile ilgili sorular İZOHİPS HARİTASI NASIL ÇİZİLİR izohips haritası izohips haritası ile ilgili problemler izohips haritası ile ilgili sorular izohips haritası nasıl oluşur izohips haritası nasıl renklendirilir ? izohips haritası ve özellikleri izohips haritasında şekiller izohips haritasında yeryüzü şekillerini gösterme soruları izohips haritasında zirve şekli izohips haritasındaki renkler izohips haritasının özellikleri izohips haritasının profilini çıkarma izohips hayatı izohips ile ilgili şekilli sorular izohips ile ilgili sorular izohips ile ilgili testler izohips ile ilgili testlerr izohips kabartma yöntemi nedir izohips kullanılan renkler izohips kullanım alanı izohips kullanım yerleri izohips metodu izohips nasıl çizilir izohips nedir nede kullanılır izohips nerelerde kullanılır izohips ölçekleri izohips özelliklerinin haritada gösterilmesi izohips özelliklerinin şekilli açıklanması izohips renklendirme izohips renkleri izohips şekilleri izohips şekilleri tepe izohips şekillerinden olan tepe izohips şekillerinin anlamları izohips şekillerinin renkleri izohips sekillerinin renkli gösterilmesi izohips şekillerle anlatımı izohips şekilli sorular izohips şekilli soruları izohips soruları izohips soruları ve cevapları izohips soruları-cevapları izohips test soruları izohips türkiye haritası izohips üzerinde eğim soruları izohips ve izobatın özellikleri izohips ve profil çıkarma soruları izohips yapılışı izohips yer gösterme şekilleri izohips yer şekilleri gösterme sorular izohips yöntemi ile çizilmiş haritalar izohips yöntemi ile ilgili sorular izohips yöntemi nedir izohips yöntemi özellikleri ve şekilleri izohips yöntemi resimli anlatım izohips yöntemi şekilli İzohips yöntemi soruları izohips yöntemi test soruları izohips yöntemi ve özellikleri şekiller ile gösterme izohips yöntemi yer şekilleri izohips yönteminin özellikleri izohips yönteminin özellikleri ve özelliklerinin şekilleri izohips yöntemiyle çizilen haritalar izohips yöntemiyle çizilmiş türkiye haritası izohips yöntemiyle hangi yer şekilleri gösterilir izohips yöntemleri izohips yöntemleri ile ilgili 5 tane soru izohips yöntemleri ile ilgisi sorular Izohips Yontemlerini yazini izohips yöntemlerinin şeklleri izohips yükselti bulma soruları izohipsin bütün yöntemleri ve şekilleri izohipsin faydaları izohipsin görsel olarak özellikleri izohipsin gösterilme yöntemleri izohipsin kullanım alanları izohipsin kullanım alanları nerelerdir izohipsin şekileri ve özelikleri izohipsin yer şekillerini gösterme izohipsle çizilen haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi izohipsler ile ilgili sorular İZOHİPSLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI izohipsler nasıl çizilir izohipsler nerelerde kullanılır izohipsler resimli anlatım izohipsler şekilleri ve anlamları izohipsler üzerinde gösterilen yer şekilleri izohipsler üzerinde gösterilen yer şekilleri ve özellikleri izohipsler üzerindeki gösterilen yer şekilleri izohipsler üzerindeki gösterilen yer şekillerini ve özellikleri izohipsler yeryüzü şekilleri gösterme izohipslerde boyun izohipslerde gösterilen çoğrafi şekiller izohipslerde gösterilen coğrafi şekilleri ve özellikler izohipslerde gösterilen cografi şekilleri ve özellikleri izohipslerde renklendirmeyi eğim ile gösterme izohipslerde tepe gösterimi izohipslerde yer şekilleri izohipslerde yer şekilleri nasıl gösterilir izohipslerde yer şekillerine gösterme yöntemleri izohipslerde yer şekillerini gösterme izohipslerde yer şekillerini gösterme ile ilgili sorular izohipslerde yer şekillerini gösterme yöntemi izohipslerde yeryüzü şekilleri izohipslerde yeryüzü şekilleri nasıl gösterilir izohipslerde yükselti bulma soruları izohipslerden sorular izohipslerden yer şekillerinin gösterme biçimleri izohipslerin gösterilme şekilleri izohipslerin gösterilme yöntemleri izohipslerin haritası zirve nasıl gösterilir izohipslerin işaretleri izohipslerin kullanım alanları izohipslerin kullanım amacı izohipslerin kullanım amaçları İzohipslerin kullanım yerleri izohipslerin kullanım yerleri nerelerdir izohipslerin kullanım yerleri nelerdir izohipslerin özellikleri ile ilgili soru izohipslerin özellikleri ile ilgili sorular izohipslerin özellikleri şekiller izohipslerin özellikleri şekilli anlatımı izohipslerin özellikleri ve şekilleri izohipslerin şekillerle açıklanması izohipslerin şekilli anlatımı izohipslerin sık olduğu yerlerde eğim nasıldır izohipslerin üzerinde gösterilen yer şekilleri izohipslerin üzerinde gösterilen yer şekilleri ve özellikleri izohipslerin yer şekillerini gösterme şekilleri izohipslerle ilgili soru izohipslerle ilgili sorular izohipslerle ilgili sorular test izohipslerle yer şekilleri nasıl çizilir izohipslerle yeryüzü şekillerinin gösterimi izohipslerle yeryüzü şekilleri İZOHİPSLERlerle çıkan sorular izohıp haritası renklendırmesı izohıps zirve sekılleri izohıpslerın ozellıklerı resımlı olarak izoips nerelerde kullanılır izoıps harıtası izolips eğrilerinin yer yüzü şekilleri nasıl gösterilir. izonips yönteminin özellikleri kabartma haritalardaki şekiller kabartma haritalardaki şekillerin anlamı karadeniz yeryüzü şekilleri yazımı kıtaların harita üzerindeki gösterilişleri kullanım şekillerine göre harita şekilleri ok işareti şekilli ok işaretleri şekilli ölçek bulma ile ilgili sorular ölçek bulma soruları ölçek şekilli sorular ölçeklerin haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemi özel işaretli izohips haritalar paralelleri ve meridyenleri şekille göster renklendirme metodu yükselti kullanılan renk renklendirme metodu yükseltileri ve kullanılan renkler renklendirme yöntemi ile izohips haritası renklendirme yöntemiile fiziki haritalar renklendirme yönteminde kahverengi renk neyi gösterir renklendirme yönteminde kahverengi yerler hangi yerleri gösterir RENKLENDİRME YÖNTEMİNDE RENKLER NEYİ GÖSTERİR renklendirme yöntemindeki renklerin anlamı renklendirme yönteminin özelilkleri renklerin yöntemiyle ilgili soru renklerle eğim nasıl gösterilir renkli izohips ler resimli izohips haritasının özellikleri şekilli haritalarda izohips şekilli izohips soruları şekilli ok işaretleri şekilli şekiller şekilli yön şekilleri tarama yöntemi ve türkiye haritası tüm yeryüzü şekillerinin içinde olduğu izohips haritası türk fiziki haritanın özellikleri nelerdir türkiye fiziki haritası nasıl boyanır türkiye haritalar üzerindeki tarihi mekanlar göster türkiye haritası üzerinde coğrafi şekilleri gösterme türkiye haritasında yeryüzü şekillerini bulma türkiye izohips haritası Türkiye'nin izohips haritası türkiyedeki tarihi mekanların harita şekilleri türkiyenin fiziki haritasındaki renklerinin anlamları türkiyenin haritadaki renkleri anlamı TÜRKİYENİN TARİHİ MEKANLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖSTER türkiyenin tarihi mekanları ama harita üzerinden gösterimi türkiyenin tarihi mekanlarının harita üzerinde gösterimi türkiyenin yeryüzü şekilleri ilgili test vadi izohips haritasında nasıl gösterilir yer şekilleri gösterilmesi tepe nin anlamı yer şekilleri izohips haritası yer şekilleri izoips yöntemi yer şekillerini gösteren sorular yer şekillerini gösterme ile ile ilgili 10 soru yer şekillerini gösterme ile ilgili 10 soru yer sekillerini gosterme metotları yer şekillerini gösterme soru ve cevap Yer şekillerini gösterme yöntemleri(...Yontemi) yer şekillerini izohips üzerinde gösterme yöntemleri yer şekillerinin çizgilere yer şekillerinin izohipsi yer şekillerinin şekilli anlatımı yer şekıllerı harıtalarda hangı yontemlerle gosterılır yer sekıllerını gosteren yontemler yer yüzü ölçekleri nelerdir yeryüzü yeryüzü şekiller izohipslerle nasıl gösterilir Yeryüzü şekilleri çanak nedir yeryüzü şekilleri gösterilmesi tepe nin anlamı yeryüzü şekilleri göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler yeryüzü şekilleri haritada kaç yöntemle gösterilir yeryüzü şekilleri haritada nasıl gösterilir yeryüzü şekilleri haritalarda kaç yöntemle gösterilebilir? yeryüzü şekilleri haritalarla hangi yöntemle de gösterilir yeryüzü şekilleri izohips eğrileri üzerinde nasıl gösterilir yeryüzü şekilleri izohipslerle nasıl gösterilir renkleri neler yeryüzü şekilleri izohipslerle nasıl gösterilir yeryüzü şekilleri nelerdir ve anlamı yeryüzü şekillerine ait izoips haritaları yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntem yeryüzü şekillerini ğerçeğe en yakın gösteren yöntemler hangileridir yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın olan gösteren yöntem yeryüzü şekillerini gösteren yöntemler yeryüzü şekillerini gösterme metodlarına göre haritalar nelerdir yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan haritalar yeryüzü şekillerini haritalarda kaç farklı şekilde gösteren yeryüzü şekillerinin anlamı yeryüzü şekillerinin izohips eğrileri ile nasıl gösterildiği yeryüzü şekillerinin izohips eğrileri ile nasıl gösterilir yeryüzü şekillerinin izohips eğrileriyle nasıl gösterilir yeryüzü şekillerinin izohips haritası yeryüzü şekillerinin izohips yöntemiyle gösterimi yeryüzü şekillerinin izohipsle gösterilmesi YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN RENKLENDİRİLMESİ yeryuzu sekıllerı izohipsler nasıl gosterılır yükselti bulma ile ilgili sorular yükselti bulma soru yükselti bulma sorular yükselti bulma soruları
 • Site Yorum

23 adet yorum var.

 1. arda dedi ki:

  sLm arkadaslar bu calısmada emeqi qecen herkese cok tesekkur ederim ödevimde cok faydalı olmustur.ßasarılarınızın devamını ßeqlerim.

 2. aygül dedi ki:

  evet haritalarda yatay düzlem var

 3. emre dedi ki:

  güzel anlatılmışta bide vidio olarakta gösterilse yapılış şekli çok güzel olacak

 4. irem dedi ki:

  çok güzel

 5. eylül dedi ki:

  hepsini güzel anlatmşş amaaaa..:! ya ama burda amacı yokk..:(

 6. merve dedi ki:

  keşke resimli gösterseydiniz

 7. yasemin dedi ki:

  güzel olmasına güzel ama bıde sekıllerını koysak dha güzel olucak :D:D.D

 8. emre dedi ki:

  hangi yöntem daha çoğunlıkta kulanır dedim burda öle bşişey yıok ama

 9. ahmet dedi ki:

  saolun lise 1 re gidiyorum dönem ödevim den 100 aldım

  HOCA ÇOK BEGENDİ

 10. bugra dedi ki:

  Tşkkürler çk lzmdı

 11. Eren dedi ki:

  Arda Türkçe’yi adam gibi kullan ?

 12. senanur dedi ki:

  ödevim için çok işime yaradı ama bazı yerler gereksiz
  (kim yazdıysa ellerine sağlık)

 13. nurdan dedi ki:

  slm arkadaşlar çok güzel olmuş

 14. gamze dedi ki:

  çok güzel anlatmış bi sorun yok 🙂

 15. ŞEYMA dedi ki:

  GÜZL OLMUŞ AMA BİZİM DERSTE İŞLEDİĞİMİZ İZOHİPSDEN BAZILARI VAR. BAZILARI YOKTUR.AMA YİNE İŞİME YARADI TEŞEKÜRLER.

 16. YASEMİN dedi ki:

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ ÇOK BEĞENDİM, AMA RESİMLİ VEVİDEOLU OLUPVEDE EKLEMEK İSTEDİĞİM BİRŞEY VAR DAHA ÇOK BİLGİ İSTİYORUM TEŞEKKÜRLER……

 17. özlem dedi ki:

  yha bencede güzel olmasına güzel ama resimle göstermemeişler ve ben yorumları okuduğuma göre çoğu kişi görselleştirmedikleri için fazla beğenmemiş.fakat ben yinede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum..

 18. Raşid dedi ki:

  Ben 9 .sınf ortalama yükseltme sınavıma çalısıyorum çok güzel elllerinize sağlık çok teşekkür ederim…

 19. üsame kılıç dedi ki:

  gerçekten hazırlayan ların ellerine sağlık…

 20. Ricardo Quaresma dedi ki:

  Ben 9. Sınıf öğrencisi emeği geçenlere teşşekkür ederim

 21. berrin dedi ki:

  süper bn 6.sınıfa gidiyom.sosyal sınavında hepsi çıktı by by:)

 22. tuba dedi ki:

  çok güzel bir şekilde anlatılıyor:)

 23. as dedi ki:

  bi b*ka benzememiş

Bir yorum bırak