TARIM ,TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER,TARIM METOTLARI, TÜRKİYEDE TARIM


TARIM ,TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER,TARIM METOTLARI, TÜRKİYE’DE  TARIM

 

Tarım: İnsanların  toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine  tarım denir.

 

Türkiye nüfusunun yaklaşık  %48.4’ü geçimini tarımla sağlamaktadır.

 

Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları: 

 

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır.

 

Buna göre ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak,  % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz alanlar,çıplak kayalıklar gibi) dır.

 

Not: Tarımdaki makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların alanı   daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.

 

 Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları:

 

 1.      Marmara Bölgesi: %30

 

 2.      İç Anadolu Bölgesi: %27

 

 3.      Ege Bölgesi: %24

 

 4.      G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20

 

 5.      Akdeniz Bölgesi: %18

 

 6.      Karadeniz Bölgesi: %16

 

 7.      Doğu Anadolu Bölgesi: %10

 

 

TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

 

1. Sulama

 

Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur.  Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken , bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.

 

 Akarsularımızın derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki  baraj  sayısı artırılmalıdır.

 

Sulama Sorunu Çözüldüğünde;

 

-Üretim artar.

 

-Nadas olayı ortadan kalkar.

 

-Tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.

 

-Üretimde süreklilik sağlanır.

 

-Üretim dalgalanmaları önlenir.

 

-Daha önce sebze tarımı yapılmayan bir yerde sebze tarımı da yapılmaya başlanır.

 

-Tarım ürün çeşidi artar.

 

-Köyden Kente göçler azalır.  Yılda birden fazla ürün alınabilir.( Bu konuda en şanslı bölgemiz  Akdeniz, en şanssız bölgemiz  Doğu Anadolu Bölgesidir)

 

2. Gübre Kullanımı

 

Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır.

 

Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması tabii gübre imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığı için ithal (Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden) etmekteyiz. Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince  gübre kullanamamaktadır.

 

Gübre ihtiyacı, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir. 

 

3. Tohum Islahı

 

Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri  ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.

 

4. Makine Kullanımı

 

Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Sebepleri:  

 

– Makine kullanıma elverişsiz alanların varlığı,

 

-Makine kullanımının ekonomik olmadığı küçük alanların varlığı,

 

-İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması,

 

-Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması

 

5. Zirai Mücadele (İlaçlama)

 

Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin  meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır.

 

6. Toprak Bakımı

 

Tarla yağışlardan önce sürülmeli , yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır.

 

7. Toprak Analizi

 

Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir.

 

8. Destekleme Alımı ve Pazar

 

Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden   satabilmelidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır (Destekleme alımı: Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.)  Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk, tütün (2002 yılından itibaren kaldırıldı), Ş.Pancarı, buğday,çay, fındık, K.Üzüm, K.İncir, K.Kayısı, Haşhaş gibi dayanıklı ve sanayiye dayalı ürünlerdir.

 

***Destekleme alımı yapılan ürünlerin üretiminde dalgalanmalar az olur ve fiyatı sürekli   artar.  

 

9. Çiftçi eğitimi ve Kredi Desteği:

 

Çok önemlidir. Eğitilmiş personelin gözetiminde yapılması şarttır.

 

Kredi desteği, çiftçiyi zor duruma düşürmeyecek biçimde yapılmalıdır.

 

 

TARIM İŞLETME METOTLARI:

 

1. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu: Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır. Birim alandan alınan verim çok yüksektir. Ör. Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu uygulanmaktadır. Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım metoduna örnektir.

 

2. Ekstansif (ilkel-Kaba-Yaygın ) Tarım Metodu: Nüfusa göre tarım alanlarının fazla olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur. Birim alandan alınan verim düşüktür. Üretim miktarında iklimin etkisi vardır. Yurdumuzda uygulanan tarım metodu genelde bu şekildedir.

 

Not: İntansif tarım metodu ile ekstansif tarım metodu arasındaki en önemli fark birim alandan alınan verimdir.

 

3. Nadas Tarım Metodu: Verimi en düşük tarım metodudur. Tamamen iklime bağlılık gösterir. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır. Türkiye’de nadas tarımının en fazla uygulandığı bölge İç Anadolu Bölgesidir. Nadas olayı en az Karadeniz bölgesinde uygulanır.

 

Nadas, toprağın  su ve mineral kazanmasını sağlamak amacıyla boş bırakılmasıdır.

 

(Nadas tarımı yerine Nöbetleşe Ekim yöntemi uygulanması,tarımda verim azalmasını önlemektedir)

 

4. Plantasyon Tarım Metodu: Tropikal kuşakta ticari amaçla çok geniş alanlarda bir veya bir kaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı tarım metodudur. Ör: Brezilya’da; çay, kahve ve muz, Seylan (Srilenka)’da; çay , Malezya’da; kauçuk gibi.


Bu yazı 2055 kere okundu.
Etiketler:
akdeniz bölgesi akdeniz bölgesi ekonomik faktörler BÖLGELERE GÖRE NÜFÜSU ETKİLEYEN FAKTÖRLER BOŞALTIM SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER boşaltım sistemi etkileyen etmenler boşaltım sistemi olumlu etkileyen faktörler boşaltım sistemi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler boşaltım sistemimizi olumlu etkileyen faktörler boşaltım sistemimizi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler boşaltım sistemimizi olumsuz etkileyen etmenler boşaltım sistemimizi olumsuz etkileyen faktörler nelerdir bosaltım sistemimizi olumsuz etkileyenler boşaltım sistemini olumlu ve olusuz etkileyen faktörler boşaltım sistemini etkileyen etmenler boşaltım sistemini etkileyen faktörler boşaltım sistemini etkileyen olumlu olumsuz etmenler boşaltım sistemini etkileyen olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler boşaltım sistemini etkileyen olumlu ve olumsuz etmenler boşaltım sistemini olumlu etkileyenler boşaltım sistemini olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler boşaltım sistemini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler nelerdir boşaltım sistemini olumsuz etkileyen faktörler boşaltım sisteminin olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler boşaltım sisteminin olumsuz etkileyen etmenler nelerdir boşaltımı etkileyen faktörler boşaltımın olumlu ve olumsuz etmenler doğal hayatı olumsuz etkileyen faktörler gübre hormon sistemini olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler nelerdir hormonal sistemi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler iç anadolu bölgesi tarımda ekili ve dikili alanlarının oranları iç anadolu bölgesindeki tarımsal faaliyetlerdeki insan kaynakları intansif modern tarım israil karadeniz bölgesi karadeniz bölgesini etkileyen föktörler Makine marmara bölgesi nadas tarımı en çok nerelerde uygulanır solunum sistemini etkileyen faktörler su kullanımına göre tarım çeşitleri suyun kullamına göre tarım çeşitleri suyun kullanımına göre tarım çeşitleri tabii tanzimat dönemi türk edebiyatını etkileyen faktörler tanzimat edebiyatı etkileyen faktörler tarım tarım alanlarını olumsuz etkileyen etmenler tarım çeşitleri tarım etkileyen faktörler tarım etkileyen faktörler nelerdir tarım etkiliyen faktörernelerdir tarım faaliyetlerinde insan ve makine kullanımı tarım fiyatları etkileyen tarım insan ve makine tarım metodları tarım metotları tarım tarımı etkileyen çeşitler tarım türleri tarımda ekim metodları tarımda sulama olumlu ve olumsuz tarımda+fiyatları+etkileyen+sebepler tarımı etkilemeyen etmenler nelerdir tarımı etkileyen faaliyetler nelerdir tarımı etkileyen doğal faktörler nelerdir tarımı etkileyen etmenler nelerdir tarımı etkileyen faktörler tarımı etkileyen faktörler iklim tarımı etkileyen faktörler nedir tarımı etkileyen faktörler nelerdir tarımı etkileyen fiziki faktörler tarımı olumsuz etkileyen sebepler tarımın çeşitleri tarımsal üretimi artırmak için nadas Tarla Tohum tohum ıslahı tohum ıslahı tarımı nasıl etkiler toprak turizmi olumsuz etkileyen faktörlerle mücadeleye türkiye de tarımı etkileyen faktörler ile ilgili makaleler TÜRKİYEDE TARIM ÜRÜNLERİ NELERDİR türkiyede tarım türkiyede tarım etkileyen faktörler türkiyede tarım faaliyetlerini etkileyen faktörler türkiyede tarım ürünleri türkiyede tarım ürünleri oranı türkiyede tarım ve tarımı etkileyen faktörler nelerdir türkiyede tarımda insan ve makina kullanımı türkiyede tarımı etkileyen faktörler nedir? türkiyede tarımı etkileyen faktörler nelerdir türkiyede tarımı olumlu etkileyen faktörler türkiyedeki bölgelerin tarım dağılışı istatistik olarak gösterilmesi türkiyedeki faktörler türkiyedeki tarım alanları ve dağılışı ile ilgili makale türkiyedeki tarım alanlarının dağılışı türkiyedeki tarım alanlarının dağılışı ve özellikleri türkiyedeki tarım alanlarının özellikleri türkiyedeki tarım alanlarının özellikleri ve dağılışı türkiyedeki tarım alanlarının özellikleri ve dağılışı ile ilgili makaleler türkiyedeki tarım nüfusu türkiyedeki tarım ürünlerinin özellikleri türkiyedeki tarımı etkileyen neddenle türkiyedeki toprak tipleri ve tarımsal faaliyetlere etkileri türkiyenin nüfusunu etkileyen faktörler türkiyenin tarım makine kullanımı en az türkiyenin tarım makine kullanımı en az oldugu bölge türkiyeyi etkileyen faktörler türkkiyede nüfusu etkileyen sebepler ülkemizde tarım çeşitleri ülkemizde tarım faaliyetlerin insan ve makina kullanımı ülkemizde tarım faaliyetlerinde insan ve makine kullanımı ülkemizde tarım faliyetlerinden insan ve makine kullanımı ülkemizde tarım için yapılan faaliyetler ülkemizde tarım özellikleri ülkemizde tarım ürünlerinin dağılışı ülkemizde tarım ve neler olduğu ülkemizde tarımı etkileyen faktörler nelerdir ülkemizde tarımı olumlu etkileyen faktörler ülkemizdeki tarım faaliyetlerinde insan kullanımı Üretim verim yurdumuzda ekonomik faaliyetleri etkilen faktörler yurdumuzda tarım alanında yapılan üretimler ve önlemleri
 • Site Yorum

9 adet yorum var.

 1. alev dedi ki:

  çok thank you süper bir site yapmışsınız adminin elleri dert görmesin işime çooookkk yaradı good by

 2. Katy Perry dedi ki:

  Teşekkür ediyorum… çok hoş bir site.

  NOT 1 : Alev,Türkçeyi oğru düzgün kullan
  NOT 2:good by değil good bye 😀

 3. Helin dedi ki:

  Gerçekten teşekkürler, çok güzel olmuş.
  Katy Perry, insanları Türkçe’yi doğru kullanmaları için uyaracağına ilk önce kendi Türkçe’ne bak bence.
  Türkçeyi değil, Türkçe’yi. Bu bir.
  Cümleye büyük harfle başla. Bu iki.
  Hızlı yazarken bir harfini kaçırmışsın (oğru:doğru). Bu da üç.

 4. leyla dedi ki:

  ayrıca 1 hatan daha var !! niye good bye diyosun ki hoşçakal deeeee.

 5. salla dedi ki:

  Leyla kızım mantıklı konuş.

 6. furkan dedi ki:

  çok sağ olun çok işime yaradı elleriniz dert görmesin elinizesağlıkkkkkkkkkkk

 7. Selam :) dedi ki:

  Çok güzel olmuş çok işime yaradı elinize sağlık 🙂
  Bu arada Alev yanlış yazmışsa Katy Perry ne yapsın yada Helin 🙂
  Bence yaptığınız iş çok saçma 🙂 Burada yazılan bir yazının yorumunu yapıyoruz birbirimizin hatalarını düzeltmiyoruz 🙂

 8. tuğçe dedi ki:

  Niye karışıyosunuz sizene ya………..O da onların hatası

 9. tuğçe dedi ki:

  İllaki karışmanız lazım.

Bir yorum bırak