TARIM ÜRÜNLERİ, TÜRKİYE’DE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ, ÖZELLİKLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞI

Paylaş
 

TARIM ÜRÜNLERİ, TÜRKİYE’DE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ, ÖZELLİKLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞI

 

 

TARIM  ÜRÜNLERİ:

 

TAHILLAR

 

Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz.

 

Ayrıca düşük sıcaklıklardan                dolayı Doğu  Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Yazlık ve kışlık olmak üzere 2’ye ayrılır                                         

 

Buğday üretimi iklimdeki karasızlıktan dolayı bazı yıllar artarken, bazı yıllar düşer. Bu nedenle üretimin az olduğu yıllar dışarıdan satın alırız,üretimin fazla olduğu yıllar dışarıya satarız.Üretimin en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.

 

(Marmara,Akdeniz,Güneydoğu,Karadeniz,Ege, Doğu Anadolu)  İl olarak en fazla Konya,Ankara ve Adana’dır.

 

Arpa:Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Ayrıca düşük sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.(yaklaşık %40’ı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri izler.

 

Mısır:Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir                                  

 

Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi başta gelir). Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir (Buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır.) Bölge halkının temel besin maddesi olduğundan ticarette değeri yoktur.

 

Pirinç:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir.

 

Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir (yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.)

 

Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Başta Edirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca Balıkesir , Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır.

 

Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Başta Samsun  olmak üzere, Çorum, Sinop, Kastamonu çevresinde  tarımı gelişmiştir.

 

Akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır.

 

Üretimimiz yeterli olmadığından ithal etmekteyiz.

 

Çavdar: Serin yayla iklimi ister.  Yem sanayisinde kullanılır. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir.

 

Yulaf:Besin sanayinde,hayvan yemi olarak ve yüksek alkollü içeceklerin imalinde kullanılır.Üretimde İç Anadolu İlk sıradadır.

 

 

BAKLAGİLLER

 

Nohut: İlk yetişme döneminde yağış ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuz iklim şartları   genelde nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır.  Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip etmektedir.

 

Mercimek: Kuraklığa dayanıklı olduğu için en fazla tarımı G. Doğu Anadolu Bölgesinde gelişmiştir. Mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden karşılanır (kırmızı mercimek). Üretimde ikinci bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir(yeşil mercimek). 

 

Fasulye: Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İç Anadolu’dur.

 

 

SANAYİ  BİTKİLERİ

 

1-Tütün: Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister. Daha sonra mutlaka kuraklık olmalı. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır.

 

Üretimde 1. Ege Bölgesidir ( Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevresi) 2. G.Doğu Anadolu Bölgesi 3. Karadeniz Bölgesidir. 

 

2-Şeker Pancarı: Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşak’ta başlamıştır (ilk fabrika Uşak’ta 1926 yılında kuruldu). Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak isteği yoktur. Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İç Anadolu Bölgesidir. 

 

**Ş.pancarı tarladan söküldükten sonra  kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden  tarımı fabrikalar çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir.

 

***Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir. 

 

3-Pamuk: Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesir(En fazla Ş.Urfa Çevresi). Gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir. 2.Ege Bölgesi (kıyıdaki bütün çöküntü ovalarında), 3.Akdeniz Bölgesi (başta Adana olmak üzere Hatay, İçel, Antalya Çevresi),    Ayrıca   Marmara Bölgesinde Balıkesir, Bursa ve Çanakkale çevresi ile  Doğu Anadolu Bölgesinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda tarımı yapılır(Elazığ ve Iğdır çevresi).

 

 4-Çay: Tropikal iklim bitkisidir. Bol ve düzenli yağış ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır. Kışlar ılık geçmelidir.                              

 

Yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını Doğu Karadeniz Bölümünde bulmuştur. Bugün Rize başta olmak üzere Ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır (1924). Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir.

 

5-Zeytin: Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde tarımı fazla gelişmemiştir. Daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı. Bugün üretimde;

 

 1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında, Manisa, Aydın, İzmir, Muğla , Denizli çevresi).                                   

 

2. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir). 

 

3.  Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla).

 

-Ayrıca   Doğu Karadeniz’de Çoruh vadi oluğunda (Artvin) ve G:Doğu Anadolu –Bölgesi’nde G.Antep çevresinde tarımı yapılır.

 

-Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla , bir yıl azdır.

 

-Dünya zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve -Yunanistan’dan sonra 4. sıradayız.

 

6-Ayçiçeği: İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü).  2. Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz)  3. İç Anadolu Bölgesi’dir.

 

7-Haşhaş: Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün başta Afyon olmak üzere Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya çevresinde tarımı yapılır. Gıda sanayisinde ve tıpta narkoz yapımında kullanılır. Bu üretimin büyük bir bölümü Ege Bölgesinden elde edilir.

 

8-Anason:Alkollü içeceklere koku vermek amacıyla ve bitkisel çay olarak kullanılır.Üretim alanları ise Marmara,Ege ve Akdeniz’dir.

 

9-Keten-Kenevir:Genelde ikisi bir anılmaktadır.

 

Keten:Tohumları boya sanayinde kullanılır, bezir yağı elde edilir. Liflerinden kot ve keten kumaşı yapımında kullanılır.Tamamına yakını Marmara Bölgesinde üretilir.

 

Kenevir:Lifleri ketene göre daha kaba olan bu bitki çuval,paspas halat yapımında kullanılır.ayrıca bir türünden (hint keneviri)uyuş-turucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolün dedir.Üretimin tamamına yakını Batı Karadeniz Bölümünden elde edilir.

 

10-Soya Fasulyesi:Önceleri  daha çok Doğu Karadeniz’de Ordu-Giresun çevresinde tarımı yapılırdı. 1982 yılından sonra yağ sanayisinde kullanılmaya başlanılınca tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir. Kısa sürede geliştiği için bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilir. Adana başta olmak üzere İçel, Hatay çevresinde tarımı gelişmiştir. Türkiye üretiminin yaklaşık  % 90’ını  Akdeniz Bölgesi karşılar.

 

11-Susam:Sıcak iklim bitkisidir. Yurdumuzda başta G.Doğu Anadolu  Bölgesi olmak üzere Akdeniz ve Ege   Bölgelerinde tarımı yapılır Yağ elde edilir. Ayrıca helva yapımında kullanılır.

 

 

DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ

 

Yer Fıstığı: Akdeniz iklim şartlarında iyi yetişmektedir. En fazla tarımı Akdeniz bölgesinde Adana çevresinde gelişmiştir(%91). Ayrıca G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında, Ege Bölgesi’nde Muğla Manisa ve Aydın çevresi, G. Marmara Bölümü’nde Balıkesir, Çanakkale çevresinde tarımı yapılır. Çerez olarak tüketildiği gibi yağ da elde edilir.

 

Üzüm: Kışın –40ºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır.                                     

 

 Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. 2. G.Doğu Anadolu Bölgesidir. 3. İç Anadolu Bölgesidir.

 

Dünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız.En az üretim Karadeniz’de yapılır.

 

İncir:Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı Ege Bölgesi’nde gelişmiştir (Başta Aydın gelir.) Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır. Ayrıca Akdeniz Bölgesi, G. Marmara ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılabilir.

 

Türkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.

 

Fındık: Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %80’ini Karadeniz bölgesi karşılar.

 

En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70).           

 

Turunçgiller (Narenciye): Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88) Antalya başta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir.

 

Ayrıca  Ege Bölgesinde İzmir’e kadar olan güney kıyılarında, G.Marmara Bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı  yapılmaktadır.

 

Muz:Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda Akdeniz Kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Bugün tarımı daha çok Alanya – Anamur arasında gelişmiştir.

 

Elma:Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir.(üzümden sonra soğuğa en dayanıklı bitkidir) Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir. Bölge olarak İç Anadolu ve Akdeniz, üretimin büyük bölümünü karşılar.

 

Antepfıstığı:En iyi yetişme şartlarını G.Doğu Anadolu  Bölgesinde bulmuştur    (% 90). Başta  Ş.Urfa ve G.Antep gelir. Ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile  de tarımı yapılabilmektedir. Üretim bir yıl fazla bir yıl azdır. Önemli ihracat ürünümüzdür.                           

 

Kayısı:Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı D.Anadolu Bölgesi’nde Malatya-Elazığ çevresinde gelişmiştir.

 

Badem: Kıraç arazilerde yetişebilmektedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir.  En fazla İç Anadolu Bölgesinde Niğde –Nevşehir çevresinde gelişmiştir.

 

Şeftali:Güney Marmara(özellikle Bursa çevresi) ve Kıyı Ege

 

Kestane:Güney Marmara ve Batı Karadeniz.

 

Patates: kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir. 

 

 Soğan-Sarımsak: Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Bursa –Karacabey önemli soğan üretim merkezi iken Kastamonu da sarmısakta önemli merkezimizdir. Soğan-sarmısak tarımı bütün bölgelerimizde yapılabilir. 

 

Sebzecilik: Sebzeler çok fazla su isterler. Yurdumuzda sebze yetiştiriciliği en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir. Bu bölgeyi Ege ve Marmara Bölgeleri takip eder. En az geliştiği bölgemiz D.Anadolu bölgesidir. Sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir. Ayrıca İç Anadolu Bölgesinde de sulama yetersizliğinden dolayı sebze tarımı gelişmemiştir.

 

*** Sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir. Seracılığın buralarda gelişme sebepleri; kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasıdır.

 

Seracılık:Sıcaklığı kontrol altına alarak entansif (intansif) tarım metotlarını uygulamak suretiyle mevsiminden önce veya sonra turfanda sebze-meyve üretimi yapılan faaliyettir.

 

Akdeniz(Antalya Bölümü ve Mersin çevresi), Kıyı Ege,Güney Marmara(Yalova,Bursa Çevresi)

 

Gül ve Çiçekçilik:%90’dan fazlası Isparta çevresinde yapılır.Çiçekçilik özellikle seralarda Antalya’da ve Yalova’da yetiştirilir.

 

 

İHRAC ETTİĞİMİZ TARIM ÜRÜNLERİ

 

–          Fındık,

 

–          Antepfıstığı,

 

–          Pamuk,

 

–          Tütün,

 

–          K.Üzüm,

 

–          K.İncir,

 

–          K.Kayısı,

 

–          Haşhaş gibi.

 

–          Zeytin

 

 

 

İTHAL ETTİĞİMİZ TARIM ÜRÜNLERİ:

 

–          Pirinç,

 

–          Kahve,

 

–          Kakao,

 

–          Muz,

 

–          Kivi,

 

–          Ananas,

 

–          Hindistan cevizi,

 

–          Hurmadır.


Bu yazı 12884 kere okundu.
Etiketler:
''iç anadoludaki'' ihracat ürünleri nelerdir ''TÜRKİYENİN TARIMSAL ÜRÜRNLERİ NEREDE YETİŞİR "ananas türkiyede yetiştirilir mi" "tarım ürünleri ve kullanıldıkları yerler" (acil bilgi istiyorum) ankarada yetişen tarım ürünleri Adana adana da yetişmesi mümkün olmayan ancak üretimi yapılan tarım ürünleri adana da badem yetiştirimi adana da ne yetişir adana da zeytin agaci yetisirmi? adanada badem yetişirmi adanada ne yetişir adanada sarımsak yetişirmi adanada yetişen baklagiller adanada yetişen tahıllar adanada yetişen tahıllar ve baklagillerin özellikleri adanada yetişen tarım ürünleri adanada yetişen tarım ürünü afyon da yetişen bitkiler afyon da yetişen tarım ürünleri afyon da yetişen tarımlar afyon da yetişin tarım ürünleri afyon ihracat yapılan ürünler afyon yetişen tarım ürünleri afyonda yetişen hayvan afyonda yetişen hayvan ve bitkiler afyonda yetişen hayvanlar afyonda yetişen ürünler afyonda yetısen tarım urunleri afyonkarahisar da en çok yetiştirilen tarım ürünleri afyonkarahisar ve tarım ürünleri akdeniz bölgesinde ihracatı yapılan ürünler akdeniz bölgesinde yetişen bi çay türü AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ İHRACATI YAPILAN ÜRÜNLER NELERDİR akdeniz bölgesindeki ihracatı yapılan ürünler akdeniz ikliminde neler yetişir akdeniz ikliminde yetişen tarım ürünleri akdeniz iklımleri ve tarım ürünleri akdeniz neler yetişir akdeniz ve karadeniz ikliminde neler yetişir akdeniz'de yetişen tarım ürünleri Anadolu anadolu da yetişen hayvanlar ananas nerede yetişir ananas türkiyede nerede yetişir ananas türkiyede yetişir mi ananas türkiyede yetişirmi Ankara da hangi tarım ürünleri yetişir ANKARA YETİŞEN ÜRÜNLER Ankarada hangi ürünler yetişiyor ankarada ihracatı yapılan ürünler nelerdir? ankarada ne tarımı yapılır antakya da yetişen tarım ürünleri antakya da yetiştirilen tarım ürünleri ANTAKYA'NIN YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ antalya nın yetiştirilen ürünleri antalya yetisen tarım urunlerı antalyada hangi sebzeler yetisir antalyada yetişen tarım ürünleri antep fistigi yetisen yerler antep fıstığı ankarada yetişirmi aydin ilinin yetiştirdiği meyve sebzeler urunleri hangileridir balıkesirde muz yetişirmi balıkesirde yetişen bitkiler batı karadenizde mercimek yetiştirilirmi batı karadenizde yetişen tarım ürünleri bölgelerde hangi ürün nerde yetişir bölgelerde ihracatı yapılan ürünler bölgelerimizi iklimi ve yetiştirilen ürünler bölgemizin iklimi ve yetiştirdikleri ürünler yazı bölgemizin iklimi ve yetiştirdikleri ürünleryazı bolu da ihracatı yapılan tarım ürünleri bolu da ihracatı yapılan ürünle bu bölgede ihracat yapılan ürünler çanakkale bölgesinde yetişen istatistiki su ürünleri türleri Çay çayda yetişen tarım ürünleri coğrafi bölgelere göre tarım ürünleri coğrafi bölgelerimizde yatişen tarım bitkileri coğrafi bölgelerimizde yetiştirilen ürünler coğrafi bölgelerinde yetişen ürünler cukurovada ceviz yetisirmi denizli bölgesinde ihracatı yapılan ürünler denizlide antep fıstığı yetişirmi denizlide yetişen tarım ürünleri doğu anadolu yetişen hayvanlar doğu anadolu bölgesi yetişe tarım doğu anadolu bölgesindeyetişen ürünler ve kullanıldıklar yerler doğu anadolu bölgesinin yetiştirdikleri sebze meyveler nelerdir dogu anadolu da yetişen hayvanlar doğu anadoluda ihracat ürünleri nelerdir doğu anadoludaki ihracatı yapılan ürünler doğu karadeniz bölümünde yetişir Edirne coğrafya "en çok yetişen" edirne de en çok yetiştirilen tarım ürünleri edirne de yetişen tarım ürünleri edirnede en sık yetiştirilen tarım ve hayvan edirnede hangi tarım ürünleri yetişir?. edirnede yetişen bitkiler edirnede yetişen tarım ürünleri edirnede yetişen ürünler edirnede yetiştirilen tarım ürünleri edirnede yetiştirilen ürünler edirnede zeytin yetişiyor edirnedeki yem fabrikalarının isimleri edirnenin yetiştirdiği tarım ürünleri ege bölgesi yetişen ürünlerimiz ege bölgesinde ihracatı yapılan ürünler nelerdir ege bölgesinde kullanılan hayvanlar ve ne sebeple kullanılıyor ege bolgesinde yetisen meyve sebve ege de ihracatıyapılan ürünler elazığ ın 1 yılda yetiştirdiği temel tarım ürünleri erzurum "da yetişen bitkiler erzurum"da yetişen bitkiler erzurumda yetişen tarım ürünleri fasulye pamuğun altında nasıl yetişiyor gelir giresun yetisen tarım ürünleri GİRESUNDA YETİŞEN BİTKİLER giresunda yetişen ürünler Guneydoğu Anadolu Bolgesinde en çok yetişen ürünler güneydoğu anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri ve kullanıldıkları yerler güneydoğu anadolu bölgesinde yetişen ürünler güneydoğu anadolu hangi hayvanlar yetişir hatay da yetişen tarım ürünleri HATAY DA YETİŞEN ÜRÜNLER hatay da yetiştirilen ürünleri hatay;çevresinde bulunan guzellikleri hatayda yetişen hayvanlar hatayda yetişen tarım ürünleri hatayda yetiştirilen hayvan çeşitleri hayat bolgesınde ıhracatı yapılan urunler hind keneviri ve özellikleri hindistan cevizi iklim isteği iç anadolu bölgesinde öncelikli yetiştirilen ürünler iç anadolda ihracat ürünleri nelerdir iç anadolu bölesinde fındık yetişirmi iç anadolu bölgesi ihraç ürünleri iç anadolu bölgesi ihracat ürünleri iç anadolu bölgesinde ihracat yapılan ürünler iç anadolu bölgesinde ihracat yapılan ürünler nelerdir iç anadolu bölgesinde ihracatı yapılan ürünler iç anadolu bölgesinde ihracatı yapılan ürünler nelerdir iç anadolu bölgesinde kivi yetişirmi iç anadolu bölgesinde yetişen ihracat ürünleri iç anadolu bölgesinde yetişen ürünler ve özellikleri iç anadolu bölgesinde yetişen ve ihracatı yapılan ürünler İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ iç anadolu bölgesindeki ihracatı yapılan ürünler iç anadolu bölgesinden ihracatı yapılan ürünler İÇ ANADOLU BÖLGESİNE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ İç Anadolu Bölgesinin ihraç ürünleri iç anadolu ihracat ürünleri iç anadolu ihracat yapılan ürünler iç anadoluda ihraç ürünleri iç anadoluda ihracat ürünleri ic anadoluda ihracat yapılan ürünler iç anadoluda ihracatı yapılan ürünler iç anadoluda yetiştirilen ürünler iç anadoludan ihraç edilen ürünler iç anadolunun ihracat yapılan ürünler içanadolu bölgesi ihracat ürünleri içanadolu bölgesinde fındık yetişirmi ihraç ettiğimiz tarım ürünler ihraç ettiğimiz tarım ürünleri ihraç ve ithal ettiğimiz tarım ürünleri ihracatı yapılan iç anadolu ürünleri nelerdir ISPARTADAKİ YETİŞEN ÜRÜNLER izmir bölgesinde yetişen ağaçların isimleri ısparta da ne yetişir ısparta en çok ne yetişir ısparta iklimi tarım ürünü ıspartada hangi meyveler yetişir ıspartada hangi tarım ürünleri yetişir ıspartada hangi tür badem yetişir ıspartada ne yetişir ıspartada ne yetişiyor ıspartada yetişen en çok tarım ürünleri ıspartada yetişen tarım ürünleri ıspartada yetişen ürünler ıspartada yetişen yiyecekler ıspartada yetiştirilen ürünler ıspartanın tarımsal özelikleri karadeniz karadeniz bölgesinde ihracat yapılan ürünler karadeniz bölgesinde ihracat yapılan ürünler nelerdir karadeniz bölgesinde ihracatı yapılan ürünler karadeniz bölgesinde yetişen ürünler ve nerelerde kullanılır karadeniz bölgesinde yetişen ürünlerin ihracatı karadeniz bölgesinde yetiştirilen hayvanlar KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN İHRACAT ÜRÜNLERİ karadeniz BÖLGESİNDEKİ İHRACATI YAPILAN TARIM ÜRÜNLER karadeniz bölgesinin ihraç ürünleri karadeniz iklimi ve yetiştirilen tarım ürünleri karadeniz iklimin özellikleri ve tarım ürünleri karadeniz yetişen tropikal karadenizde bir yılda yetişen tarım karadenizde ihracatı yapılan ürünler karadenizde ihracatı yapılan ürünler nelerdir karadenizde muz yetişirmi karadenizde yetişen tarım ürünleri ve kullanıldıkları yerler karadenizde zeytın yetisen yerler karadenizin özellikleri ve ne yetiştiği kastamonu'da yetişen bitkiler kivi manisada yetişir mi kivi şanlıurfa da yetişirmi kırmızı mercimek en çok nerede yetişir kırmızı soğan nerede yetişir kırmızı soğan yetişenyerler kurak kıracta yetişen fasulye lüleburgaz çiftlikköyde yetişen ürünler malatyada kayısı yetişirmi? MANİSA DA YETİŞTİRİLEN TARIMÜRÜNLERİ manisa da yetiştirilen tarım ürünleri MANİSA NELER YETİŞİR manisada tutun yetısırmı manisada yetişen tarım ürünleri MANİSADA YETİŞEN ÜRÜNLER manisada yetiştirilen tarım ürünleri manisada yetiştirilen ürünler manisada yetiştirilen ürünler nelerdir maramara bölgesinde ihracatı yapılan ürünler marmar bölgesinde ihracatı yapılan ürünler Marmara marmara bölgede ihracat yapınan ürünler nelerdir marmara bölgemizde ihracat yapılan ürünler marmara bölgesi ihraç ürünleri marmara bölgesi ihracat tarım marmara bölgesi ihracat ürünleri marmara bölgesi ihracat yapılan ürünler marmara bölgesi yetişen hayvanlar marmara bölgesinde ihracadı yapılan ürünler marmara bölgesinde ihracat ürünleri marmara bölgesinde ihracat yapılan ürünler marmara bölgesinde ihracatı olan ürünler nelerdir marmara bölgesinde ihracatı yapılan tarım ürünleri marmara bölgesinde ihracatı yapılan ürünler marmara bölgesinde ihracatı yapılan ürünler nelerdir marmara bölgesinde ihracatı yapılan ürünler sonuç marmara bölgesinde ihracı yapılan ürünler marmara bölgesinde tarım ihracatı yapılan ürünler nelerdir marmara bölgesinde yapılan ihracat ürünleri marmara bölgesinde yetişen ihracat ürünleri marmara bölgesinde yetişen şairler marmara bölgesinde yetişen ürünlerin ihracatı için neler yapılır marmara bölgesindeki ihracat marmara bölgesindeki ihracat ürünleri marmara bölgesindeki ihracat yapılan ürünler marmara bölgesindeki ihracatı yapılan ürünler marmara bölgesinden ihracat edilen ürünler marmara bölgesinden ihracatı yapılan ürünler marmara bölgesine ihracatı yapılan ürünler marmara bölgesinin tarım ürünleri iklim çeşitleri ve özellikleri marmara bölgesinin iklimleri ve yetiştirdikleri ürünler marmaranın ihracat ürünleri mersin kivi nerde yetişir mersinde yetişen tarım ürünleri muğla yetişen tarım ürünleri muğlada yetişen tarım ürünleri muğlada YETİŞTİRİLEN URUNLER muz karadenizde yetişirmi nerede hangi tarım urunu yetisir NEVŞEHİR NE YETİŞİR nevşehir yetişen meyve sebze nohut ve zeytin bir arada yetişirmi nohutun pamukda yetişmesi ödev marmara bölgesinde ihracatı yapılan ürünler orduda en sık yetiştirilen tarım ve hayvan orduda muz yetişirmi orduda yetişen tarım ürünleri rizede muz yetişirmi? soyafasülyesi nerde yetişir tarım tarım ürünleri toprak altında yetişen urunler trakya da yetişen tarım ürünleri özellikleri nelerdir trakya da yetistirilen tarim urunleri trakyada pirinç nerede yetişir trakyada yetişen tarım ürünleri trakyada yetisen ürünler trakyada yetiştirilen ürünler türkiye nin iklim ve yetişen ürünleriyle ilgili şiirler Türkiye’de bölgelere göre hangi tarım ürünleri yetişir? türkiyede ananas nerede yetişir türkiyede ananas üretiliyormu türkiyede ananas yetişir mi? türkiyede ihracat ne şartlar altında yapılır türkiyede ihracatı yapılan tarım ürünleri Türkiyede ihracatı yapılan ürünler türkiyede ihracı yapılan ürünler nelerdir türkiyede kakao yetişir mi türkiyede kivi nerde yetişir turkiyede muz yetisirmi türkiyede nerede hangi tarım ürünleri yetişir türkiyede pirinç nerde yetişir türkiyede pirinç nerelerde yetişir Türkiyede Pirinç Yetişirmi türkiyede soğan yetişen yerler türkiyede soya fasulyesi nerelerde yetişir TÜRKİYEDE TARIM FABRİKALARI İSİMLERİ türkiyede tarım türkiyede tarım nerde ne yetişir türkiyede tarım ürünleri türkiyede tarım ürünleri nerede yetişiyor türkiyede yetişen sebzeler türkiyede yetişen tarım ürünleri türkiyede yetişen tarım ürünleri nerde yetişir ve hangi sanayi alanındadır türkiyede yetiştirilen tarım ürünleri ve yetiştirilen yerleri türkiyede yetiştirilen ürünler ve nerde yetiştiği türkiyede yetiştirilen önemli tarım ürünleri ve nerede yetiştirildiği türkiyede yetiştirilen tarım ürünleri ve nerede yetiştirildiği türkiyede yetiştirilen tarım ürünleri yetiştirme koşulları türkiyede yetiştirilen tarım ürünlerinin nerede yetiştirildiği türkiyedeki tarımsal ürünler ve yerleri türkiyenin doğu anadolu bölgesinde yetişen ürünler türkiyenin yetiştirdikleri ürünler nelerdir türkıyede yetişen şairler turkıyede yetısen urunlerinin bolgelerı ülkemiz deyetişen meyve ve sebzeler ülkemizde başlıca tarım ürünleri ve yetiştirdikleri yerler ülkemizde ihracatı yapılan ürünler ülkemizde ihracatı yapılan ürünler nelerdir ülkemizde nerelerde hangi tarım ürünü yetiştirilir? ülkemizde pirinç yetiştirilirmi ve nerede yetiştirilir ülkemizde yetişen tarım ürünleri ülkemizde yetişen ve sebzeler ülkemizde yetiştirilen tarım ürünler türleri adları ve yetiştiği yerler ülkemizde yetiştirilen ürünler nerede üretilir Üretim valova seracılık yalova da yetişen tarım ürünleri yalova en çok ne yetişir yalova en cok yetiştirilen tarım urunlerı? yalova yetişen ürün YALOVADA YETİŞEN ÇİÇEK TÜRLERİ VE İSİMLERİ yaşadığımız bölgede ihracatı yapılan ürünler yaşadığımız yörede yetişen ağaçların isimleri yaşadığınız sürede yetişen ağaçların isimleri yurdumuz yetiştirilen tarım ürünleri ve yetiştirdigi başlıca yerler yurdumuzda kışın yetişen sebzeler yurdumuzda kışın yetişen sebzeler hangileridir zeytin ıspartada yetişir mi
 • Site Yorum

24 adet yorum var.

 1. TUĞÇE dedi ki:

  ÖDEVİMDE ÇOK YARDICI OLDU

 2. nazlı dedi ki:

  ödewimde çok yardımcı oldu tşk ler

 3. FURKAN dedi ki:

  ÖDEVE ÇOK YARDIMCI OLDU TŞKLER HJUKJ

 4. harun baykara dedi ki:

  ödevimde çok yardımcı oldu çok tşk derim

 5. yasemin dedi ki:

  ödevimde çok yardımcı oldu tşk ederim keşke her site böyle olsa

 6. beren dedi ki:

  gerçektende süper çok sağolun … yasemininn dediği gibi keşke her site böle olsa ….

 7. sude dedi ki:

  Çok sağolun,varolun,teşekkür ederim harika bir site keşke her site böyle olsa tşk!!!

 8. elif dedi ki:

  bence iyi bir ste.benim ödevlerimde yardımcı oldu.

 9. hilal dedi ki:

  bence ii bir site değil süper bir site teşekkür ederim ALLAH sizden razı olsun.keşke bütün siteler bu site gibi olsaaaaaaaa ne kadar güzel olur bilgisayarın başında aramaktan zamanımız gitmez

 10. sertap dedi ki:

  süper yaaaaaaaaaaa odevim de yardımcı oldu tşk

 11. gül dedi ki:

  bu site SÜPER RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRF

 12. hilal akgül dedi ki:

  Ya iyide çok uzun bizetle hepsini birleştirip yazsalar daha ii olur böyle saçma ve sıkıcı olmuş PuFF

 13. hilal akgül dedi ki:

  Ya neyse bn yaptım kısaltarak TşK EdErİm..!!

 14. gül dedi ki:

  GERÇEKTEN ÖDEVİMDE ÇOK YARDIMCI OLDUĞUNUZ TŞKLER

 15. oh-la-la dedi ki:

  cok guzel bu sıte odevıme yardımcı oldu ama keske baska besınlerı de barındır sa tş. =)

 16. ilayda ve melike dedi ki:

  Ödevimize çok yardımcı oldu bu siteyi açtığınız için teşekkür ederiz.

 17. sümeyra dedi ki:

  süperrrrrrrrr

 18. feyza dedi ki:

  ödevime çok yardımcı oldu.tşk

 19. görkem erol dedi ki:

  ödevlerimde çok yardımcı oldu teşekkürler

 20. emre dedi ki:

  ben nası yazayım bunları??

 21. mehmet dedi ki:

  süperrr bir site!!!!!!

 22. nida dedi ki:

  tşk ederim

 23. yaren dedi ki:

  çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz

 24. sevim dedi ki:

  derslerimde çok yardımcı oldunuz

Bir yorum bırak