Selçuk Üniversitesi 2011-2012 Pedagojik Formasyon Başvuruları


YÖK tarafından Selçuk Üniversitesi’ne 2011-2012 eğitim yılı pedagojik formasyon programı için toplamda 400 kişilik kontenjan ayrıldı. 2011-2012 yılı pedagojik formasyon ön kayıt için başvurular 4-9 ekim 2011 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. kesin kayıtlar ise 11-14 ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına ilişkin ayrıntılar şöyle;

 Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak öğrenciler toplam 1500 Tl ücret ödeyecekler. Ücretler, 2 taksitte, yarıyıl başlangıcında (1. yarıyıl başlangıcında 750 TL, 2. yarıyıl başlangıcında 750 TL) Pedagojik Formasyon Programı öğrenci numarası ile Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine yatırılabilecektir.

Selçuk Üniversitesi veya diğer üniversite mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalanlar  (yedekler dahil kayıtlar yapıldıktan sonra);

 1. Selçuk Üniversitesi mezunlarından boş kalan kontenjanlar, diğer üniversite mezunu olarak müracaat edenlerden,
 2. Diğer üniversiteye ayrılan kontenjanlardan boş kalan kontenjanlar, Selçuk Üniversitesi mezunu olarak müracaat edenlerden,

not sırasına göre doldurulacaktır.

 1. Bir bölümde; Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversitelerden mezunu olarak müracaat edenlerin hepsinin kaydı yapıldıktan boş kontenjan kaldığı takdirde, bölüm ayrımı yapmadan, müracaat edenlerden en yüksek not ortalamasına göre boş kalan kontenjanlar doldurulacaktır.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenlere yatırmış oldukları ücretler geri ödenmeyecektir.

Programla ilgili her türlü yazışma,  kayıt vb. işlemler Pedagojik Formasyon Bürosu tarafından yürütülecektir. (ADRES Selçuk Üniversitesi Meram Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1.kat No:105 42090 Meram-Konya )

Tel: 0332 3238220 / 5560

Pedagojik Formasyon Programı ile ilgili ter türlü duyurular, S.Ü. Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü WEB sayfasından yapılacaktır.(formasyon.selcuk.edu.tr)

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

(İLAN)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının eki çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından, pedagojik formasyon  programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar için, Pedagojik Formasyon Sertifika programı açılmıştır.

Başvuru şartları ve başvuru şekli ve ön kayıtlar

Ön kayıtlar

a.       Ön kayıtlar 04–09 Ekim 2011 tarihleri arasında internet ortamından yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır

b.      Ön kayıt müracaat ücreti olarak T.Vakıflar Bankasındaki Selçuk Üniversitesinin TR21 0001 5800 7294 5916 40 NOLU hesaba isim ve TC kimlik numarası belirtilerek 50 TL yatırılacaktır.( Havale ücreti ödenmeksizin Türkiye’deki herhangi bir Vakıflar Bankası şubesinden yatırılabilir.) Kayıt hakkı  elde edilse de edilmese de ön kayıt ücreti olarak alınan 50,00 TL ücret iade edilmeyecektir.

c.       Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra S.Ü.Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü web sayfasında bulunan link üzerinden(formasyon.selcuk.edu.tr) gerekli bilgiler sisteme kaydedilerek çıktısı alınmalıdır. Ya da daha sonra başvuru otomasyon sisteminde bulunan Başvuru Kontrol butonunu tıklayarak çıktı alınması da yeterlidir. Başvuru otomasyonundan alınan çıktı ile birlikte istenilen belgeler kesin kayıt tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Bürosunaşahsen teslim edilmelidir.

d.      Yanlış bilgi, eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır.

12.  Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve yedekler

Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 4 lük not sistemine göre yapılacaktır.

a.       100 lük sisteme göre mezun olanların; 100 lük sistemdeki notların 4 lük sisteme dönüştürülmesini; her öğrenci mezun olduğu üniversiteden alacağı resmi yazı ile yapacaktır. Bu yazının aslı kesin kayıtlarda istenecektir.

b.      Not çizelgesinde; hem 4 lük hem de 100 lük sisteme göre not ortalamaları olan öğrenciler müracaatlarında 4 lük sisteme göre olan notu kullanacaktır.

c.       Üniversitelerden, 100 lük notun 4 lük sistemdeki karşılığını getiremeyen öğrenciler için 100 lük sistemdeki notların 4 lük sisteme dönüştürülmesinde; Yükseköğretim Kurulu’nun “4 lük sisteminin 100 lük sisteme dönüşüm eşdeğerlik tablosu” esas alınacaktır.

d.      4 lük sistemle mezun olanlar için ayrıca bir dönüşüm yapılmayacaktır.

e.        Başkaca not dönüşüm çizelgesi kullanılmayacaktır.

f.       Adayların not ortalamaları eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

g.      Ön kayıtta beyan edilen not ortalaması ile not dökümündeki (Transkript) not ortalaması bilgileri aynı olmadığı takdirde kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.

h.      Sonuçlar 11 Ekim 2011tarihinde Pedagojik formasyon Koordinatörlüğü formasyon.selcuk.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

i.        Sonuçlarla ilgili telefonla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

a.       Kesin kayıtlar  11-14 Ekim 2011 tarihlerinde  yapılacaktır.

b.      Kesin kayıtta istenen belgeler

1.      Başvuru Otomasyon Formu çıktısı.

2.      Öğrenci kayıt dosyası (kayıt anında Formasyon bürosundan verilecektir).

3.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

4.      Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ve fotokopisi.

5.      Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

6.      İki adet fotoğraf

7.      Not dönüşümü yapılmış ise bununla ilgili üniversitelerden alınacak resmi yazının aslı.

8.      İlk taksidin (750,00TL) yatırıldığına dair banka makbuzu.

9.      Ücretler (ilk taksit) Vakıflar bankasının herhangi bir şubesine Formasyon Öğrenci numarası ile yatırılacaktır.(Yanlış hesaba veya yanlış numaraya yatırılan ücretlerin geri iadesinde banka ile sorunların olmaması için öğrencilerin formasyon numaralarına yatırmaları konusunda dikkatli olmaları gerekir.)

NOT:Belgelerin asıllarına bakılarak, fotokopileri alınacaktır.

Yedekler :

1-      Esas listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjanlar 14 Ekim 2011 tarihinden itibaren saat 17:00 den sonra ilan edilecek takip eden 2 günlük sürede (resmi tatiller hariç) kesin kayıtlar yapılacaktır. Bu işleme kontenjanlar doluncaya kadar devam edilecektir.

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLARI

S.N

Atamaya Esas Olan Alan

Kontenjan

Müracaat Edecek Bölümler/AnabilimDalı

(Mezun Olunan Yükseköğretim Programı)

Selç.Ü.M

Diğer Üni. Mez.

1

Almanca

6

4

1.      Alman Dili ve Ed. Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

2

Fransızca

3

2

1.      Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

3

Rusça

3

2

1.      Rus Dili ve Edebiyatı

2.      Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü

4

Arapça

3

2

Arap Dili ve Ed.

5

Bilişim Teknolojileri

6

4

1.      Bilgisayar Mühendisliği

2.      Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3.      Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4.      Matematik-Bilgisayar Bölümü

5.      İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

6.      Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

7.      Bilgi Teknolojileri

Teknoloji ve Tasarım

1.      Endüstriyel Ürünleri Tasarım Bölümü

2.      Endüstriyel Tasarım Bölümü

6

Biyoloji

12

8

Biyoloji Bölümü

7

Fizik

12

8

1.      Fizik Bölümü

2.      Fizik Mühendisliği

8

Kimya/Kimya Teknolojileri

12

8

1.      Kimya Bölümü

2.      Kimya Mühendisliği

9

Coğrafya

9

6

1.      Coğrafya Bölümü

10

Tarih

9

6

2.      Tarih Bölümü

11

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

27

18

  İlahiyat Fakültesi

İmam Ha L Meslek Dersleri

12

Felsefe

6

4

1.      Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi    Sosyoloji, 16  kredi Psikoloji    aldığını belgelendirenler)

2.      Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16  kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

13

Görsel Sanatlar/Resim

6

4

Resim Bölümü

14

İngilizce

24

16

1.      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4.      İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5.      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)

6.      6-  İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

15

Matematik

15

10

Matematik Bölümü

16

Rehber Öğretmen

6

4

Psikoloji Bölümü

17

Okul Öncesi

6

4

1.      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2.       Çocuk Gelişimi Bölümü

18

Türk Dili ve Edebiyatı

24

16

1.      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

19

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik

6

4

1.      Gazetecilik

2.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

3.      Televizyon Gazeteciliği

4.      Medya ve İletişim Sistemleri

5.      Basım ve Yayıncılık

6.      Basın ve Yayın

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1.      Halkla İlişkiler

2.      Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

4.      Medya İletişim Sistemleri

5.      Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

6.      Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

7.      İletişim Sanatları

8.      İletişim

Radyo Televizyon

1.      Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

2.      Radyo, TV ve Sinema

3.      Radyo, Televizyon ve Sinema

4.      Radyo ve Televizyon Bölümü

5.      Radyo-TV-Sinema

6.      Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

7.      Sinema ve Televizyon Bölümü

8.      Medya İletişim Sistemleri

9.      Medya ve İletişim Sistemleri

10.  İletişim

20

Müzik

9

6

1.      Müzik Bölümü/anabilim dalları

2.      Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının

 • Temel Bilimler Bölümü
 • Kompozisyon Bölümü
 • Ses Eğitimi Bölümü
 • Müzik Bilimleri Bölümü
 • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
 • Bando Şefliği
 • Folklor ve Etnomüzikoloji
 • Müzikoloji
 • Opera
 • Şan ve Opera
 • Türk Sanat Müziği
 • Çalgı Yapımı
 • Şan
 • Türk Halk Oyunları
 • Türk Müziği
 • Türk Musikisi
 • Koro
 • Müzik Teknolojisi
 • Müzik Teorisi
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

21

Güzel Sanatlar

Plastik Sanatlar

6

4

1.      Heykel

2.      Plastik Sanatlar

Dekoratif Sanatlar

 Geleneksel Türk El Sanatları

Sanat ve Tasarım

İç Mimarlık

İç Mekan Dekorasyon

Grafik

1.      Grafik Bölümü/Anasanat Dalı

2.      Resim

3.      Fotoğraf ve Grafik Sanatları

4.      Grafik Tasarım

5.      Grafik Tasarımı

Seramik ve Cam Tek.

Seramik

22

Sağlık

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

15

10

1.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm

5.      Ergoterapi Bölümü

Acil Sağlık Hizmetleri

1.      Tıp Fakültesi (Acil Tıp)

2.      Tıp Fakültesi

3.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

4.      Hemşirelik Yüksekokulu

5.      Sağlık Yüksek Okulu

·         Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

 

Çevre Sağlığı

1.      Çevre Mühendisliği

2.      Çevre Bilimleri ve Yönetimi

Radyoloji

1.      Tıp Fakültesi (Radyoloji)

2.      Tıp Fakültesi

Tıbbi Laboratuar

1.      Tıp Fakültelerinin;

·         Mikrobiyoloji

·         Hematoloji

·         Patoloji

·         Biyokimya

·         Parazitoloji

·         Klinik Bakteriyoloji

·         Enfeksiyon Hastalıkları

2.      Tıp Fakültesi

3.      Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

·         Biyoloji

·         Biyokimya

 

Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

1.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

·          Sağlık Yönetimi Bölümü

2.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

3.      Sağlık Yüksekokulu

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Anestezi ve Reaminasyon

1.      Tıp Fakültesi (Anestezi)

2.      Tıp Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez

1.      Tıp Fakültesi (Ortopedi)

2.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Diş Protez

1- Diş Hekimliği Fakültesi

Hemşirelik

1.      Tıp Fakültesi

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

4.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

·         Sağlık Eğitimi Bölümü

5.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

23

DİĞER

(Yukarıda Adı Geçmeyen Bölümler)

15

10

Önemli Not:

Yukarıdaki 1-22 sıralar arasında adı geçmeyen ancak Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı ekindeki çizelgede mezun olduğu Yükseköğretim Program sütununda tek yıldız (*)  (Formasyon Programını başarılı ile tamamlama şartı) bulunanlar müracaat edecektir.

1-22 sıralar arasında adı geçen programlardan mezun olanlardan bu kontenjana müracaat edenler sıralamaya alınmayacaktır.


Bu yazı 865 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir adet yorum var.

 1. barış dedi ki:

  formasyonun direkt paraylaverildiğine çok şaşırdım. benim bildiğim ortalama ve ales notuna göre oluyor.

Bir yorum bırak