BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI


BRUNER’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
Bilişsel gelişim çocuğun bilgiyi işleme depolama ve kullanma kapasitesine bağlıdır. Bireyi harekete geçiren merak duygusudur. Çevrede öğrencinin merak duygularını hareket geçirecek uyarıcılar bulunmalıdır.

Eylemsel dönem (1-3 Yaş)
Çevreyi eylemlerle algılar onlara dokunarak, vurarak, emerek, ısırarak, hareket ettirerek kazanır.
Bu dönemde çocuk için nesneler eylemler yaptıkları şeylerdir.
Birey yaparak yaşayarak öğrenir. Bu dönemde çocuk için en kolay anlaşılır mesajlar eylemseldir. Bilginin eylemlerle temsil edilme formuna Gardner “devinduyumsal zeka” adını vermektedir
İmgesel dönem (3-6 Yaş)
Bu dönemde görsel bellek gelişmiştir.
Bu dönemde çocuğun kararları duyusal yolla edindiği duyusal etkilere dayanır.
Çocuk algılarının tutsağıdır. Bir şeyi nasıl algılarsa zihninde o şekilde canlandırır. Herhangi bir nesneyi, olayı görmeden de resmedebilir. Gardner bilginin imgelerle temsil edilmesine “uzaysal zeka” adını vermektedir. Bu dönem Piagetr17;in işlem öncesi dönemine denk gelir.
Sembolik dönem (7- )
Bu dönemde çocuk etkinlik ya da algının anlamını açıklayan semboller kullanır. Çocuk dil, mantık, matematik müzik gibi alanların sembollerini kullanarak iletişim sağlar. Bu dönem yaşantıların formüle edilmesine olanak sağlar. Bireyin bu döneme ulaşması zengin yaşantılar kazanmasını sağlar.
Artan yaş ve yaşantılarla sembolik sistem daha çok kullanılır. Bu yetişkinlerin yaşantılarını artık eylemler ve imgelerle kodlamayacağı anlamına gelmez. Cerrah, sporcu ve piyanistlerde eylemsel kodlama; görsel sanatlarla uğraşan kişilerde de imgesel kodlama daha baskındır.


Bu yazı 1269 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak