PİAGET VE DEWEY AHLAK GELİŞİM KURAMLARI


Piaget e göre ahlak gelişimi

Ahlak gelişimi zihinsel gelişimi ile paralellik gösterir.
Arkadaş çevresi ile olan sosyal etkileşimine göre ahlaki gelişimi oluşmaktadır.
Ahlak gelişiminde sosyal çevrenini önemi üzerinde durmuştur.
Piagete Ahlaki gelişim dönemleri

1-Ahlak öncesi dönem:0-5
Bu dönemde ben mekezciliğin etkisinde kalan çocuk kurallardan habersizdir
Oyun oynamaya ve yaşıtları ile oyun oynamaya başlayan çocuk kuralların varlığından haberdar olur.
2-Dışa bağımlı dönem 6-10
Çocuk kuralların değişmezliğine inanır
r6; Kurallara uymayanın cezalandırılması gerektiğini düşünür.
r6; Otoriteye kayıtsız uyma söz konusudur
r6; Davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz
r6; Davranışın temelinde ödüle ulaşmak veya cezadan kaçmak yatar
r6; 2 yaşın altında kural kavramı yoktur.Henüz gelişmemiştir.
r6; Okul öncesi dönemde kural kavram olmadığından ahlak da yoktur.
B. Özerklik Dönemi (12 yaş ve üstü)
r6; Çocuğun diğer çocuklarla giderek artan ilişkileri ve kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişir
r6; Kurallar insanlar tarafından oluşturulur. Gerektiğinde değişebilir.
r6; Davranışın iyi ya da kötü olması, altında yatan nedene bağlıdır.

J.Dewey ahlaki gelişim kuramı

Ahlak gelişiminde bireyin aldığı eğitim önemlidir.
Bireyin zihinsel duygusal psiko sosyal eğitim düzeyi kendi değerler sistemini oluşturmasına yardımcı olacak ve ahlak gelişimini etkileyecektir.

1-gelenek öncesi düzey: biyolojik ve sosyal dürtülerle güdülenen evre.
2-Geleneksel düzey: Bireyin içinde bulunduğu gurubun değerleri
3-Gelenek ötesi düzey: Bireyin davranışlarına kendi akıl yürütme ve karar vermesi ile irdeleyerek bir değer oluşturduğu evre

Giiligan Ahlak gelişim kuramı:
Kohlbergr17;e karşı çıkarak evrensel bir ahlka gelişim evresinin olmadığını savunmuştur.Okullar ve anne babalar doğru davranışlarla model olarak çocukların ahlaki gelişimini etkilerler.


Bu yazı 1018 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak