VYGOTSKY’NİN BİLİŞSEL GEÜŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SOSYAL OLUŞTURMACILIK


VYGOTSKY’NİN BİLİŞSEL GEÜŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SOSYAL OLUŞTURMACILIK
Rus psikolog Lev Vygotsky çocuğun sosyal çevresinin bilişsel gelişimde önemli bir rolü olduğunu savunmaktadır. Çocuklar çevrelerindeki kişileri ve onların sosyal dünyalarını gözleyerek öğrenmeye başlar.

Çocukların edindikleri kavram, fikir,olgu becerilerin kaynağı sosyal çevredir.
Çocuk – yetişkin eri2. Çocuğun bir yetişkin rehberliğinde gösterebileceği potansiyel gelişim düzeyi
Bu ikisinin arasındaki farkı Vygotsky çocuğun yakınsal gelişim alanı olarak tanımlamıştır. Vygotsky’e göre eğitimin amacı çocuğun gelişime açık alanını etkili bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Okullarda da öğretmen öğrencileri aşırı derecede bağımsız bırakmamalıdır. Gelişime açık alanda bireylerin çevreleriyle etkileşimleri sonucu elde ettikleri sosyal bilgi bireysel bilgi haline gelir ve bireysel bilgi büyür.!
Vygotsky; bilişsel gelişimde, hem gelişimsel hem de çevre etmenlerinin birlikte dikkate alınması gerektiğini belirten ilk kuramcıdır. Gesell, Wernerve Piaget’nin kuramlarını incelemiş ve bu kuramcıların öne sürdüğü içselleştirmenin önemini benimsemiştir. İnsanın ancak toplumsal tarihi muhteva içinde anlaşılabileceğini vurgulamıştır.


Bu yazı 1344 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak