Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem


TANZİMAT EDEBİYATININ 2.DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

*Sanat sanat içindir anlayışıyla eserler vermiştir.

*Dil ağırdır.

*Batı edebiyatının savunmuşlardır.Batı edebiyatı örneklerini başarıyla ortaya koymuşlardır.

*Romanda realizmin tesiri şiirde ise romantizmin tesiri görülür.

*Kölelik ,cariyelik ve yanlış batılılaşma bu dönem romanlarında işlenen konulardır.

*Bu dönem sanatçıları :siyaset ve toplum sorunları ile ilgilenmemişler ,yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir.

*Bu dönem sanatçıları :Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan , Nabızade Nazım , Sami Paşazade Sezai , Muallim Naci

       

2.DÖNEM SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847_1914)

*Şiir,roman ,hikaye ,eleştiri ,edebi bilgiler ve tiyatro türünde eserler vermiştir.

*Şiirlerinde hüzün ve elem vardır.

*Hüzünlü duygular ,ölümü hatırlatan tabiat manzaraları ,solgun güller ,küçük kuşlar şiirinde işlediği konulardır.

*Şiirde kulak için kafiye görüşünü savunur.

*Şiir alanında fazla başarılı değildir,nesirde başarılıdır.

Eserleri:

     İlk realist roman yazarıdır. Araba Sevdası  eserde bilgisizce batıyı taklit eden Bihruz Bey’in ne hallere düştüğü anlatılır.Yer yer realist çizgilerle ve ince bir eleştiriye böyle insanlar göz önünde serilir.

Şiirleri :Nağme-i Seher ,Yadigar-ı Şebap . Zemzeme bir diğer eseri de oğlu Nihat için yazdığı şiirlerini ve nesirlerini de topladığı Pejmürde’dir.

*Not: Zemzeme’lere karşı Muallim Naci Demdeme adlı kitabında yazmıştır.

Tiyatroları; Afife Anjelik ,Vuslat, Atala ve Çok Bilen Çok Yanılır.

Hikaye :Muhsin Bey ve Şemsa

Eleştiri :Takdir-i Elhan

Edebi bilgiler:Talim-i Edebiyat

Ayrıca birçok romantik Fransız şairinin şiirlerini Türkçe’ye çevirmiştir.

 

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

(1852_1937)

*Divan şiirini sona erdiren sanatçıdır.

*Batı şiirindeki yenilikleri Türk şiirine uygulamıştır.

*Divan şiirinin nazım şekilleriyle kafiye düzenini kullanmamıştır.

*Romantizmin etkisindedir.

*Şiirinde taşkınlık ve yücelik ,söyleyişte tezat onun şiirinin en büyük özelliğidir.

*Tezat sanatını çok kullanmıştır.Tezatlar şairidir.

*Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli yer tutar.

*Hayat,tabiat,ölüm,ve insanlık gibi konuları işlemiştir.Ölüm şiir estetiğini oluşturur.

*Önemli şiirleri:Makber, Sahra, Belde, Baladan Bir Ses ,Garam, Ölü ,Hacle

*Tiyatroları oynamak için değil,okunmak içindir.

*Tiyatrolarında insanların yanında ölüler ,ruhlar ve hayaletler de yer alır.

*Tiyatrolarında Milli, İslam Tarihi ile ilgili egzotik konuları işlemiştir.

*Bazı tiyatrolarında Shakespeare’nin etkileri görülür.Dram türünde eserler vermiştir.

*Tiyatroları manzum ve düzyazı şeklindedir.

*Şair-i Azam olarak bilinir.

Eserleri:Macera’yı aşk ,Tarık ,Finten ,Liberte , Hakan ,Tezer ,Nesteren

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ

(1860_1936)

*Batı edebiyatında yazdığı hikayeleri tanınır.

*Hikayelerinde Fransız realistlerinden izler vardır.

Eserleri:Sergüzeşt(roman)

Dilber adındaki esir kızın çalıştığı evin oğluyla aralarında doğan mutsuz aşkı ve acı sonu anlatır.Romanda realizm ve romantizm kendini hissettirir.Gözlemlerden dolayı realist yönü ağır basar.

İclal:Bu kitapta yeğeni İclal ‘in ölümü üzerine yazdığı mensur şiirlerini bazı düzyazılarını ve hatıralarını anlatır.

*Şir (Piyestir.)

NABIZADE NAZIM

(1862_1893)

*Realizm ve naturalizm öncüsüdür.

*Roman ve hikayeleri ile tanınmıştır.

*Karabibik(ilk köy romanı kabul edilir.) öyküden uzun, roman kısadır.

*Kahramanlarını yöresel şiveleriyle konuşturur.

*Gözlem önemli bir tutar.

*Yazar , tasvir ve tahlilinde son derece başarılıdır.

 

MUALLİM NACİ

  (1850_1893)

*Eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır.

*Eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir.

*Dili sadedir,dili kullanmada başarılıdır.

*İlk köy şiiri yazarıdır.

*Eserleri:Şiirleri:Ateş-Pare ,Şerare ,Sümbüle ve fürüzandır.

Recaizade’nin Zemzemelerine karşılık Demdemesi  vardır.

Edebi bilgiler:Islahat-ı edebiye

Lugat:Lugat-ı Naci 


Bu yazı 1332 kere okundu.
Etiketler:
"tanzimat edebiyatı 2. dönem sanatçıları" 1. ve 2. dönem tanzimat edebiyatı genel özellikleri 2 dönem tanzimat edebiyatı özellikleri 2 dönem tanzimat sanatçısı muallim naci hayatı 2. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI ŞAİRLERİ 2. DÖNEM Tanzimat edebiyatı genel özellikleri 2. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri ve eserleri 2. dönem tanzimat edebiyatı sairi recaizade mahmut ekrem eserleri 2. dönem tanzimat edebiyatında şiirin özellikleri 2.dönem tanzimant sanatçıları ve özellikleri 2.dönem tanzimat edebiyatı şiir örnekleri ABDÜLHAK HAMİT TARHAN dönem ödevi tanzimat 1 dönem sanatçıları EDEBİYAT ikinci dönem tanzimat edebiyatı romanı MUALLİM NACİ NABIZADE NAZIM RECAİZADE MAHMUT EKREM sami paşazade sezai tanzimat tanzimat 2. dönem edebiyatı roman özellikleri tanzimat 2. dönem hikayeleri tanzimat 2. dönem romanı özellikleri tanzimat 2. dönem şiirleri tanzimat 2. dönem şiirlerinin özellikleri tanzimat 2. dönem temsilcileri tanzimat 2. dönem türk edebiyatı genel özellikleri Tanzimat 2. dönemi genel özellikleri tanzimat 2. dönemi özellikler tanzimat 2. dönemi özellikleri tanzimat 2. dönemin sosyal şartları tanzimat 2.dönem genel özellikleri tanzimat 2.dönem özellikleri tanzimat 2.dönem romanı tanzimat 2.dönem şiir türünün özellikleri tanzimat 2.dönemi şiir tanzimat 2.dönemin özellikleri tanzimat 2dönemin özellikleri tanzimat edbiyatı 1.dönem ve 2.dönem genel özellikleri tanzimat edbiyatı tarihi gelişimi tanzimat edebiyat 2.döneminin özellikleri tanzimat edebiyatı 1. 2. dönem özellikleri ödev tanzimat edebiyatı 1.ve 2. dönem sanatçıları tanzimat edebiyatı 2 dönem özellikleri tanzimat edebiyatı 2. dönem sanatçıları ve özellikleri tanzimat edebiyatı 2.dönem tanzimat edebiyatı 2.dönem samipaşazade sezai tanzimat edebiyatı 2.dönem sanatçıları özellikleri tanzimat edebiyatı birinci dönem özellikleri tanzimat edebiyatı ikinci dönem edebiyatı özellikleri tanzimat edebiyatı sanatçıları-muallim naci tanzimat edebiyatı sanatçılarının hayatları tanzimat edebiyatı2.dönem genel özellikleri tanzimat edebiyatında gözlem önemli yer tutar tanzimat ikinci dönemi dönemi şiir anlayışı tanzimatn ikinci dönemin özellikleri tanzimatta ikinci dönem özellikleri
  • Site Yorum

Bir yorum bırak