Soru: Açıların kullanıldığı meslekler nelerdir?


Soruyu doğrudan açılarla bağdaştırmak gereksizdir. Esas itibari ile geometri hangi meslek dalları tarafından kullanılır olmalıdır.

1. Geometri ve Sanat
Geometri ve sanat birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini destekleyen iki bilimdir. Sanatta geometrinin kullanımı yüzyıllardan beri süregelmiştir.Özellikle mimari yapılarda geometriden faydalanılmıştır. En bilindik olarak da Mimar Sinan eserlerinde geometriden oldukça yararlanmış ve muhteşem eserler vermiştir. Eserlerinde geometriyi çok iyi kullanmış olması eserlerinin sağlam yapılar olmasına büyük bir katkı sağlamıstır.

Sanat eserlerinin geometrik olması onlara estetik değerler kazandırmıştır. Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin resimde vücut oranları üzerine yaptığı çalışmalar, çizdiği eskizler bulunmaktadır.Bu orana Altın Oran denmektedir.

2. Geometri ve Tasarım
Gazete, dergi ve amblem tasarımları günümüzde profesyonel kadrolar tarafından gerçekleştirilen önemli bir iştir. Basın-yayın organları ve firmalar bu gerçeğin bilincinde olduklarından kalabalık kadroları bu işte görevlendirmişlerdir.

Tasarım başlı başına bir sanat sayılır. Tasarımcılıkta geometri kısmen işe yarar. Daha çok oran ve paraleliklerin önem kazandığı logo ve amblem tasarımında kullanılır.

Tabiattaki geometrik şekilleri fark eden insanlar geometriyi hayatlarında uygulamışlardır.Zamanla logo ve amblemler ortaya çıkınca insanlar logo ve amblemlere de geometrik anlamlar yüklemişlerdir. Bunun sonucunda da umursamadığımız en basit bir amblem dahi geometrik bir eser haline gelmiştir. Örneğin; her gün yollarda rahatlıkla görebileceğimiz, Mercedes, Mitsubishi ve Renault gibi ünlü araba markalarının ablemleri; iyinin içindeki kötü, kötünün içindeki iyi sembolü olarak bilinen Yin-Yang sembolü ve bugün İsrail Devleti’nin kullandığı asıl ismi Davut Yıldızı olan bayrak geometrik birer eser sayılabilir.

3. Geometri ve Perspektif

Resimlerde uygulanan perspektif izdüşümsel geometrinin somut uygulamalarından biridir.

Perspektif üzerine ilk kitabı 1453’te Leon Battista Alberti kaleme aldı; Açık pencere gibi duran bir dikdörtgen çiziyorum ve buradan resmedilecek nesneye bakıyorum

Burada tek bir gözün gördüğünü tabloya yansıtmak, daha matematiksel bir anlatımla, tablo düzleminde, kişinin bir gözünün merkez alan bir izdüşümle görüntüyü oluşturmak söz konusuydu. Uzaklıkları ve açıları büyük değişimlere uğratan bu gösterim biçiminden kaynaklanmış teknik problemleri çözmek için birçok kitap yazıldı, birçok alet geliştirildi. 17.yy’da Desargues, perspektif tekniğini matematiksel olarak açıklayan ilk kişi oldu.

4. Geometri ve Simülasyon

Çağımızda yaygın olarak kullanılan simulasyon teknolojisi, gerçek olmayan bir nesnenin, durumun veya resmin; gelişmiş bilgisayar teknikleriyle taklit edilerek gerçeğine benzetilmesidir.

Üretilecek olan ürünün önceden bilgisayar ortamında modellenmesi konusunda büyük bir gelişme ortaya koyan bu teknolojinin birçok sanayi dalında sıklıkla kullanılmaktadır.

5. Geometri ve Haritacılık

Yer epilsoidini harita düzlemi üzerinde matematiksel olarak gösterme yöntemine “Harita İzdüşümü” denir. Bu yöntem; uygun izdüşümler, eşdeğer izdüşümler ve perspektif izdüşümler gibi sistemleri kapsar. Genellikle izdüşüm sistemi harita çizecek olan kişinin amacına göre seçilir. Haritacalık alanında genel olarak Küresel Geometri kullanılmaktadır.
6. Geometri ve Mimari

Çağdaş mimarîde düzenli yüzeyler, özellikle betonun kullanımı sonucunda büyük bir başarı kazandı. Çünkü bu yüzeylerin doğrularla oluşturulması beton kalıplarının yapımını kolaylaştırmaktaydı.

Tokyo Olimpiyat Stadyumu’nda “Hiperbolik Parabolit” ; Münih’deki Olimpiyat Stadyumu’nda ise “Eliptik Parabolit” ve “Tek Yaygılı Hiperbolit” mimari şekiller kullanılmıştır.

Fransa’daki Chartres Katedrali dönemin “gizli geometri” (secret geometry) ya da “kutsal geometri” (sacred geometry) olarak adlandırılan ilkelerine göre yapılmıştır.

kaynak: wikipedia.org


Bu yazı 1978 kere okundu.
Etiketler:
a a a a a a a a a a A a AÇI HANGİ MESLEKLER TARAFINDAN KULLANILIR ? AÇI İLE İLGİLİ MESLEKLER AÇI KULLANAN MESLEKLER NELERDİR AÇILARIN İLGİLİ MESLEKLER AÇILARIN KULLANILDIĞI MESLEK AÇININ HANGİ MESLEK GRUPLARI DA KULLANILIR AÇININ KULLANILDIĞI MESLEK açı açı hangi meslek dallarında kullanılır açı hangi meslek grubunda nasıl ne için kullanılır açı hangi meslek gruplarına neden niçin kullanılır açı hangi meslek gruplarında kullanılır açı hangi meslek gruplarında nasıl ne için kullanılır açı hangi meslek gruplarında nasıl ve niçin kullanılır açı hangi mesleklerde kulanılır açı hangi mesleklerde kullanılan açı hangi mesleklerde kullanılır açı hangi mesleklerde kullanılır kısa bilgi açı hangi mesleklerde nasıl kullanılır açı hangi mesleklerle kulanılır kısa açı hangi mesleklerle kullanılır açı hangi meslekte kullanılır açı ile ilgili meslekler nelerdir açı ile meslekler açı kulanan meslek açı kulanan meslekler Açı Kullanan Meslek açı kullanan meslekler açı kullanılan meslekler açı meslekler açı meslekleri açı nedir açıları kullanan meslekler ve neden açıları kullanırlar açı nedir açıların kullanıldığı meslekler açı nedir açıların kullanıldığı meslekler hangileridir açı nedir açının kullanıldığı meslekler açı nedir hangi mesleklerde kullanılır açı nedir ve meslekler açı nedirkullanılan meslekler açı ve kullanıldığı meslekler açı ve meslekler açılar hangi meslek grubunda nasıl ve niçin kullanılır açılar hangi meslek gruplarında kullanılır açılar hangi mesleklerde kullanılır açılar hangi mesleklerde kullanılır viperi açılar hangi meslekte kullanılır açılar ile ilgili meslek dalları açılar kulanıldığı meslekler açılar nerede kullanılır açılar ve meslekler açılar ve meslekleri açılar vikipedi açılarda kullanılan meslekler açılarIN KULANILD MESLEKLER açıları hangi meslekler kullanır açıları hangi meslekler kullanıyor açıları kulanan meslekler açıları kullan meslekler açıları kullanan meslek dalları açıları kullanan meslekler açıları kullanan meslekler fotoğrafları açıları kullanan meslekler hangileridir açıları kullanan meslekler nelerdir? açıları kullanan meslekler ve neden açıları kullanırlar açıları kullanan meslekler vikipedi açıları kullanan meslekler-mimar açılarıkullananmeslekler açıların en çok kulanıldıgı meslekler açıların günlük hayatta kullanıldığı meslekler açıların hangi mesleklerde kullanılır açıların kulanıldıgı meslekler nedir açıların kullanan meslekler açıların kullandığı meslekler hangileridir? acıların kullandıkları meslekler nelerdi açıların kullanıldğı meslekler açıların kullanıldığı meslekler açıların kullanıldığı meslekler hangileridir? açıların kullanıldığı meslekler nelerdir açıların kullanıldığı meslekler vikipedi açıların kullanıldığı meslskler açıların kullanıldığı yerler acıların meslekleri nelerdir? açıların ve geometrinin kullanıldığı meslekler açılarla ilgili hangi mesleklerde kullanılır? açılarla ilgili meslek açılarla ilgili meslekler açılarla kullanılan meslekler açılşardan yayarlanan meslekler açıNIN mesleği NEDİR" açının açının hangi mesleklerde kullanılır açının kullanıldığı yerler açının hangi meslek grubunda ne için kullanılır açının hangi meslek gruplarında kullanılır açının hangi meslek gruplarında nasıl ne için kullanıldığı açının hangi meslek gruplarında nasıl ne için kullanılır açının hangi meslek gruplarında nasıl ne kullanılır açının hangi meslek gruplarında nasıl ve ne için kullanıldığı açının hangi meslek gruplarında ne için kullanılır acının kullanılan meslekler açının kullanıldığı meslek dalla açının kullanıldıgı meslek dalları açının kullanıldığı meslek grupları açının kullanıldığı meslekler açının kullanıldığı meslekler vikipedi açının kullanıldığı meslekleri araştırın açının meslek grupları Açının Meslek gruplarında nasıl ne için kullanılır açıvemeslekleri açıyı en çok kullanan meslekler açıyı hangi meslekler kulanır açıyı hangi meslek elemanları kullanır açıyı hangi meslekler hangileridir ? açıyı hangi meslekler kullanır? açıyı kullanan meslekler açıyı kullanan meslekler hangileri açıyı kullanan meslekler hangileridir ? açıyı kullanan meslekler nelerdir? açıyı kullanan meslekler ve neden açıları kullanırlar açıyı kullanan meslskler açıyı kullananlar açıyla ilgili meslekler atatürk sayesinde ulusumuzun kazandığı haklar nelerdir? çizim kullanan meslekler çizim yapan meslek grupları ÇİZİM YAPAN MESLEKLER GEOMETRİ çizim yapan meslekler geometriden nasıl yararlanır çizim yapan meslekler nelerdir çizim yapan mesleklere soru ÇİZİM YAPILAN GEOMETRİ İLE İLGİLİ MESLEKLER ÇİZİM YAPILAN GEOMETRİ İLE İLGİLİMESLEK GRUPLARI ÇİZİM YAPILAN MESLEKLER NELERDİR çizim yapılan meslek grupları çizim yapılan meslek grupları geometriden nasıl yararlanır çizim yapılan meslek grupları+geometri çizim yapılan meslek gruplarında geometri çizim yapılan meslek gruplarında geometriden nasıl yapılır çizim yapılan meslek gruplarında geometriden nasıl yararlanılır çizim yapılan meslek gruplarında geometrinin çizim yapılan meslek gruplarından geometriden nasıl yararlanılır çizim yapılan meslekler çizim yapılan mesleklerde geometri çizim yapılan mesleklerde geometrinin kullanılışı çizim yapılan mesleklerde geometrinin kullanımı çizim yapılan mesleklerin geometry kullanımları çizim yapma çizimyapanmeslekler cumhuriyet döneminden önceki meslekler nelerdir cumhuriyet döneminden önceki mesleklernelerdir doğrudan açılarla ilgili sorular doğrudan açılarla sorular en çok hangi meslekte matamatik kullanılır GEOMETR geometri geometri kullanan dallar geometri bilgisinin en çok kulannıldığı meslekler geometri bilgisinin kullanıldığı meslekler geometri çizim yapılan meslek gruplarında nasıl kullanılır geometri çizimi yapan meslek grupları nelerdir? geometri çizimi yapan meslekler Geometri hangi meslek dalları tarafından kullanılır Geometri hangi meslek dallarında kullanılır geometri hangi meslek gruplarında kullanılır geometri hangi mesleklerde kullanılır geometri hangi mesleklerde kullanılır yazısı anlatımlı geometri ile çizim yapılan meslekler geometri ile ilgili çizim yapan meslek grupları geometri ile ilgili meslekler geometri ile mesleklerin yazıları GEOMETRİ İLE UĞRAŞAN MESLEK DALLARI geometri ile yapılan meslekler geometri kullanan meslek geometri kullanan meslekler geometri kullanılan meslek dalları geometri kullanılan meslekler geometri kullanımının yararları geometri meslek geometri meslek dalları geometri meslekler geometri meslekleri geometri nedir geometri nedir ? geometri hangi mesleklerde kullanılır ? geometri şekilleri ve mesleklerinin soruları geometri şekillerini hangi meslekler kullanıyor geometri ve meslek grupları geometri ve meslekler geometri yararları geometride açı hangi mesleklerde kullanılır Geometride çizim yapan meslekler geometride çizim yapan meslekler nedır açıyı hangi meslekler kullanır Geometride çizim yapan meslekler nelerdir geometride doğrudan açılarla ilgili sorular geometriden faydalanan meslek dalları geometriden yararlanan meslek grupları geometriden yararlanan meslekler geometriden yararlanma geometriden yararlanma meslekler geometrik geometrik geometrik çizim yapılan meslek grupları geometrik çizimler hanği mesleklerde kullanılır geometrik kullanan meslekler geometrik meslek grupları geometrik şekiller hangi mesleklerde kullanılır geometrik şekiller meslek geometrik şekilleri kullanan dallar geometrik şekilleri kullanan meslek dalları geometrik şekilleri kullanan meslekler geometrik şekilleri kullanan meslekler listesi geometrik şekillerin binalarda kullanımı geometrik şekillerin kullanıldığı meslekler geometrik şekillerin yapılarda kullanımı GEOMETRİK ŞEKİLLRİ KULLANAN MESLEK DALLARI geometrinin binalarda kullanımı GEOMETRİNİN KULLANILDIĞI MESLEKLER HANGİLERİDİR? geometrinin kullanıldığı meslek dalları geometrinin kullanıldığı meslek grupları geometrinin kullanıldığı meslekler geometrinin meslek gruplarına yararı geometrinin mesleklerde kullanılması geometrinin mesleklerdeki yeri geometrinin yaraları geometrinin yararları geometriyi hangi meslekler kullanır geometriyi kulanan meslek dalları geometriyi kullanan meslek dalları geometriyi kullanan meslekler geometriyi kullanan meslekler viki geometrı mesleklerı nelerdır gruplarında günlük hayatta matematiğin kullanıldığı meslekler guruplarında hangi hangi meslek guruplarında matematik kulanılır hangi meslek matamatiği kulanır hangi geometri ve meslekler hangi meslek gruplarında matematik kullanır hangi meslek matematik kulanılr hangi meslek matematik kullanır hangi meslek dalları matematik kullanır hangi meslek dallarında matematik kullanılır HANGİ MESLEK GRUBLARINDA MAMEMATİK KULLANILIR hangi meslek grubunda matematik kullanılır hangi meslek grubunda matematik yapılır hangi meslek gruplar hangi meslek gruplar hangi meslek gruplarda matematik kullanılır HANGİ MESLEK GRUPLARINDA MATAMATİK KULLANILIR hangi meslek grupları geometri kullanır hangi meslek gruplarında doğrudan matematik kullanılır hangi meslek gruplarında geometri kullanılır? hangi meslek gruplarında kullanılır matematik hangi meslek gruplarında mat kullanılır hangi meslek gruplarında matematik daha fazla kullanılır Hangi Meslek Gruplarında matematik kullanılır hangi meslek gruplarında matematik kullanılmaktadır hangi meslek gruplarında matematik kullanılmalıdır hangi meslek gruplarında matematik kullanımı hangi meslek gruplarında matematik kulluanılır hangi meslek gruplarında matemetik kullanılır hangi meslek gruplarındamatematik kullanılır? hangi meslek guruplarında matamatik kulanılır hangi meslek guruplarında matamatik kullanılır hangi meslek guruplarında matematik kullanılır hangi meslek matematikte kullanılır hangi meslekler açıları kullanır hangi meslekler açıyı kullanır hangi meslekler geometriyi kullanır hangi meslekler matamatik kulanır hangi meslekler matematiği kullanır hangi meslekler matematik bilgisinde kullanılır hangi meslekler matematik kullanır hangi mesleklerde matematik kullanılır hangi mesleklerde matematik kullanır hangi mesleklerde a hangi mesleklerde açı kullanılır hangi mesleklerde matamatik kullanılır hangi mesleklerde matematik daha fazla kullanılır hangi mesleklerde matematik kullan hangi mesleklerde matematik kullanılıyor hangi meslekte açılar kullanılır Hangi meslekte matematik kullanılır hangimeslek gruplarında matematik kullanır? http:/www.ziranbula.com/sorum-var/soru-acıların-kullanıldığı-meslekler-nelerdir. için kalıpçılıkta açıyı kullanan meslekler kullanılır matamatiğin kullanıldığı meslekler nelerdir matamatigin kullanıldığı meslekler matamatik hangi meslek gruplarında kullanılır matamatik meslek guruplar matamatık hangı mesleklerde kullanır matametiğin günlük hayatta kullandığı meslekler MATEMAT matemati matematiği hangi meslekler kullanabilir matematiği hangi meslekler kullanır matematiği hangi meslekler nasıl kullanılır matematiği kimler kullanır matematiğin çok kullanıldığı meslekler matematiğin hangi mesleklerde kullanılıyor MATEMATİĞİN KULLANILDIĞI MESLEK matematiğin kullanıldığı bir meslek matematiğin kullanıldığı meslek çeşitleri matematiğin kullanıldığı meslek dalları matematiğin kullanıldığı meslekler matematigin kullanıldıgı meslekler hangileridir matematiğin kullanıldığı meslekler nelerdir matematigin kullanıldıgı meslekler ve bilgi matematiğin meslek dalları matematik ne mesleğinde kullanılır matematik hangi meslekler kullanır matematik kullanıldığı meslekler matematik çizim yapan meslekler matematik hangi kullanılır matematik hangi meslek dalında kullanılır matematik hangi meslek dallarında kullanılır matematik hangi meslek dallarıyla kullanılır matematik hangi meslek gruplarında kullanılır matematik hangi meslek guruplarında kullanılır matematik hangi meslekler kullanılır MATEMATİK HANGİ MESLEKLERDE KULLANILIR matematik hangi meslekte kullanılır matematik hangi meslektedir matematik kullanan meslekler matematik kullanıldığı meslek matematik mesle matematikte kullanılan meslek dalları matematık hangı meslekde kullanılır MATEMETİĞİN KULLANILDIĞI MESLEKLER meslek MESLEK GRUPLARINDA GEOMETRİ meslek gruplarına göre geometriden yararlanma meslek gruplarında matematiğin yeri meslek gruplarında matematik meslek gruplarında matematik kullanılır meslekler açıları nasıl kullanır meslekler açıları neden ve nasıl kullanıyor meslekler açıyı nasıl kullanır meslekler ve açı meslekler ve açılar meslekte matematik kullanılır mimar açıları nasıl kullanır mimar açıyı nasıl kullanır mimari geometrik şekiller mimaride geometrik yapıların kullanılması mimarideki geometrik şekiller MİMARLAR AÇIYI NASIL KULLANIR mimarlar açıyı nasıl kullanılır mimarlar nasıl açı kullanırlar nasıl ne ödev açı kullanan meslek TARİHİ ESERLERDE KULLANILAN GEOMETRİK ŞEKİLLER tarihi ve mimari yapılarda kullanılan geometrik şekiller nelerdir tartıyı hangi meslek grupları kullanır www.ziranbula.com yapılarda kullanılan geometri yapılardaki geometri
 • Site Yorum

38 adet yorum var.

 1. ilayda dedi ki:

  evet güzel ama topluca meslekleri gösterseydi daha güzel olurdu

 2. esra dedi ki:

  valla ben gerekli şeyleri pek buldum diyemiyeceğim pek bi şey yok sadece beş tane madem yapyınız hepsini yapın bari

 3. hakan dedi ki:

  bence hepsini yapsanız daha iyi olurdu

 4. doğa dedi ki:

  hepsi bu kadarmı neyse yinede yeter teşekkürlerrrrr!!!!!!

 5. onur dedi ki:

  doğa ve hakana katılıom çok azzzz ama yeter doğa irfanmacardansa bende

 6. şey aslında onura katılıom

 7. Tayfun dedi ki:

  bi sorum war çizim yapılan meslek guruplarında geometriden nasıl yararlanılılır?

 8. nöbetçi detk dedi ki:

  evt arkadaşlara katılıyorum çok az ama gerekli bütün bilgilere ben ulaştım emeği geçen herkese teşekkürler…

 9. emine dedi ki:

  teşşekurler bu siteye odevımı resmen buldum

 10. semanur dedi ki:

  BEN CE DAHA FAZLA OLSAYDI İİ OLURDU AMA SİZ YAZMAMIŞSINIZ NESE BUNU BULAMAYANLARDA VAR BUNU YAZİM BARİ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. eda dedi ki:

  salak olmayın arkadaşlar hiç azla yetinmeyi bilmiyorsunuz!!!!! adamlar hiçbişey yazmasaydı ne olurdu??¿¿? apaçık kalırdınız!!!!!!!! :@ sinirlendirmeyin adamı :/ ı:) muahahaha…. her zaman azla yetinmeyi bilin!
  AZA KANAAT ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ!! ne güsel bi LAF:D

 12. çağtay yelin dedi ki:

  sitayi sevdim cok cüezl

 13. eda dedi ki:

  başka yokmu bunlar çok az en az 20 tane olmasılazım

 14. eda dedi ki:

  yinede tesekkürler

 15. sevde dedi ki:

  güzel

 16. isimsiz dedi ki:

  Bence biraz daha içerikli olsaydı daha iyi olurdu:x:):D

 17. özlem dedi ki:

  çok az olmuş ama yinede teşekkürler

 18. salak mayo dedi ki:

  nerdeyse 4,5 aydır arıyorum sonunda buldum tşk

 19. yeahhhhh dedi ki:

  KESİN ÖĞRETMEN 100VERİR İNŞALLAH

 20. sefer dedi ki:

  vayyyyyyyyyy be herşey var

 21. buse dedi ki:

  çok güzel olmuş 😀

 22. enes dedi ki:

  güzeldi hemde çok

 23. buse dedi ki:

  vaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy beeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhheeeeeerrrrrrşşşşşşeeeeeeeyyyyyyyyyyyyy vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 24. selin dedi ki:

  aynan ileyda

 25. samet dedi ki:

  ben işime yaradı

 26. duygu dedi ki:

  yinede tşkr ederim diğer sitelerde dahaa uzunn bura iyi yinede :)))) xD

 27. sevil dedi ki:

  bn burda istediğimi buldum iyki internet diye bişi varmış <3<3

 28. kng dedi ki:

  şaka yaptım kim kurduysa siteyi çok süper aradığımı rahatça ve çok kolay bir şekilde bulabiliyorum 🙂

 29. ayşegül dedi ki:

  istediğim gibi değil ben başka bir şey istiyordummmm…

 30. aylin dedi ki:

  bnce çkk gzll bnm işime yaradı öğretmen yüz verdi herkese tavsiye edrim ayşegül git başka siteye bni ilgilendirmez gzl bi siteydi 😀

 31. sıla dedi ki:

  ben aradığım şeyi bulamadın çünkü bn açı ve meslekle ilgili yazı bekliyodum

 32. ceren dedi ki:

  çok güzel ama yeterli değil ama yinede teşekür ederim

 33. yusuf dedi ki:

  çok güzel

 34. isra dedi ki:

  Çok kötüü biraz daha iyi olabilirdi

 35. selin dedi ki:

  iğrenç

 36. seren dedi ki:

  bunlar çok kısa hocanın söylediği bile daha iyi bu ne ya başka yerler de var

 37. aysun dedi ki:

  güzelmişş

 38. aysun dedi ki:

  bu siteyi herkese tafsiye ederim .) 🙂

Bir yorum bırak