Soru: Sadullah Paşa Ondokuzuncu Asır adlı şiiri neden yazmıştır?


“Ondokuzuncu Asır” adlı şiiriyle, akla, deneye dayanan bilim ve tekniğin yeni bir dönemi başlattığını vurgulayarak görüşlerini dile getirmiş, biçimsel bir özellik taşımayan bu şiirinde insanı yüceltmiştir.

 

ONDOKUZUNCU ASIR MANZUMESİ ( SADULLAH PAŞA)

Bu manzume Sadullah Paşa’nın Avrupai fikirlerini ortaya koymaktadır. Sadullah Paşa bu manzumede ondokuzuncu asır medeniyetinin en mühim iki unsuru olan ilim ve tekniği yüceltmektedir.

Sadullah Paşa insan aklının kudretini yüceltiyor, yaptığı keşifler ve icatlar sayesinde Ortaçağ’ı aşarak yeni bir çağ yarattığını söylüyor. Sadullah Paşa’nın üslup bakımından çok zayıf olan bu manzumesinde şu fikirler ortaya konmaktadır.

1.İnsan aklının kudreti

2.Akıl ve tecrübe sayesinde meydana gelen ilim ve tekniğin Ortaçağ medeniyetine son vererek yeni bir devir açması,

3.Sosyal sahada eşitlik ve hürriyet fikirlerinin doğuşu,

4.Terakkiye iman

Dikkate değer bir nokta olarak, Sadullah Paşa , ondokuzuncu asır medeniyetinin Hıristiyanlığa aykırı olduğu halde, İslamiyetin esası olan Allah’ın birliği fikrini teyit ettiğini söylüyor.

Manzume bu asırda düşünce ışıklarının en son noktaya eriştiğini belirterek başlıyor.Olmaz zannedilen bir çok şey bu asırda mümkün hale gelmişti. Yeni keşifler, eski kanaatleri alt- üst etmiştir. Kimyevi araştırmalar, madde hakkındaki görüşleri tamamıyla değiştirmiştir. Eskiden basit zannedilen şeylerin zor, zor zannedilen şeylerin basit olduğu görülmüştür. Bu asırda ilmin esası öğrenilmiştir. Mantığın yerini tecrübe almıştır. Tecrübe sayesinde bir çok bilinmeyen bilinir hale gelmiştir. Eskiden mecaz olarak bilinenler gerçek, gerçek zannedilenler mecaz olmuştur. Eski bilgiler belki e temelinden yıkılmıştır. Astronomi, coğrafya, fizik ve kimya artık zihni kuruntulardan ve vesveselerden ve kuruntulardan ibaret değildir. Nazari meseleler artık denemeye dayanmaktadır. Deneme nazari fikirler için tam bir senet vazifesi görür.

Bu sebeple eski zanna dayanan fikirler kesin bilgiler olmaya başlamıştır. Bu asırda parlak akıllar gökyüzüne yükseliyor. Çekim kanunu adeta bir merdiven vazifesini görüyor. İnsan düşüncesi yerin derinliklerine de inebiliyor. Dünyanın yaratılışına ait deliller din kitapları arasında değil yer tabakaları arasında araştırılıyor. Bilgi sayesinde elektrik, ziya, buhar, mıknatıs, insanın elinde bir hareket unsuru oluyor. Işık eskiden sanatkarlar tarafından haberciye benzetilirken bu gün gerçekten bu işi görüyor. Ses mesafelerin tayininde sadık bir haberci olmuştur. Buhar, karanlıkları aydınlatıyor. Elektrik dört bir tarafa haberler taşıyor. Buhar kuvveti karada ve denizde bir taşıma Hızır’ı oluyor. Bütün bu keşiflerin yapıldığı asır, evvelki asırlardan üstün olmakla övünse hakkı değil midir?

Bu yüzyılda artık eski çağlardan kalma efsanelerin bilgilerin hiçbir değeri kalmadı. Ne Hızır-ı ebedi hayata ulaştırdığı söylenen “çeşme-i hayvan” ne bütün hastalıkları iyi eden “daru-yı sührab” ne efsun nüshası, ne müneccimlerin yıldızlarla insan talihi arasında bulduğu ilişkiler,” nahs-ı kıran” ve “sa’d-ı tevali” ne remil ve kehanet, ne cifriyat kaldı. Artık ne hüma kuşunun mutluluk getirdiğine ne de baykuşun uğrusuzluğu haber verdiğine inanılıyor. Ne Atlas omuzlarında gökyüzünü taşıyor ne Zühre yıldızı bir tanrı. Eflatunun fikirleri kainatın yaradılışı için bir esas olarak görülmüyor. 19. asrın ilmi bütün bu batıl inançları yıktı. Tanrı’nın birliği fikri bu asrın felsefesine temel oldu.
Akıl Tanrının birliği fikrini isbat ettiği için bütün milletler birlik yolunu tutuyorlar. Hak ve vazifenin sınırları tespit edildi artık insanlar ne birbirlerini zorlayabilir ne de üstün olmakla ezebilirler. Şahısların haklar artık kanunlar tarafından korunuyor. Cemiyet hayatına başka bir düzen verildi. Ne Amr Zeyd‘in esiri Ne Zeyd Amr ‘ın efendisi . Kanunlar eşitlik prensibine göre yapılıyor. İlmin yayılması zihinleri aydınlattı.Matbuatın feyizleri noksanları tamamladı. Bütün bu yenilikler maalesef doğudan değil batıdan doğdu. Doğu artık söndü. Ne Türkiye’nin , ne Arabistan’ın ne Herat’ın şöhreti kaldı. Zaman terakki zamanı, cihan ilim cihanı. Böyle bir asırda topluluklar hiç cahil yaşayabilir mi?

Bu manzumede bizi ilgilendiren taraf onun doğan bir alem ile çöken bir alemi , derli toplu bir şekilde karşılaştırarak bizlere sunmasıdır. Burada ondokuzuncu asrın ilim ve tekniğine hayran ortağı küçümseyen bir zihniyetle karşılaşıyoruz. Akla tecrübe ve insana karşı derin bir inanç var.

Manzume dili bakımından eskidir. Hemen hemen şairane bir özellik taşımaz. Divan edebiyatının bütün edebi sanatlarından sıyrılmıştır. Bu sebeple de çıplak ve kuru bir fikir ifadesinden ileri gidememiştir. Doğal bir gazete makalesinin şiire sokulmuş hali gibidir. Şiir, fikir yanında feda edilmiştir. Düşünceleri vereceğim diye şiire önem verilmemiştir. Bu sıralarda da pozitivizmi ve materyalizmi aşırı derecede savunan Beşir Fuad , yalnız Divan edebiyatına karşı değil, Tanzimattan sonra batılı romantikleri taklit eden yazarlara karşı da şiddetle hücum edecektir. Beşir Fuad ile Sadullah Paşa sadece dünya görüşleri olarak değil ölümleri ile de birbirlerine benzerler. İkisi de intihar eder.


Bu yazı 2231 kere okundu.
Etiketler:
0n dokuzuncu asır manzumesi şiiri 11 türk edebiyat ondokuzuncu asır yapı özellikleri 19 . asır şiirin türkçesi 19 .asır manzumesi özellikleri 19 .asır manzumesi teması redif 19 ASIR ŞİİRİ VE YORUMLARI 19 asır şiiri yorumu 19 yy manzumesinin özellikleri 19. ASIR şiirin yorumlanması 19. asır sadullah paşa 19. asır manzumesi 19. asır manzumesi çeviri 19. asır manzumesi dil ve anlatım özellikleri 19. asır manzumesi içerği 19. asır manzumesi niçin yazıldı 19. asır manzumesi ve özellikleri 19. asır manzumesinin teması 19. asır manzumesinin yapı ve özellikleri 19. asır sadullah paşa manzumesinin özellikleri 19. asır sadullah paşa teması 19. asır şiiri 19. asır şiiri konusu 19. asır şiiri sadullah paşa 19. asır şiirinin konusu nedir 19. asır şiirinin teması 19. asır şiirleri 19. asır söz sanatları 19. asırdaki yenilikler 19.asir donem zihniyeti 19.ASIR MANZUMESİNİN YAPI ÖZELLİKLERİ 19.asır manzumesi ve açıklaması 19.asır acıklaması 19.asır adlı şiirin söz sanatlarının acıklaması 19.asır ana fikir 19.asır eserinin biçimi 19.asır konusu 19.asır mankumesi sadullah paşa 19.asır manzume edebi sanatlar 19.asır manzumesi anlamları 19.asır manzumesi açıklaması 19.asır manzumesi hangi özellikleri taşıyor 19.asır manzumesi incelemesi 19.asır manzumesi sadullah paşa açıklaması 19.asır manzumesi şiir 19.asır manzumesi şiiri 19.asır manzumesi söz sanatları 19.asır manzumesi türkçesi 19.asır manzumesinde zihniyet 19.asır manzumesindeki edebi sanatlar 19.asır manzumesinin ana fikri 19.asır manzumesinin dil ve anlatım özellikleri 19.asır manzumesinin özelliği 19.asır manzumesinin özelliği etiketi 19.asır manzumesinin özellikleri 19.asır manzumesinin özellilleri 19.asır manzumesinin teması ve konusu 19.asır manzumesinin türkçe anlamı 19.asır önemi 19.asır sadullah 19.asır sadullah paşa şiiri 19.asır sadullah paşa ve şiiri 19.asır sadullah paşanın şiirinin türkçesi 19.asır şiiiri sadullah paşa 19.asır şiiri açıklaması 19.asır şiiri tema 19.asır şiiri tema özellikleri 19.asır şiiri ve açıklaması 19.asır şiirinde ana düşünce nedir 19.asır şiirinin açıklaması 19.asır şiirinin ana düşüncesi 19.asır şiirinin sanatları 19.asır şiirinin türkçesi sadullah paşa 19.asır şiirinin yorumlanması 19.asır türk şiiri açıklanması 19.asır zihniyetinin önemi 19.yüzyıl manzumesi 19.yüzyıl sadullah paşa 19.yy manzumesi 19.yy manzumesi sadullah paşa 19.yy Manzumesinin ana düşüncesi nedir ? asir aciklamasi asır manzumesi şiir asır şiirinin zihniyeti atlas gökyüzünü taşıyor zühre tanrı birlik ve beraberli dil özellikleri edebiyat 19. asır manzumesi açıklaması edebiyat on dokuzuncu asırın teması edebiyatta temanın özellikleri eflatunun kainatın yaratılışı eseri kainatın ışıgı adlı tablosu ON DOKUZUNCU ASIR ADLI ŞİİR On dokuzuncu asir sadullah pasa soz sanatlari on dokuzuncu asır on dokuzuncu asır açıklaması on dokuzuncu asır manzume on dokuzuncu asır manzumesini yapı özellikleri on dokuzuncu asır manzumesinin açıklaması on dokuzuncu asır manzumesinin dil ve anlatım özellikleri on dokuzuncu asır sadullah paşa on dokuzuncu asır sadullah paşa edebiyat on dokuzuncu asır sadullah paşanın teması konusu on dokuzuncu asır şiiri on dokuzuncu asır şiirinin edebi sanatları on dokuzuncu asrın teması ondokuzucu asır türkçesi ondokuzuncu aır sadullah paşa teması Ondokuzuncu asır ondokuzuncu asır acıklaması ondokuzuncu asır açıklaması sadullah paşa ondokuzuncu asır adlı eser ondokuzuncu asır ana düşünce ondokuzuncu asır ana fikri sadullah paşa ondokuzuncu asır anlamı ondokuzuncu asır anlamları ondokuzuncu asır biçim özellikleri ondokuzuncu asır edebi sanatları ondokuzuncu asır edebi sanatları bul ondokuzuncu asır ın anlamı ondokuzuncu asır ın edebi sanatları ondokuzuncu asır ın teması ondokuzuncu asır konu tema önemi ondokuzuncu asır konusu ondokuzuncu asır konusu nedir ondokuzuncu asır konusu teması ondokuzuncu asır manzumesi ondokuzuncu asır manzumesi türkçesi ondokuzuncu asır manzumesi acıklaması ondokuzuncu asır manzumesi anlamı ondokuzuncu asır manzumesi anlamları ondokuzuncu asır manzumesi çevirisi ondokuzuncu asır manzumesi edebi sanatları ondokuzuncu asır manzumesi konusu teması ondokuzuncu asır manzumesi şiir göster ondokuzuncu asır manzumesi söz sanatları ve yorumlanması ondokuzuncu asır manzumesi tema ondokuzuncu asır manzumesi yapı ondokuzuncu asır manzumesi yapı ve özellikleri ondokuzuncu asır manzumesi yapısı ondokuzuncu asır manzumesi yorumları ondokuzuncu asır manzumesi yorumu ondokuzuncu asır manzumesin açıklaması ondokuzuncu asır manzumesinde ana fikir ondokuzuncu asır manzumesindeki söz sanatları ondokuzuncu asır manzumesini ondokuzuncu asır manzumesinin açıklaması ondokuzuncu asır manzumesinin açıklaması ve söz sanatları ondokuzuncu asır manzumesinin açıklanması ondokuzuncu asır manzumesinin anlamı ondokuzuncu asır manzumesinin anlamları ondokuzuncu asır manzumesinin özellikleri ondokuzuncu asır manzumesinin teması özellikleri ondokuzuncu asır manzumesinin türkçe açıklaması ondokuzuncu asır manzumesinin türkçesi ondokuzuncu asır manzumesinin yorumlanması ondokuzuncu asır manzumesinin zihniyeti ondokuzuncu asır manzumesı ozellikleri ondokuzuncu asır manzumesı soz sanatları ondokuzuncu asır manzumesının teması ondokuzuncu asır neden yazıldı ondokuzuncu asır neden yazılmıştır ondokuzuncu asır özellikleri ondokuzuncu asır sadullah paşa ondokuzuncu asır sadullah paşa açıklaması ondokuzuncu asır sadullah paşa anlamı ondokuzuncu asır sadullah paşa edebi sanatları ondokuzuncu asır sadullah paşa özellikleri ondokuzuncu asır sadullah paşa söz sanatları ondokuzuncu asır şiir ondokuzuncu asır şiir teması ondokuzuncu asır şiiri ondokuzuncu asır şiiri edebi sanat ondokuzuncu asır şiiri edebi sanatları ondokuzuncu asır şiiri söz sanatları Ondokuzuncu asır şiiri teması ondokuzuncu asır şiiri ve önemi ondokuzuncu asır şiirin acıklaması ondokuzuncu asır şiirinde dönemin zihniyeti ondokuzuncu asır şiirindeki söz sanatları ondokuzuncu asır şiirinin açıklaması ondokuzuncu asır siirinin söz sanatları ondokuzuncu asır şiirinin teması ondokuzuncu asır şiirinin türkçesi ondokuzuncu asır şiirinin yapı özellikleri ondokuzuncu asır söz sanatları ondokuzuncu asır tema biçim ondokuzuncu asır teması ondokuzuncu asır türkçe ondokuzuncu asır türkçesi ondokuzuncu asır yorumu ondokuzuncu asırdaki edebi sanatlar ondokuzuncu asırın konusu ondokuzuncu asırın teması ondokuzuncu asırın türkçesi ondokuzuncu asrın söz sanatları ondokuzuncu yüzyıl manzumesi ondukuzuncu asır şiiri onuncu asır şiirindeki söz sanatları Sadullah sadullah paşa ondokuzuncu asır manzumesi sadullah paşa ondukuncu asır Sadullah Paşa sadullah paşa : 19. asır manzumesinin özellikleri sadullah paşa +ondokuzuncu asır manzumesi+söz sanatları sadullah paşa 19. asır manzumesi sadullah paşa 19. asır şiiri sadullah paşa 19. asır şiiri açıklaması sadullah paşa 19. asır şiiri çevirisi sadullah paşa 19. asır yorumu sadullah paşa 19. asır zihniyeti sadullah paşa 19. asrın fikri sadullah paşa 19.asır sadullah paşa 19.asır çevirisi sadullah paşa 19.asır manzume şiiri Sadullah paşa 19.asır manzumesi açıklaması sadullah paşa 19.asır manzumesi hangi dünya görüşleri sadullah paşa 19.asır şiirinin açıklanması sadullah paşa 19.asır söz sanatlaRI sadullah paşa 19.asır türk şiiri sadullah paşa 19.asır yorumlanması sadullah paşa 19.manzum şiiri sadullah paşa 19.yüzyıl manzume şiiri sadullah paşa 19.yy sadullah paşa 19.yy yorumlanması sadullah paşa dokuzuncu asır özellikleri sadullah paşa döneminin özellikleri sadullah pasa edebi özelligi sadullah paşa edebi özellikler sadullah paşa edebi özellikleri sadullah paşa eserleri sadullah paşa ile ilgili bi kaç özellik sadullah paşa kimler hakkında yazmıştır sadullah paşa manzume sadullah paşa manzume türü sadullah paşa neden intihar etmiştir sadullah paşa niçin intihar etmiştir sadullah paşa nın 19.asır manzumesi sadullah paşa nın edebi özelligi sadullah paşa nın eserleri sadullah paşa on dokuzuncu asır sadullah paşa on dokuzuncu asır manzumesi sadullah paşa ondokuz asır sadullah paşa ondokuz asırda genel anlamı sadullah paşa ondokuzuncu asır sadullah paşa ondokuzuncu asır şiiri açıklaması sadullah paşa ondokuzuncu asır açıklaması sadullah paşa ondokuzuncu asır manzumesi edebi sanatları sadullah paşa ondokuzuncu asır manzumesinin türkçe açıklaması sadullah paşa ondokuzuncu asır şiiri teması nedir sadullah paşa ondokuzuncu asır şiiri türkçesi sadullah paşa ondokuzuncu asır şiirinin açıklaması sadullah pasa ondokuzuncu asır sozcuk anlamları sadullah paşa ondokuzuncu asırın önemi sadullah paşa ondokuzuncu asrın teması sadullah paşa özellik sadullah paşa özellikler sadullah pasa özellikleri sadullah paşa özellikleri ve eserleri sadullah paşa şiiri sadullah paşa şiirleri sadullah paşa tarafından yazılan 19. asır türkçe açıklaması sadullah paşa türk edebiyatı sadullah paşa ve 19.asır eseri yorumları sadullah paşa-19.asır açıklaması Sadullah paşa'nın Ondokuzuncu Asır adlı manzumesinin zihniyeti sadullah paşa'nın şiirleri sadullah paşa+ondokuzuncu asır manzumesi+söz sanatları sadullah paşa19.asır manzumesi sadullah paşa19.asır manzumesi türkçesi sadullah paşanın 19 sadullah paşanın 19 y.y. şiiri sadullah paşanın 19. asır görüşleri sadullah paşanın 19. asır manzumesi sadullah paşanın 19. asır şiiri sadullah paşanın 19. asır şiirinin açıklaması sadullah paşanın 19. asır şiirinin ana teması sadullah paşanın 19. yüzyıl şiiri sadullah paşanın 19.asır şiiri ve açıklaması sadullah pasanın 19.asır sıırının dusuncesı nedır sadullah paşanın 19.yy manzumesi sadullah paşanın 19.yy manzumesi özellikleri sadullah paşanın dünya görüşü sadullah paşanın dünya ile ilgili düşünceleri sadullah paşanın edebi özellikleri sadullah paşanın edebiyattaki anlatımı sadullah paşanın edebiyattaki önemi sadullah paşanın en belirgin özellikleri sadullah paşanın en önemli özellikleri sadullah paşanın eserleri sadullah paşanın ondokuzuncu .asır manzumesi sadullah paşanın ondokuzuncu asır açıklaması sadullah paşanın ondokuzuncu asır adlı eseri sadullah paşanın ondokuzuncu asır adlı manzumesi sadullah paşanın ondokuzuncu asır eseri sadullah paşanın ondokuzuncu asır şiirinin içerik ve biçim özellikleri sadullah paşanın ondokuzuncu asır şiirinin teması nedir sadullah paşanın önemi sadullah paşanın özellikleri Sadullah paşanın özellikleri nelerdir sadullah paşanın şiir sadullah paşanın türk edebiyatındaki yeri ve önemi sadullah paşanın yazdığı ondokuzuncu asır manzumesinin açıklaması Sadullah Paşanın"Ondokuzuncu Asır"adlı eserin ana düşüncesi nedir? şiir ondokuzuncu asır tema www.ziranbula.com yy hakkındakı görusleri
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. mustafa dedi ki:

    sadullah paşa’nın 19. asır şiirindeki söz sanatları neler_?bilen var mı yazsın

Bir yorum bırak