KADININ TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ (SOSYAL HAKLARI, SİYASİ HAKLARI)


KADININ TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ (SOSYAL HAKLARI, SİYASİ HAKLARI)

Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Devlet yönetiminde, hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibiydi. Kadınlar ata binip ok atar, top oynar, güreş gibi ağır sporlar yapar ve savaşlara katılırlardı. Toplumda tek eşlilik prensibine bağlı kalınır, ev eşlerin ortak malı sayılırdı. Namus ve iffete büyük bir önem verilirdi.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde kadın haklarında gerileme oldu. Kadınlar evlenme, boşanma, miras ve eğitim işlerinde pek çok haklarını kaybettiler. Bununla birlikte köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınlar, her alanda eşlerine destek oluyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında, erkeği cepheye giden Türk Kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silâh ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk Kadını, Türk toplumundaki önemli yerini bir defa daha ispat etmiştir.

Atatürk, kadınlarımızın medenî, siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyordu. Türk kadınının bu durumunu Atatürk şu sözü en güzel şekilde ifade eder: “… Dünyada hiçbir milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu Kadını kadar gayret gösterdim diyemez”.

Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.
Türkiye’de aile çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir.

Ailenin toplumdaki yerini ve önemini Atatürk şu sözü ile açıklar: “Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasî bozulmaya sebep olur.

Kadının Sosyal ve Siyasî Haklarını Kazanması
Atatürk, kadının erkekle birlikte öğrenim yapması, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve savunmuştur. Atatürk Dönemi’nde Türk kadını aile kurma, eğitim yapma ve istediği mesleği seçme hak ve özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmıştır.

   Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştı. Burada kadınların siyasî haklarından söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için, kadınlarımıza siyasî hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını, ülke yönetimine de katılmalıydı.

Medenî kanun ile kazanılan haklardan sonra Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasî haklar 1930’dan itibaren verilmeye başlandı. Önce 1930’da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. Türk kadını, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkına kavuştu. Türk kadını, 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce, milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandı.

Atatürk bir konuşmasında; “Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır.” demiştir. Atatürk “Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey, erkek ve kadının beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasıdır.” sözü ile toplum hayatında kadının önemini belirtmiştir.

Böylece, Türk kadını, modern Türk toplumunda lâyık olduğu yeri tam olarak aldı.


Bu yazı 975 kere okundu.
Etiketler:
ilk türk devletlerinde kadınların yeri ve önemi ilk türk toplumunda sosyal hayat kadının hayattaki yeri kadınını siyasi hakları kadınlar siyasi ve sosyal haklarına ne zaman kavuştu kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması ANLATI kadınların siyasi hakları ve sosyal hakları kadınların sosyal hakları kadınların sosyal ve hak siyasihaklarını ne zaman kazanmışlardır kurtuluş savaşı görsel toplum hayatındaki yer ve önem kurtuluş savaşı ve türk kadını ile ilgili şiirler medeni kanun türk kadını ne gibi haklar kazanmıştır modern turk kadini ve din orta asya türklerinde kadının toplumdaki yeri ve önemi siyasi ve sosyal yaşamda kadının yeri ve önemi toplumsal hayatta kadının yeri ve önemi toplumsal hayatta kadının yeri ve önemi ile ilgili sözler toplumsal inkilaplar türk kadın siyasi ve sosyal haklarını ne zaman kazanmış türk kadını haklarını ne zaman kazanmıştır türk kadını haklarını nezaman ve nasıl kazanmıştır? türk kadını hangi tarihte sosyal haklarını kazanmıştır türk kadını ne zaman siyasi haklara kavuştu türk kadını siyasi ve sosyal haklarını ne zaman kazanmış türk kadını siyasi ve sosyal haklarını ne zaman kazanmıştır türk kadını siyasi ve sosyal haklarını nezaman almıştır türk kadını sosyal ve siyasi haklarını ne zaman kazanmıştır? türk kadını ve siyasal hayat türk kadının ekonomik yerinin tarihi türk kadının siyasi ve sosyal haklarını ne zaman kazanmıştır Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşma kanunu türk kadınının medeni ve siyasi haklarına kavuşması türk kadınının sosyal haklarına kavuşma tarihi türk kadınının toplumdaki yeri şiir türk kadınları siyasi ve sosyal haklarını ne zaman kazanmıştır türk siyasi hayatında kadın türk toplumunda erkegin yeri ve önemi
  • Site Yorum

2 adet yorum var.

  1. hazal dedi ki:

    bu sitede birçok güzel konu içeriği var tebrikler…

  2. hazal dedi ki:

    her zaman ki gibi süper üstü süperrrrr…

Bir yorum bırak