"ankaranın nüfus yogunlugu hakkında bilgi" ile İlişikli yazılar

  • Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

    Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

    1997 yılı nüfus verilerine göre, toplam nüfusun bölgelere dağılımı 1. Marmara 15.936.000 2. iç Anadolu

    22 1 15 Nisan 2008