"tevhid-i tedrisat" ile İlişikli yazılar

  • Eğitim İnkilapları

    EĞİTİMDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLKELER EĞİTİM POLİTİKASI MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ESASLARI TÜRK MİLLİ EĞİTİM'İN ÖNEMİ MİLLİ EĞİTİM TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE

    0 991 8 Mart 2015