ALMANYA

Paylaş
 

Tam Adı : Federal Almanya Cumhuriyeti 
Yüzölçümü : 357 021 km² 
Başkenti : Berlin
Para Birimi : Euro
Dili : Almanca
Nüfusu : 82,400,996  kişi (2007 tahmini) 
Ortalama Yaş : 43 yıl (2007 tahmini) 
Okur Yazarlık Oranı : % 99 (2003 tahmini) 
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 31,400 $ (2006 tahmini)

KONUM

Orta Avrupa’da yer alan ve 2 389 km kıyısı olan Almanya kuzeyden Baltık Denizi ile Kuzey Denizine komşudur. Toplam 3 621 km olan kara sınırının; 68 km’si Danimarka, 456 km’si Polanya, 646 km’si Çek Cumhuriyeti, 784 km’si Avusturya, 334 km’si İsviçre, 451 km’si Fransa, 138 km’si Lüksembourg, 167 km’si Belçika ve 577 km’side Hollanda iledir.

Toplam 357 021 km² alan kaplayan Almanya 31° 37′ K – 22° 02′ K paralelleri ile 24° 43′ D – 36° 54′ D boylamları arasında yer almaktadır. Ülke arazisinin 7 798 km² si göller oluştururken, 349 223 km² si kara yüzeyidir.

Ülkenin en alçak yeri  -3.54 m ile Neuendorf bei Wilster iken, en yüksek yeri 2 963 m ile Zugspitze Tepesidir.

TARİH

Baltık kıyılarında yaşayan Almanlar, Batı Roma Devleti’nin çökmesi ile Alman Krallığı’nı kurdular. Ancak devletin şekli ve sınırları sürekli olarak değişti. Hıristiyanlıktaki mezhep ayrılıkları yüzünden zaman zaman uzun süren savaşlar oldu. 1907’de Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan devletleri ile; Britanya, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi aralarında ittifak kurdular ve 1914’te dünyayı sarsan ve Osmanlı Devleti’nin de da katıldığı 1. Dünya Savaşı meydana geldi. Bu savaş, Almanların yenilgisi ile sonuçlandı. Almanya’nın ekonomisi göktü, enflâsyon arttı. Nasyonel Sosyalist Partisi lideri Hitler, 1933’te Almanların başına geçti. 2. Dünya Savaşı sonunda da Almanya yenik düştü. 1949’da Batı Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu. 1990’da ise Doğu Almanya ile birleşerek şimdiki Almanya Federal Cumhuriyeti oluştu.

YÖNETİM

Ülkenin Tam Adı

: Federal Almanya Cumhuriyeti

Kısa Adı

: Almanya

Yönetim Şekli

: Federal Cumhuriyet

Başkent

: Berlin

Kurtuluş Günü

: 18 Ocak 1871 (Alman Birliği)

Milli Tatil Günü

: 3 Ekim Birlik Günü (1990)

Ülke toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletler; Bu eyaletler; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen’dir.

YER ŞEKİLLERİ

Almanya’nın yeryüzü şekilleri üç kısımda incelenebilir. Ülkenin kuzeyinde geniş ovalar uzanırken, orta kısımları platoluk, güneydeki Bavyera çevresi ise Alp Dağları ile kaplıdır.

Ülkenin üçte birlik bölümünü, yüksekliği 50 m’yi aşmayan Almanya Ovası oluşturur. Burası yer yer buzulların taşıdığı çakıl ve kumlarla (moren) kaplıdır. Baltık ve Kuzey Denizi kıyılarında kumullardan oluşan adalar yer alır. Orta bölümünde yüksekliği nadiren 1000 m’yi aşan tepelik alanlar görülür. Elbe ve Ren nehirlerinin kaynağını aldığı bu sahalar, akarsular ve buzullar tarafından parçalanmıştır. Daha güneyde Karaorman dağları yer alır. Tuna nehrinin kaynağını aldığı saha­da Alp dağlarının kuzey uzantısına geçilir; burada yükseklik 3000 m’ye yaklaşır.

Ülkenin önemli akarsuları, Kuzey Denizine dökülen Ems, Weser ve Elbe’dir. Rejimleri düzenli ve kanallarla birbirine bağlı olan bu akarsular üzerinde taşımacılık yapılır. Denize döküldükleri yerlerde delta oluşmamaktadır. Bunun sebebi gel-git akıntılarının etkin olması ile ilgilidir. Şöyle ki, deniz seviyesinin yükseldiği dönemde deniz, akarsu vadileri boyunca iç kısımlara doğru ilerler. Deniz seviyesinin alçaldığı günlerde ise akarsuların körfezlerde biriktirdiği alüvyonlar, akıntılarla taşınır.

Doğal Afetler: Zaman zaman görülen sel olayları.

Çevre konusunda hassas noktalar: Sanayi tesislerinde kömür kullanımı sonucunda ortaya çıkan hava kirliliği; sülfür dioksitin etkisiyle oluşan asit yağmurları ormanlara zarar vermektedir; Doğu Almanya’dan kaynağını alan nehirlerin taşıdığı endüstriyel atıklar Baltık denizinde kirliliğe neden olmaktadır; tehlikeli atıkların idare edilmesi; Hükümet gelecek 15 yıl içinde nükleer enerji üreten santralleri kapatma kararı aldı; hükümet AB çalışma toplantısında doğal koruma alanları kurarak Avrupa’nın flora, fauna ve habitatını koruman için söz verdi.

İKLİM

Almanya’da ılıman okyanus iklimi görülmektedir. İklim soğuk, yıl boyunca bulutlu ve yağışlıdır. Alp Dağları üzerinde yer alan kısımlarında karasal şartlar görülmektedir. Zaman zaman Alplerden sıcak Fön rüzgarları esmektedir. Ülkenin orta bölümünden geçen nehirlerin zaman zaman donması ulaşımı engeller.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Almanya’nın alçak düzlüklerinde yaprağını döken ormanlar görülür. Ancak ülkenin büyük bir bölümü doğal bitki örtüsünü kaybetmiştir. Yapay yollardan yetiştirilen ormanlar yaygındır. Güneye doğru yüksekliğin artması ile birlikte soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar (sarıçam, huş ve melez) görülür. Ormanlar güneyde Bavyera ve Alplerin kuzey eteklerinde özellikle Salzburg civarında yer alır.

NÜFUS

Nüfusu 82 milyona yakın olan ülkede nüfus artışı durmuştur. Ülkede yaklaşık 7,3 milyon civarındaki nüfusu, başka ülkelerden (ispanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye) gelen işçiler ve aileleri oluşturur. Aileleri ile birlikte 2 milyonu aşan Türk işçileri, diğer ülkelerin işçilerine göre çoğunluktadır. Nüfus yoğunluğu sanayi merkezlerinde fazladır. Nüfusun yaklaşık yansı, Ruhr vadisinden Bonn’a kadar uzanan sahadaki kentlerde toplanmıştır.  Ulaşım ağının iyi olması, kentlerde fazla nüfusun toplanmasını engellemektedir.

Nüfus: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)

Yaş yapısı: 0-14 yaş: % 13.9 (erkek 5,894,724 kişi; kadın 5,590,373 kişi)

                15-64 yaş:66.3 (erkek 27,811,357 kişi; kadın 26,790,222 kişi)
                65 yaş ve üzeri: % 
19.8 (erkek 6,771,972 kişi; kadın 9,542,348 kişi) (2007 tahmini)

Ortalama yaş: Toplam: 43 yıl

                     Erkek: 41.8 yıl
                     Kadın:
44.3 yıl (2007 tahmini)

Nüfus artış oranı: % -0.033 (2007 tahmini)

Doğum oranı: 1 000 kişide / 8.2 doğum (2007 tahmini)

Ölüm Oranı: 1 000 kişide / 10.71 ölüm (2007 tahmini)

 

Net göç oranı: 1 000 kişide / 2.18 göç (2007 tahmini)

Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.06 erkek / kadın

                      15 yaş altı: 1.054 erkek / kadın
                      15-64 yaş: 
1.038 erkek / kadın
                      65 yaş ve üzeri:
0.71 erkek / kadın
                      Toplam nüfusun:
0.966 erkek / kadın (2007 tahmini)

Bebek ölüm oranı: Toplam: 1 000 canlı doğumda / 4.08 ölü

                           Erkek:  1 000 canlı doğumda / 4.51 ölü
                           Kız:
 1 000 canlı doğumda / 3.62 ölü (2007 tahmini)

Ortalama Ömür: Toplam nüfus: 78.95 yıl
                         Erkek:
75.96 yıl

                         Kadın: 82.11 yıl (2007 tahmini)

Doğurganlık oranı: Kadın başına 1.4 çocuk (2007 tahmini)

HIV/AİDS – yetişkin nüfusta yayılma oranı: % 0.1 (2001 tahmini)

HIV/AİDS – taşıyan insan sayısı: 43,000 kişi (2001 tahmini)

HIV/AİDS – ölü sayısı: 1,000 kişiden daha az (2003 tahmini)

Milliyet (Uyruk): Alman

Etnik guruplar: Almanya % 91.5, Türk % 2.4, diğerleri % 6.1 (çoğunlukla of Yunan, İtalyan, Polonyalı, Rus, Sırp, Hırvat ve İspanyollardan oluşmaktadır.) 

Din: Protestan % 34, Katolik % 34, Müslüman % 3.7, inanmayanlar ve diğerleri % 28.3 

Dil: Almanca

Okur yazarlık oranı: 15 yaş altındaki herkes okuma yazma bilmektedir.
                   erkek: %
99
                   kadın: %
99
                   Toplam nüfus: %
99 (2003 tahmini)

YERLEŞME

Almanya’nın önemli kentleri; başkent Berlin, önemli bir liman kenti Hamburg, Münih, Frankfurt, Essen, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf ve Bremen’dir. Kentlerin çevresinde kasaba tipinde toplu yerleşmeler görülür.

EKONOMİ

2. Dünya Savaşı sonucunda yenik düşerek kentleri, fabrikaları yerle bir olan Almanya, çalışkan insanları sayesinde hızla kalkınmıştır. Ekonomik güç bakımından Avrupa’da ve dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Almanya, sahip olduğu demokratik rejim sayesinde hızla kalkınmıştır. Batı Almanya, Avrupa’da en yüksek işçi ücreti ödeyen, sosyal adalet, refahı sağlayan, düşük enflâsyon ve satın alma gücü fazla olan, işsizlik oranı en düşük bir ülke durumundadır. Buna karşılık 1990 yılına kadar Varşova Paktı ülkeleri arasında bulunan Doğu Almanya, aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bununla beraber Doğu Almanya, sosyalist blok içerisinde en fazla gelişmiş ülke olmuştur.

Almanya, ticaret hacmi açısından dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Gelişmiş ve çok iyi düzenlenmiş deniz ve hava ulaşımı ile dünyanın her yerine bağlantı sağlanmaktadır. Hamburg ve Bremen limanları ile Frankfurt Hava Limanı’nın uluslararası taşımacılıkta önemli yeri vardır. Bankacılık, borsa, sigorta işleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, eğlence, pazarlama, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve turizm alanlarında da çok başarılı hizmetler vermektedir.

Almanya, sanayi ürünleri ihraç etmekte, dış ülkelerden yiyecek ve ham madde almaktadır. 2 milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı Alman­ya, Avrupa ülkeleri arasında en fazla alış veriş yaptığımız ve siyasî ilişkilerimizin iyi olduğu ülkedir. Almanya’dan hurda demir ve çelik, taşıt araçları, makine ve cihazlar ile dokuma makineleri ithal etmekteyiz. Bu ülkeye, hazır giyim mallan, özellikle deriden yapılmış kadın giyim eşyaları satmaklayız.

Gayri Safi Milli Hasıla: 2.585 trilyon $ (2006 tahmini)

GSMH Gerçek Büyüme Oranı: % 2.2 (2006 tahmini)

GSMH Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 31,400 $ (2006 tahmini)

GSMH Sektörlere Dağılımı:  tarım: % 0.9
                                       
endüstri: %
29.1
                                       
hizmetler: %
70 (2006 tahmini)

İş Gücü: 43.66 milyon (2006 tahmini)

İş Gücünün Sektörlere Dağılımı: tarım: % 2.8

                                              endüstri: % 33.4
                                              
hizmetler: %
63.8 (1999)

İşsizlik Oranı: % 7.1 (2006 tahmini)

Fakirlik Sınırının Altındaki Nüfus: % 11 (2001 tahmini)

Hane Halkının Gelir Oran Yüzdesi: en düşük % 10: % 3.6
                                                 
en yüksek %10: %
25.1% (1997)

Enflasyon Oranı (tüketici fiyatları): % 1.7 (2006 tahmini)

Yatırımlar (GSMH’ya Oranı): % 17.3 (2006 tahmini)

Bütçe: gelirler: 1.277 trilyon $
 
harcamalar:
1.344 milyar $ (2006 tahmini)

 

Devlet Borçları (GSMH’ya Oranı): % 66.8 (2006 tahmini)

TARIM

Almanya, modern tarım usulleri kullanarak yüksek verim alan bir ülkedir. Almanya’da yetiştirilen tarım ürünleri, ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Önemli tarım ürünlerini buğday (18 milyon ton), arpa, yulaf, çavdar, şeker pancarı, patates, meyve, lahana ve şerbetçi otu oluşturur. Topraklarının büyük bir bölümü orman, çayır ve otlaklarla kaplıdır. Ülkede büyükbaş hayvanlar, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir. Ülkenin üçte birini kaplayan ormanlardan elde edilen ürünlerin (yıllık kereste üretimi 46 milyon m3‘tür) milli ekonomiye katkısı da bir hayli fazladır.

Arazi Kullanımı: Ekili-Dikili Alan: % 33.13

                       Sürekli Ürünler: % 0.6

                       Diğerleri: % 66.27 (2005)

Sulanabilir Arazi: 4,850 km² (2003)

SANAYİ

Almanya dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden birisidir. Ülke sanayisi teknolojisini son derece geliştirmiştir. Almanya’daki sanayiinin gelişmesinde, Ruhr ve Saar havzalarındaki kömür yataklarının önemli etkisi olmuştur. Ruhr Havzası, Almanya’nın en büyük ve dünyanın sayılı sanayi bölgeleri arasındadır. Burada üretilen demir ve çeliğin bir bölümü, makine ve motorların üretiminde kullanılır. Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart, önemli sanayi tesislerinin yer aldığı merkezlerdir. Önemli sanayi dalları; demir, çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt, makineli aletler, elektronik aletler, gemi inşası, tekstil, gıda ürünleri ve başta bira olmak üzere çeşitli içeceklerdir.

Sanayi üretimi büyüme oranı: % 4.4 (2006 tahmini)

MADENCİLİK

Ülkede çıkarılan başlıca madenler; demir, kömür, potasyum, linyit, uranyum, bakır, doğalgaz, kaya tuzu ve nikeldir.

Elektrik Üretimi: 566.9 milyar kWh (2004)

Elektrik Kullanımı: 524.6 milyar kWh (2004)

Elektrik İhracatı: 50.8 milyar kWh (2004)

Elektrik İthalatı: 48.2 milyar kWh (2006)

Elektrik Üretim Kaynakları: fosil yakıtlar: %
                                      
su gücü: %
                                       
diğerleri: % 0
                                       
nükleer: % 0
(2006)

TİCARET

Cari Hesap Dengesi: 134.8 milyar $  (2006 tahmini)

İhracat: 1.133 trilyon $  (2006 tahmini)

İhraç Malları: Çeşitli makineler, taşıtlar, kimyasal maddeler, metaller ve metal ürünleri, gıda maddeleri ve tekstil ürünleri.

İhracat Yaptığı Ülkeler: Fransa % 10.2, ABD % 8.8, İngiltere % 7.9, İtalya % 6.9, Hollanda % 6.1, Belçika % 5.6,  Avusturya % 5.4 ve İspanya % 5.1  (2005)

İthalat: 916.4 milyar $ (2006 tahmini)

İthal Malları: Önemli ithal malları; çeşitli makineler, taşıtlar, kimyasal maddeler, gıda maddeleri, tekstil ve madenlerdir

İthalat Yaptığı Ülkeler: Fransa % 8.7, Hollanda % 8.5, ABD % 6.6, Çin % 6.4, İngiltere % 6.3, İtalya % 5.7, Belçika % 5 ve  Avusturya % 4 (2005)

Dış Borcu: 3.904 trilyon $  (2006) 

Ekonomik Yardım: verdiği; 5.6 milyar $ (1998)

Para Birimi: Euro (EUR)

Mali Yıl: 1 Ocak – 31 Aralık

ULAŞIM

Hava Alanları: 554 tane (2006)

Boru Hatları: Ham petrol: 3,546 km

                        Petrol ürünleri: 3,827 km

                        Doğalgaz: 25,035 km

Demiryolu: 47,201 km

       

Karayolu: Toplam: 231,581 km
               
Asfaltlanmış:
231,581 km (12,200 km’si otoban) (2005) 

Su Yolu: 7,467 km

En önemli su yolları Ren ve Elbe nehirleri ve Kuzey Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Main-Danube kanal hattıdır.

Limanları: Bremen, Bremerhaven, Brunsbuttel, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Mainz, Rostock ve Wilhemshaven’dır.

HABERLEŞME

Hatlı telefon kullanıcıları sayısı: 55.046 milyon tane (2005)

Mobil telefon kullanıcıları sayısı: 79.2 milyon tane (2005)

Telefon Sistemi:  

Yurtiçi Kullanım:

Uluslararası Kullanım:

Radyo istasyonları: 51 tane AM, 787 tane FM ve 4 tanede kısa dalga (1998) istasyonlar bulunmaktadır.

Televizyon istasyonları: Ülkede 1995 yılı itibariyle 373 tane televizyon istasyonu bulunmaktadır.

Ülkenin internet kodu: .de

İnternet host: 11.859 milyon tane (2006)

İnternet kullanıcıları: 50.616 milyon kişi (2006)

ASKERİ ÖZELLİKLER

Askeri Kuvvetler: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri (Deniz Hava Kuvvetleri dahil), Hava Kuvvetleri, Tıbbi Kolordu ve Müşterek Destek Kuvvetleri.

Askere alma yaşı: 18 yaş (2004)

Silah altına alınabilecek 18-49 yaş arası erkekler: 18,917,537 kişi

Silah altına alınabilecek 18-49 yaş arası kadınlar: 17,913,113 kişi (2005 tahmini)

Silah altına alınabilecek 18-49 yaş arası hazır erkekler: 15,258,931 kişi

Silah altına alınabilecek 18-49 yaş arası hazır kadınlar: 14,443,412 kişi (2005 tahmini)

Yıllık askerlik yaşına ulaşan 18-49 yaş arası erkekler: 497,048 kişi

Yıllık askerlik yaşına ulaşan  18-49 yaş arası kadınlar: 470,537 kişi (2005 tahmini)

Askeri harcamaların gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı: % 1.5 (2005 tahmini)

KAYNAKÇA

ATALAY, İ., 1999 Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası s. 104-107 Ege Ü. Basımevi İzmir ISBN 975 94965-4-2 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

http://www.maps.com/reference/phypol/atlas/phy/europe.html

http://www.world-gazetteer.com/home.htm

http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html


Bu yazı 1693 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak