MİLLİ KURULUŞLAR SİYASİ AMAÇ VE HEDEFLERİ


MİLLİ KURULUŞLAR SİYASİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim.

Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden bazıları ile daha İstanbul’da iken görüşmüştüm. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında, Trakya’yı, mümkün olursa, buna Batı Trakya’yı da ekleyerek ve bir bütün olarak İslâm ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere ogün için akıllarına gelen tek çare, İngiltere’nin, bu mümkün olmazsa, Fransa’nın yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamları ile temas kurma ve görüşme imkânları da aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cuınhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin kuruluş amacı da (tüzüklerinin 2. maddesi), Doğu illerinde oturan bütün halkın dinî ve siyasî haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, bu illerdeki müslüman halkın tarihî ve millî haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleri ile bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların sür’atle cezalandırılmalarını istemek. Yerli halk ile azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun Doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükûmet nezdinde teşebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti.

İstanbul’daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak, Erzurum şubesi, Doğu illerinde Türk’ün haklarını korumakla birlikte, Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istilâsına kadar korunduğunu, buna karşılık müslümanlara pek gaddarca davranıldığını; hattâ verilen emre aykırı olarak, göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor (Erzurum şubesinin basılı bildirisi )

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti’nin Erzurum şubesini ilk olarak kuran kimseler, Doğu illerinde yapılan propagandalar ile bunların hedeflerini, Türklük, Kürtlük – Ermenilik meselelerini bilim, teknik ve tarih açılarından inceleyip araştırdıktan sonra, ilerideki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar (Erzurum şubesinin basılı raporu) :

1. Kesinlikle göç etmemek,

2. Derhal ilmî, iktisadî ve dinî bakımlardan teşkilâtlanmak,

3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek,

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin İstanbul’daki yönetim merkezinin, medenî ve ilmî yollara başvurarak maksada ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki müslüman unsurların haklarını savunmak üzere I.e Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hâdisât gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da İstanbul’daki İtilâf Devletleri temsilcilerine ve İtilâf Devletleri Başbakanlarına muhtıra veriyor: Avrupa’ya bir hey’et gönderme teşebbüsünde bulunuyor.

Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin kuruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce, Doğu illerinin Ermenistan’a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihî haklar bakımından onlara öncelik tanınmasına çalışanların, ilmî ve tarihî belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi ağır basıyor. İşte bundan dolayıdır ki, dernek, aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek tarihî ve millî hakları savunmaya çalışıyor.

Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hükûmeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma haklarını koruma gayesiyle, bazı kimseler Trabzon’da da ayrıca bir dernek kurmuşlardı.

Merkezi İstanbul’da olan Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin amacı ve siyasî hedefi adından anlaşılmaktadır. Her halde merkezden ayrılmak gayesini güdüyor.


Bu yazı 630 kere okundu.
Etiketler:
cemiyetin kuruluş amacı cemiyetler cemiyetler kuruluş amacı cemiyetler ve kuruluş amacları cemiyetlerin kuruluş amaçları cemiyetlerin kuruluş amacı cemiyetlerin kuruluş amacı kısa bilgiler cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir cemiyetlerin kuruluş sebebi düşman cemiyetinin kurulma amacı düşman cemiyetlerin kurulma amacı düşman cemiyetlerinin kuruluş amacı düşman cemiyetlerinin kuruluş amacı nedir düsman cemıyetlerın kurulus amacı kısaca milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amacı matemati milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amaçları milli cemiyetin kuruluş amacı milli cemiyetin kuruluş amacı nedir_? milli cemiyetinin amacı milli cemiyetler kuruluş amacı milli cemiyetleri kurulma amacı neddir milli cemiyetlerin amaçları nelerdir milli cemiyetlerin kurulma amacı milli cemiyetlerin kurulma amacı nedir milli cemiyetlerin kurulma amacı özetle milli cemiyetlerin kuruluş amacı kısaca nedir milli cemiyetlerin kuruluş amaçları milli cemiyetlerin kuruluş tarihleri ve amaçları milli cemiyetlerinin kuruluş amacı milli cemiyetlerinin kuruluş amacı nedir milli cemiyetlerinini amacı milli cemiyetlerın kuruluş amacı nedır milli düşman cemiyetinin kurulma amacı milli hedeflerimiz arasında olan siyasi hedefler nelerdir milli hedeflerin amaçları milli kuruluşlar milli kuruluşlar nelerdir MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLERinin kuruluş amacları milli varlığa cemiyetin kuruluş amacı nedir milli varlığa cemiyetler kuruluş amaçları milli varlıga düşman cemiyeti kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetin kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetin kuruluş amacı nedir milli varlığa düşman cemiyetinin kurulma amacı milli varlığa düşman cemiyetler kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetler kuruluş amacı nedir milli varlığa düşman cemiyetler kuruluş amçları ve çalışmaları milli varlığa düşman cemiyetleri kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amacı milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amacı nedir milli varlıga düşman cemiyetlerin kurulma amacı nedir kısa halde milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amaçları nelerdir milli varlığa düşman cemiyetlerin kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetlerin kuruluş amacı nedir milli varlıga düşman cemiyetlerin kuruluş amaçları milli varlığa düşman cemiyetlerin kuruluş amaçları nedir milli varlığa düşman cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir milli varlığa düşman cemiyetlerinin asıl amaçları nelerdir milli varlığa düşman cemiyetlerinin kurulma amacı nedir? milli varlığa düşman cemiyetlerinin kuruluş amacı milli varlığa düşman cemiyetlerinin kuruluş amacı kısa milli varlıga düşman cemiyetlerinin kuruluş amaçları nelerdir milli varlığa düşman kuruluş amacı milli varlığa zararlı cemiyetlerin kuruluş nedenleri milli varlığadüşman cemiyetlerinin amacı nedir mıllı varlıga düşman cemiyetlerini kuruluş amacı nedir? müdafai hukuk cemiyetlerinin amacı nedir kısacası Nutuk pontus cemiyeti kuruluş amacı siyasi hedef nedir siyasi hedefler siyasi hedefler nedir siyasi hedefleri anlatan yazı siyasi hedeflerimiz nelerdir? tarih ve coğrafya kuruluş amacı varlığa düşman cemiyetlerinin kurul ma amacı YARARLI CEMİYETLERkurulus amaçları yararlı cemiyetler yararlı cemiyetler ve kuruluş amacı yararlı cemiyetlerin kuruluş amacı yararlı cemiyetlerin kuruluş amacı nedir yararlı cemiyetlerin kuruluş amaçları yararlı ve zararlı cemiyetler kuruluş nedenleri vikipedi yararlı ve zararlı cemiyetler vikipedi
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. fatma dedi ki:

    teşekkür ederim hepinize .))

Bir yorum bırak