Beyin ve Bölümleri; Beynin Vücudumuzdaki Yeri ve Büyüklüğü

Paylaş
 

Beyin, sinir sistemimizin en önemli parçasıdır. Çok nazik bir organ olduğu için kafatasının içinde bulunur. İnsanı hayvandan ayıran en önemli organ olan beyin vücut ağırlığına oranla diğer omurgalıların hepsinden ağırdır. Normal yetişkin bir erkeğin beyni 1350 gr., kadının da 1250 gr. kadardır. Doğuşta insan beyni diğer organlara göre çok büyüktür. Vücut ağırlığının 12’de biri kadardır. Yetişkin bir insan beyninin ağırlığı vücut ağırlığının 50’de biri kadardır.

Beynin Bölümleri

Beyin bir ana üst kısım ile beyincik ve omuriliğin beyindeki bölümü olan soğancıktan meydana gelir.

Beyin (Cerebrum):  beynin üst ana bölümüdür ve iki yarımküreden meydana gelir. Yarımküreler de derin yarıklarla lob denilen bölümlere ayrılır. Bunlar alın, duvar, artkafa ve şakak loblarıdır. Bir beyin kesitine bakıldığında boz ve ak olmak üzere iki renk görülür. Boz kısımlara boz madde (cevher), ak kısımlara da ak madde (cevher) denir. Beynini kabuk kısmı boz, içi de ak maddeden yapılmıştır.

Beyin Kabuğu: boz maddenin meydana getirdiği tabakaya beyin kabuğu denir. Sayısız sinir hücreleriyle sinir liflerinden ve destek dokulardan meydana gelmiş olan beyin kabuğu tabakalar durumundadır. Bu tabakalar 6 tanedir.

Beyincik (Cerebellum): beynin üst ana kısmının alt arkasında bulunur. Buna arka beyin de denir. Beyincik, bir orta lob ve iki yan lob olmak üzere üç lobdan meydana gelmiştir. Beyinciğin kesitine bakıldığında bir ağaç gibi dallar göze çarpar. Bundan ötürü beyinciğe hayat ağacı da denir.

Soğancık ya da Omurilik Soğanı (Bulbus): beynin üçüncü bölümüdür. Omuriliğin  beyne kadar uzanan bölümüdür.

Beynin İçi: Beynin içi akıl almayacak kadar sayıda sinir lifleriyle hücrelerinin birbirleriyle çeşitli kesişmeler yaptığı bir yerdir. Omurilikten gelen sinirler bu bölümde birleştikleri gibi çeşitli emirleri organlara götüren sinirler de birçok birleşme yaparak beynin içine geçerler.

Beynin saydığımız bu bölümleri dışında bazı diğer bölümleri şunlardır;

-Köprü; beyinciğin önünde yer alır ve beyin yarımkürelerini birbirine bağlar.

-Karıncıklar; beyinde bulunan dört boşluğa verilen addır.

-Talamus; beynin dağıtma merkezidir

-Hipotalamus; iç organlarımızla dolaşım sistemimizin birlikte çalışmasını sağlar.

[youtube -dNSgXtUlvg]

 


Bu yazı 749 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak