Atatürk İlkeleri

 • YURTTA BARIŞ CİHANDA BARIŞ

  YURTTA BARIŞ CİHANDA BARIŞ Atatürk bir asker olduğu halde mümkün olduğu kadar savaşın dışında kalmak

  3 624 6 Şubat 2015
 • ATATÜRK İLKELERİ

  ATATÜRK İLKELERİ

  ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik İnkılâpçılık Milliyetçilik Devletçilik   #Bütünleyici İlkeler# Akılcılık ve Bilimsellik Çağdaşçılık

  0 351 2 Şubat 2012
 • AKILCILIK VE BİLİMSELLİK

  AKILCILIK VE BİLİMSELLİK

  Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel ve akılcı bir düşünceyi (rasyonalizm) Türk toplumunun bütün

  0 543 18 Ocak 2012
 • MİLLİ EGEMENLİK

  MİLLİ EGEMENLİK

  Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya

  0 478 16 Kasım 2011
 • ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

  ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

  “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Atatürk, yeni devletin kurulmasında bu düşüncesinden güç almıştır.   

  0 495 16 Kasım 2011
 • MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK, ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ

  MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK, ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ

  Her Türk’ün büyük bir dikkat ve titizlikle koruması gerekli Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi, Atatürk

  0 584 15 Kasım 2011
 • İNSANLIK VE İNSAN SEVGİSİ

  İNSANLIK VE İNSAN SEVGİSİ

  Atatürk milliyetçiliğinin diğer milletler hakkına saygı duyduğunu belirtmiştik. Bu konuda Atatürk şöyle söylemiştir: “Gerçi bize

  0 424 15 Kasım 2011
 • ÇAĞDAŞÇILIK VE BATILILAŞMA

  ÇAĞDAŞÇILIK VE BATILILAŞMA

  Akılı ve bilimi kendine öncü yapan Atatürk çok gerçekçi idi. Madem ki Türk milleti modernleşecek,

  0 376 14 Kasım 2011
 • DEVLETÇİLİK

  DEVLETÇİLİK

  Ekonomik etkinliğin toplum ve devlet hayatındaki önemi daha önce anlatılmıştı. Ekonomik hayatın temelinin üretim olduğu

  0 511 14 Kasım 2011
 • MİLLİYETÇİLİK

  MİLLİYETÇİLİK

  Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve

  0 402 13 Kasım 2011
12