Büyük Selçuklu

 • Sultan Muhammed Tapar

  Berkyaruk öldükten sonra küçük yaştaki oğlu Melikşâh Bağdad’ta sultan ilân edildi ve Emîr Ayaz da

  0 822 8 Şubat 2015
 • Alp Arslan’ın Tahta Çıkışı

  Sultan Tuğrul Bey, çocuğu olmadığı için, ölmeden önce yerine Çağrı Bey’in oğullarından Süleymân’ın geçirilmesini vasiyet

  0 1459 8 Şubat 2015
 • Rüzgar gibi uçan atlar üzerinde uzun saçlı

  Tuğrul ve Çağrı Beyler, tıpkı Göktürk başbuğları Bilge ve Kül Tegin kardeşler gibi hareket ediyorlardı.

  0 561 8 Şubat 2015
 • Sencer’in Batıdaki Politikası

  Sencer’in Batıdaki Politikası

  Daha sonra siyâsî alanda yeniden durumunu kuvvetlendirmek isteyen Abbâsî Halîfesi Müsterşid Billâh, Irak Selçuklu sultanı

  0 407 30 Kasım 2012
 • Mervani Devleti’nin Ortadan Kaldırılması

  Mervani Devleti’nin Ortadan Kaldırılması

  Vezîr Nizâm ül-Mülk’ün damadı olan devrin ileri gelen devlet adamlarından Fahr üd-Devle Muhammed b. Cüheyr,

  0 451 8 Kasım 2012
 • Kavurd’un İsyanı

  Kavurd’un İsyanı

  Sultan Alp Arslan 1067’de Kirmân meliki olan kardeşi Kavurd’un isyanı ile karşılaştı. Bu sebeple derhal

  0 411 14 Eylül 2012
 • Anadolu’nun Adım Adım Fethi

  Anadolu’nun Adım Adım Fethi

  Çeşitli gaileleri ortadan kaldırıldıktan sonra, imparatorluk merkezini İsfahan’a nakleden Melikşah’ın geniş ölçüde fütûhatı başladı. Malazgirt

  0 373 5 Eylül 2012
 • Sultan Sencer

  Sultan Sencer

  Sultan Muhammed Tapar öldüğü zaman, henüz küçük yaşta bulunan oğlu devlet büyükleri tarafından Selçuklu tahtına

  0 449 2 Eylül 2012
 • Batıniler Üzerine Yapılan Seferler

  Batıniler Üzerine Yapılan Seferler

  Sultan Muhammed Tapar gittikçe gelişen Bâtınîlik hareketine karşı da ciddî tedbîrler aldı. İlk olarak Bâtınîlerin

  0 373 25 Ağustos 2012
 • Gurlular ile Mücadele

  Gurlular ile Mücadele

  Sencer’in Katvan’daki mağlûbiyetinden sonra Gûrlular Herât’ı almış ve Belh’e kadar ilerlemişlerdi (1147). Gûrlulara engel olmağa

  0 291 24 Ağustos 2012