Dünya Dinleri

 • Yehovanın Şahitleri

  Yehovanın Şahitleri

  Yehova şahitliğinin kurucusu C.T. Razıl ‘dır.(Charles Taze Russell 1852-1916) Razıl önceleri bir Kitab-ı Mukaddes topluluğu

  0 453 9 Mart 2009
 • Vica – Vika Dini

  Vica – Vika Dini

  Vika, Anglo-Kelt sistemine ait bir Pagan geleneğidir. Sürekli olarak gelişmeyi ve evrenin döngülerine göre yaşamayı

  0 405 9 Mart 2009
 • Mormon Dini – Mormonlar

  Mormon Dini – Mormonlar

  Hıristiyan dini hareketlerinden biri olarak ortaya çıkan ve zamanla bağımsız bir din görünümünde olan Mormonluk

  0 372 9 Mart 2009
 • Ortadoğu Dinleri

  Ortadoğu Dinleri

  İslamiyet (Sünnilik) Dürzilik Zerdüştlük (Mazdaizm) Sabiiler (Mandenler) Yezidilik Hıristiyanlık MUSEVİLİK Samirîlik

  0 442 9 Mart 2009
 • İslamiyet (Sünnilik)

  Arapça “selem” kökünden alınmış olan islâm, lügatta, “itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim

  0 521 9 Mart 2009
 • Dürzilik

  Dürzilik, Fatimi halifesi Hakım Biemrillah ‘i tanrı olarak kabul eden ezoterik bir inanç akımıdır. XI.

  0 582 9 Mart 2009
 • Zerdüştlük (Mazdaizm)

  İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi Zerdüştilik ‘tir. Bu

  0 777 9 Mart 2009
 • Sabiiler (Mandenler)

  Sabiiler (Mandenler)

  Araplar tarafından “Sâbiî” (Subbi ya da Subbâ) biçiminde adlandırılan bu topluluk, kendilerine “Mandenler” (bilgili olanlar,

  0 536 9 Mart 2009
 • Yezidilik

  Yezidilik

  Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi’lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri

  0 496 9 Mart 2009
 • Hıristiyanlık

  Hıristiyanlık <!– #ie5menu { position: absolute; width: 280px; background-color: menu; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height:

  0 681 9 Mart 2009
12