Ekonomi İnkilapları

 • Ekonomi İnkilapları

  Ekonomi İnkilapları

  BAYINDIRLIK ALANINDA GELİŞMELER MİLLİ EKONOMİNİN KURULMASI SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER TARIM ALANINDA GELİŞMELER TİCARET ALANINDA GELİŞMELER

  0 457 21 Ekim 2012
 • TİCARET ALANINDA GELİŞMELER

  TİCARET ALANINDA GELİŞMELER

    Osmanlı Devleti Dönemi’nde ticaret büyük ölçüde azınlıkların elinde idi. Millî ekonominin kurulmasıyla Türkler de

  0 428 26 Kasım 2011
 • TARIM ALANINDA GELİŞMELER

  TARIM ALANINDA GELİŞMELER

  Tarımın Türk ekonomisindeki önemi göz önüne alınarak, Tarım Bakanlığı yeniden düzenlendi. Atatürk’ün “Türkiye’nin gerçek sahibi

  0 447 26 Kasım 2011
 • SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER

  SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER

  Kapitülâsyonların etkisiyle ülkemizde millî sanayi kurulamamıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, İstanbul, İzmir, Adana gibi şehirlerimizde birkaç

  0 373 25 Kasım 2011
 • MİLLİ EKONOMİNİN KURULMASI

  MİLLİ EKONOMİNİN KURULMASI

  Osmanlı Devleti’nin yıkılışında ekonomik çöküntü büyük bir rol oynamıştı. Ülkede sanayi gelişmemiş, yetersiz olan alt

  0 449 25 Kasım 2011
 • BAYINDIRLIK ALANINDA GELİŞMELER

  BAYINDIRLIK ALANINDA GELİŞMELER

  Uzun savaşlar ülkemizi harap bir hâle getirmişti. İnsanımızın yaşama şartlarını kolaylaştırmak, bayındırlık faaliyetlerini zorunlu kılıyordu.

  0 313 24 Kasım 2011