Kısa (namaz) Surelerin Okunuşu

Paylaş
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİL SURESİ

Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaaaabil fiiiil )

( elem yec al keydehüm fiii tadliiiil )

( ve ersele aleyhim tayran ebeeebiiiil )

( termiiiihim bi hıceeeratim min sicciiil )

( fece alehüm keas fim me’ – küüüül )

 

KUREYŞ SURESİ

 

Li  iiileeefi gurayyyşş )

iiileeefihim rıhleteş şiteeei vessayyyff )

( fel yegbüdüüü rabbe heeezel beyyyt )

( elleziii et – amehüm min cüüü – ıv ve eeemehüm min havvvff )

 

MAUN SURESİ

Eraeytelleziii yükezzibü biddiiin )

( fezeeelikellezii yedu’ ul yetiiim )

( veleee yehuzzu aleee ta aaamil miskiiin )

( fe vey lül lil müsalliiin )

( elleziiinehün an saleeetihim seeehüüün )

( elleziiinehüm yüraaa üüüne ve yemne uuunel meeeuuun )

 

KEVSER SURESİ 

Inneee eğtayneee kel kevser )

( fe salli li rabbike ven har )

( inne şeeeni eke hüvel ebter )

 

KAFİRUN SURESİ

Gul yeee eyyühel keeefiruuun )

( leee aaabidümeeee taaabüdüüün )

( veleee entüm aaabidüüüne meeee aaabüd )

( veleee ene aaabidümmeee abettüm )

( veleee entüm aaabidüüüne meeee aaabüd )

( leküm diiinüküm veli yediiin )

 

NASR SURESİ

Izeee ceee E nasrullaaaahi vel fethu )

( vera eytenneeese yedhulüüüne fiii diiinilleeehi efveeeceee )

( fe sebbih bi hamdi rabbike vesteğ fir hü )

( innehüüü keeeene tevveeebeee )

 

TEBBET SURESİ

Tebbet yedeee ebiii lehebiv ve tebb )

( meee eğneee anhü meeelühüüü vemeee keseb )

( seyes leeeneee ran zeeeteleheb )

( vem raetüh hammeeeletel hatab )

( fiii ciiidiheee hablüm mim mesed )

 

İHLAS SURESİ

Gul hü vellaaaahi ehad )

( allaaaahüs samed )

( lem yelid )

( velem yüüüled )

( velem yekül lehüüü küfüven ehad )

 

FELAK SURESİ 

Gul euuuzü bi rabbil felak )

( min şerrimeee halak )

( ve min şerri ğaaasigın izeee ve gab )

( ve min şerrin neffeeeseeeti fil ugad )

( ve min şerri haaaasidin izeee haseed )

 

NAS SURESİ

Gul euuuzü bi rabbin neeees )

( melikin neeees )

( ileeehin neeees )

( min şerril ves veeesil hanneees )

( elleziii yüves visü  – fiiisudüüü rin neeees )

( minel cinneti ven neeees )


Bu yazı 1183 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak