Celal Bayar Üniversitesi 2011-2012 Pedagojik Formasyon Başvuruları

Paylaş
 

Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için çeşitli birimlerden olmak üzere toplamda 200 kişilik kontenjan verildi. pedagojik formasyon programına ön kayıt için başvurular 4-11 ekim 2011 tarihleri arasında alınacak. başvurular, gerekli evraklarla Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşlerine şahsen yapılacak. kesin kayıt tarihleri ise 14-17 ekim 2011 olarak belirlendi. Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına ön kayıt ve kesin kayıt için başvurularla ilgili ayrıntılar şöyle;

Öğrenci alımı aşağıdaki bölümlerden ve belirlenmiş olan kontenjanlar dahilinde yapılacaktır. Her bölüm kendi içinde diploma not ortalamasına göre  sıralanacaktır. Eğer belli bir alana ayrılan kontenjan dolmazsa, artan kontenjanlar diğer alan  mezunlarına aktarılacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN EVRAKLAR

1-    Başvuru Formu: uygulama2.cbu.edu.tr/formasyon internet adresindeki form doldurulup kayıt ettikten sonra doldurulan formun çıktısı alınacak. Adaylar lisans not ortalamalarını Başvuru Formuna 100’lük sistem üzerinden girmelidir. Adayın transkript belgesinde 100’lük sisteme göre not ortalamasının bulunmaması durumunda, mezun olduğu kurumdan not ortalamasının 100’lük sistemde karşılığını gösteren bir belge alıp bu resmi belgeye istinaden başvuru formuna 100’lük sisteme çevrilmiş notunu girebilir. Adayın böyle bir belgeye ulaşamaması durumunda, not ortalamasını YÖK not dönüşüm cetvelini kullanarak 100’lük sisteme çevirmesi ve sonucu başvuru formuna girmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış beyanlardan adaylar sorumludur. Bu durumdaki adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılır ve başvuru ücreti iade edilmez.  Adaylar, mezun oldukları kurumdan aldıkları not ortalamasının 100’lük sistemde karşılığını gösteren resmi belgeyi  ön kayıtta istenen evraklara eklemek zorundadır.

2-   Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,

3-    Transkript (Aslı veya onaylı sureti),

4-    Ön Kayıt Ücreti Banka Dekontu: (T.C. Ziraat Bankası Manisa Merkez ŞubesiTR59000100018839477269-5001    no’lu hesaba 20 TL yatırılacaktır.  Ön kayıt ücreti bankaya yatırılırken açıklama kısmına  “T.C. Numarasını ve Pedagojik Formasyon  Ön Kayıt Başvuru Ücreti” olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır.   Ön kayıt ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir).

NOT: Başvuru formunu adayın kendisi doldurmak şartıyla, öğrenci adına üçüncü kişiler de başvuru evraklarını teslim edebilir.

Ön kayıt sonucunda kesin kayda hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 13 Ekim 2011tarihinde internet üzerinden duyurulacaktır.

Adaylar kesin kayıtlarını 14 Ekim 2011 ve 17 Ekim 2011 tarihlerinde aşağıda istenen evraklarla birlikte Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşlerinemesai saatleri içerisinde  şahsen yapacaklardır.

Belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine,  yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre 18-19 Ekim 2011 tarihlerinde kesin kayıt yapılacaktır.

Kontenjanların dolmaması durumunda yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre 21 Ekim 2011 tarihinde saat 10:00′ da Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Kampusu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Birinci Kat 106 No’lu Amfi’de isim okunarak, hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslına bakılarak alınacaktır),

2-      4 Adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez),

3-      Öğrenim Ücretinin  I. Taksiti  1000 TL. nin yatırıldığına dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Toplam ücreti  2050 TL. dir.  II. Taksit 1050 TL. Ocak ayı içerisinde alınacaktır.  I. Taksiti bankaya yatırırken  açıklama kısmına  “T.C. Numarasını ve Pedagojik Formasyon  I. Taksiti ” olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır).

Ücretler 

T.C. Ziraat Bankası Manisa Merkez Şubesi

TR 59000100018839477269-5001  no’ lu hesaba yatırılacaktır.


Bu yazı 829 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak