Öğrenme Psikolojisi – Gestalt Psikolojisi (Wertheimer, Koffka, Köhler)


Gestalt kelimesi bütün anlamına gelmektedir. Gestalt psikolojinsin temelini oluşturan düşünce, organizma kendini oluşturan parçaların örgütlenmiş bir bütünüdür, fiziksel ve kimyasal elementlere indirgenemez anlayışıdır. Gestalt psikolojisine göre bütün parçaların toplamından fazladır ve farklıdır.
Gestalt psikologları davranışça yaklaşımla ortaya konulan görüşlere karşı çıkmaktadırlar. Gestalt psikologlarına göre öğrenme basit bir uyarıcı tepki ilişkisi değildir. Öğrenme olayları algılamak parçalar arasında ilişkiler kurmayı gerektirir.
Gestalt psikolojisinde algılama ve algı yasaları çok önemli bir yer tutmaktadır. Algı, bu kuramda örgütleme olarak ele alınmaktadır ve öğrenmeyle ilgili görüşlerin çoğu algılamayla ilgili çalışmalara dayanmaktadır.

Algı ve Algı Yasaları
Biraz önce de ifade edildiği gibi algı Gestalt psikologlarını göre bir örgütlemedir. Bu örgütleme bütüncüdür ve bütün parçaların toplamından daha büyük ve farklı bir yapı oluşturur. Gestalt psikologlarının yaptığı çalışmalar günümüzde üzerinde halen çalışılmakta olan kuantum fiziğinin temel verilerine de gönderme yapmaktadır. Kuantum fiziği, basit varlıklar birleştiğinde veya ilişki kurduğunda yeni özelliklerin ortaya çıkacağını varsayar. Buna göre bütün, parçaların toplamından fazladır. Her kuantum parçası her yerde, her zaman olma potansiyeline, dünyayı etkilemek için çok yönlü kapasiteye sahiptir.

Algı Yasaları
* Zemin-Şekil Yasası
* Yakınlık Yasası
* Süreklilik Yasası
* Benzerlik Yasası
* Tamamlama Yasası
* Basitlik Yasası
* Pragnaz Yasası

Zemin-Şekil İlişkisi: Bütün algılarda bir zemin ve bu zeminden önce göze çarpan bir şekil bulunmaktadır. Algılamalarımızda zemin üzerinde dikkatimizi çeken şekli görür ve onu algılarız. Zemin-şekil yer değiştirebilir ve dikkat ettiğimiz nesne şekil olurken diğer uyarıcılar zemini oluşturmaktadır. Zemin-şekil algısında şeklin algılanmasına neden olan daha çok dikkat çekici olmasıdır.

Yakınlık Yasası: Organizma bir alan içinde bulunan nesnelerin birbirine yakınlıklarına göre gruplayarak algılama eğilimindedir. Buna yakınlık yasası denilmektedir. Yakınlık, zamanda ve mekanda yakınlık olarak iki grupta ele alınabilir.
Zamanda yakınlık için verilebilecek en iyi örnek, müziktir. Müzikteki notalar zamanda yakınlık algısına göre düzenlenmiştir. Zaman içinde birbirine yaklaşan ya da uzaklaşan vuruşlar melodileri oluşturmakta ve bu vuruşlar ritim algımızı oluşturmaktadır.
Mekanda yakınlık algısına, bireylerin bir araya geldiğinde tek tek değil de bir topluluk olarak algılanmasını örnek verebiliriz. Mekan içinde birbirine yaklaşan nesneler bir bütün olarak algılanma eğilimine neden olmaktadır.

Süreklilik Yasası: Organizma ani, birdenbire olan değişikliklerden daha çok düz giden sürekliliği algılama eğilimindedir. Aynı yönde giden birimler, çizgiler birbiri ile ilişkili olarak algılanmaktadır. Süreklilik algısında organizma devam eden bir etkinliği algılama eğiliminde olurken ani meydana gelen olaylar süreklilik algısını olumsuz etkiler. Akış halinde olan bir trafikte uzun süre araç kullanan bir sürücü aniden meydana gelen bir duruma hemen tepki gösteremez.

Benzerlik Yasası: Organizma birbirine benzeyen uyarıcıları gruplayarak algılama eğilimindedir. Buna benzerlik yasası denilmektedir. Benzerlik yasasında hem görsel hem de işitsel uyarıcıların algılanması da önemli görülmektedir. Örneğin birçoğumuz çekik göz yapısına sahip insanları gruplayarak algılama eğilimindeyizdir. Çoğu kişiye göre tüm çekik gözlüler ilk başta Japon olarak algılanır. Şarkıcıları düşündüğümüzde de birbirine benzeyen ses yapısına sahip şarkıcıları gruplayarak algılama eğilimindeyizdir.

Tamamlama Yasası: Gestalt psikolojisinde tamamı görülmeyen ya da daha tamamlanmamış nesneler bütün olarak algılanır. Tamamlama yasası nesneleri tamamlama olduğu gibi olayları da tamamlama eğiliminde olmamıza neden olur. Tamamını görmediğimiz nesneleri organizma tamamlarken, tamamını bilmediğimiz olayları da zihinde tamamlama yoluna gideriz. Karşınızdan gelen bir çiftin kendi aralarında yaptıkları tartışmayı bir anlık duyduğunuzda ne yapıyorsunuz. Birçoğumuz bu olayı zihnimizde tamamlamaya gitmekteyiz.

Basitlik Yasası: Organizma, karmaşık, zor olaylar yerine daha basit ve düzenli olanı algılama eğilimindedir. Basit, düzenli bir şekilde organize edilmiş şekiller karmaşık olanlardan daha kolay algılanır. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip bir problemin daha kolay ve tek boyutlu probleme göre algılanması daha zordur.

Pragnaz Yasası: Gestalt psikologların algı yasalarıyla ilgili öne sürdükleri en kapsamlı yasa Pragnaz yasasıdır. Bu yasaya göre;
“her psikolojik olayda anlamlı, tam ve basit olma eğilimi vardır.”
Pragnaz yasası, Gestalt psikolojisinin temel bir ilkesi olup aslında diğer tüm yasaları içine alan bir yapı sergilemektedir.


Bu yazı 6366 kere okundu.
Etiketler:
"gestalt psikolojisi" ve öğrenme algı ilkeleri algıda yakınlık algılama ilkeleri algılama kurumsal ilkeler GESTALT algılamada gestalt ilkeleri şekil zemin benzerlik yasaları frazer bütünlük kuramı gestald kuramı öğrenme yasaları gestalt gestalt algı ilkelerinden benzerlik ilkesi gestalt algı kuramları gestalt algılama gestalt algılama ilkeleri gestalt AND şekil gestalt basitlik ilkesi GESTALt hayatı gestalt ilkeleri gestalt ilkeleri süreklilik gestalt ın şekil zemin ilişkisi gestalt kuramı gestalt kuramı algı yasaları gestalt kuramı basitlik yasasına örnek gestalt kuramı benzerlik yakinlik devam gestalt kuramı devamlılık gestalt kuramı koffka gestalt kuramı şekil zemin ilişkisi gestalt kuramı tarihçesi gestalt kuramı-benzerlik gestalt kuramının yasaları gestalt öğrenme GESTALT öğrenme kuramı gestalt öğrenme yasaları gestalt örnekleri gestalt psikolojisi gestalt psikolojisi kuramları gestalt psikolojisi örnegi gestalt şekil zemin ilişkisi gestalt süreklilik gestalt süreklilik ilkesi geştalt tamamlama ilişkisi örnekleri gestalt tamamlama ilkesi gestalt teorileri neden önemlidir gestalt teorisi gestalt teorisi olarak süreklilik gestalt yakınlık ilkesi gestalt yasalarından tamamlama ilkesine örnekler hermes benzerlik yasası koffka köhler köhler koffka öğrenme algılama Öğrenme Psikolojisi öğrenme psikolojisi gestalt öğrenme psikolojisi köhler öğrenme teorileri gestalt öğrenmede gestalt pragnaz denge yasası pragnaz ilkesi psikolojide gestalt yasaları related:gsf.baskent.edu.tr/duyuru/gestalt.doc gestalt kuramı şekil zemin algısı şekil zemin ilişkisi gestalt şekil zemin ilişkisi psikoloji şekil zemin yasası sekil zemın örnekleri şekil-zemin ilişkisi sekıl zemın ılıskısınde orgutlenme tamamlama ilkesi gestalt Wertheimer WERTHEIMER KISACA HAYATI Wertheimer kuramının hayatı Werthimer yakınlık algısı yasası benzerlik ilkesi yakınlık ilkesi zemin-şekil algısına örnek zemin-şekil ilişkisi
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. Mahmut Ayhan dedi ki:

    Işık hızında öğrenmeyi yabancı dil öğrenmeye de uygulamak mümkün.

Bir yorum bırak