Sultan I. Mahmud Han

Paylaş
 

Sultan I. Mahmud Han
(1696-1754)

Babası : Sultan II. Mustafa
Annesi : Saliha Sultan
Doğduğu Tarih : 2 Ağustos 1696
Padişah Olduğu Tarih : 2 Ekim 1730
Ölümü : 13 Aralık 1754

Sultan Mahmud, yirmidördüncü padişahı olarak, Ekim 1730’da Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Mahmud, anne kucağında ve onun sevgisi ile büyümüş ve dönemin en ünlü hocalarından iyi bir eğitim almıştı. Güçlü zekası ve öğrenme isteği, kısa zamanda çok bilgili olmasını sağlamıştı. Edebiyat ile uğraşmayı ve şiir yazmayı seviyordu. Şiirlerini “Sebkati” mahlası ile yazdı ve güzel besteler yaptı. Hat sanatı ile de ilgilendi ve güzel çalışmalar yaptı. Ülkenin fikri kalkınması için önemli çalışmalar yaptırdı. Yeni kurulan matbaa ile yakından ilgilendi ve çalışmalarına hız kazandırdı. En büyüğü Ayasofya’da olmak üzere çeşitli kütüphaneler kurdu. Eğitimin yaygınlaşması için mektepler açtı.

Sevimli, güzel bir yüzü, minyon bir bedeni, gür siyah sakalı ve düşük omuzları vardı. İyiliksever bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. 1750 İstanbul yangınında birçok tarihi bina ve çarşı zarar görmüştü. Çarşı esnafına haber göndermiş, zarar ve ziyanlarını kendi özel bütçesinden ödemişti.

KRONOLOJİ

01.10.1730 III. Ahmed’in tahtan ferâgatı.
 I. Mahmud’un Padişah olması.
14.11.1730 Patrona Halil ve arkadaşlarının yok edilmesi.
05.12.1730 Lale Devri’nin en önemli şairi Nedim’in ölümü.
11.12.1730 İbrahim Paşa’nın öldürülmesi.
Mehmed Paşa’nın sadareti.
22.01.1731 Silâhdar Mehmed Paşa’nın azli.
İbrahim Paşa’nın sadareti.
30.07.1731 Kirmanşah’ın alınması ve Erdelan Eyaleti’nin işgali.
10.09.1731 İbrahim Paşa’nın azli.
Topal Osman Paşa’nın sadareti.
16.09.1731 Korican zaferi ve Hemedan’ın alınışı.
11.10.1731 Urmiye’nin fethi.
10.01.1732 Osmanlı-Safavi barışının imzalanması.
12.03.1732 Topal Osman Paşa’nın azli.
Ali Paşa’nın sadareti.
12.12.1733 Nadir Han’ın Osmanlı-Safavi Barışı’nı bozarak Bağdad saldırısı.
19.07.1733 Anadolu Beylerbeyi Topal Osman Paşa’nın Bağdad zaferi.
12.07.1735 Ali Paşa’nın azli.
Bağdad Valisi İsmail Paşa’nın sadareti.
24.12.1735 İsmail Paşa’nın azli.
Gürcü İsmail Paşa’nın sadareti.
09.01.1736 İsmail Paşa’nın azli.
Seyyid Mehmed Paşa’nın sadareti.
16.06.1736 Barışı ihlal eden Rusların Azak ve Kılburun Kaleleri’ni işgali.
Sultan III. Ahmed’in vefatı.
Osmanlı-Rus seferi sebebiyle İran’lılarla barış imzalanması.
12.11.1736 Kırım Hanı Fetih Giray’ın Hanlık arazisini istila eden Ruslara karşı büyük zaferi.
04.08.1737 Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferi.
06.08.1737 Seyyid Mehmed Paşa’nın azli.
Abdullah Paşa’nın sadareti.
19.12.1737 Muhsinzade Abdullah Paşa’nın azli.
Mehmed Paşa’nın sadareti.
15.08.1738 Orsova Kalesi’nin alınması ve Rusların Özü ve Kılburun Kaleleri’nden çekilmeye mecbur edilmeleri.
Hisarcık zaferi ve Belgrad yolunun yeniden açılması.
22.03.1739 Mehmed Paşa’nın azli.
Hacı Ivaz Mehmed Paşa’nın sadareti.
19.08.1739 Hotin Kalesi’nin düşman eline geçmesi.
01.09.1739 Belgrad ateşkesi gereğince Avusturyalıların Sırbistan’dan Rusların da Karadeniz Bölgesi’nden uzaklaştırılmaları.
05.09.1739 Hotin Kalesi’nin alınması.
23.06.1740 Mehmed Paşa’nın azli.
Nişancı Ahmed Paşa’nın sadareti.
21.04.1742 Ahmed Paşa’nın azli.
Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadareti.
23.09.1743 Ali Paşa’nın azli.
Seyyid Hasan Paşa’nın sadareti.
27.09.1743 Nadir Şah’ın sekiz gün süren Musul kuşatmasındaki başarısızlığı.
23.08.1745 Kagâverd Savaşı’nda Nadir Şah’ın başarı kazanması.
05.04.1746 Nadir Şah’ın iki devlet arasında yapılan görüşmelerde dini ve askerî isteklerinden vazgeçmesi üzerine Kasrı Şirin Andlaşması’nın yeniden kabul edilmesi.
Osmanlı ile İran arasındaki sınırın kesin olarak çizilmesi.
09.08.1746 Hasan Paşa’nın azli.
Tiryaki Mehmed Paşa’nın sadareti.
24.08.1747 Mehmed Paşa’nın azli.
Seyyid Abdullah Paşa’nın sadareti.
03.01.1750 Abdullah Paşa’nın azli.
Mehmed Emin Paşa’nın sadareti.
26.03.1750 Çarşılar yangını.
Sultan I. Mahmud’un kendi parasıyla esnafın uğradığı bütün zararı ödemesi.
01.07.1752 Mehmed Emin Paşa’nın azli.
Köse Mustafa Paşa’nın sadareti.
21.10.1754 Uzunçarşı yangını.
13.12.1754 I. Mahmud’un ölümü.
III. Osman’ın padişah olması.

Bu yazı 410 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak