Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler


Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler

1.Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvaydaki adam bir tanıdık mı idi aca-
ba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur? 

(Sait Faik Abasıyanık)

2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.

5. Eklerin başına konur: -ak, -den, -ış, -lık.

6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık.

7. Kelimeler arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır: Türkçe-Fransızca Sözlük, Aydın-İzmir yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 2012-2013 öğretim yılı.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30

9. Havanın ısı durumunu belirtirken sıfırın altındaki değerler öncesinde kullanılır :
-4 santigrad derece gibi.

10. Adres yazarken İl ilçe, il semt, kent semt arasında kullanılır.
İstanbul-Ataköy, Yenimahalle-Beşevler, Sivas-Zara gibi.

11-Arapça ve Farsça tamlamalarda kullanılır: Servet-i Fünun, Divanı, Lûgati’t-Türk, Aşk-ı Memnu, Kitab-ı Mukaddes, bad-ı saba gibi.


Bu yazı 919 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak